AI žiada prepustenie 14 kosovských Albáncov

Amnesty International (AI) vyzýva za prepustenie 14 kosovských Albáncov, zadržiavaných v srbských väzniciach bez preskúmania súdom. Medzi 14 zadržanými je aj 75-ročný muž, ktorý je vo väzení už 15 mesiacov a doteraz voči nemu nezačalo trestné vyšetrovanie.

“Všetci musia byť okamžite prepustení, ich zadržiavanie je úplne protiprávne a porušuje nielen medzinárodné ale aj národné právo”, uviedla AI.

Polícia požiadala o zadržanie kosovských Albáncov na lehotu 30 dní v máji 1999, na základe zákonov o výnimočnom stave, ktoré vstúpili do platnosti počas vojenskej akcie NATO. Napriek tomu, že platnosť povolenia zadržať ich, je diskutabilná, lehota tridsať dní dávno vypršala.

Výzvu o prepustenie zaslala AI listom, v piatok 15. septembra, srbskému ministrovi spravodlivosti Dragoljubovi Jankovičovi. Dragoljub Jankovič nedávno kritizoval misiu OSN v Kosove za dlhé lehoty predsúdneho zadržania väzňov OSN a argumentoval tým, že podľa juhoslovanského Trestného poriadku, nikto nesmie byť zadržaný viac ako šesť mesiacov bez vznesenia obvinenia. AI ministra upozornila, že jeho požiadavka sa rovnako vzťahuje aj na 14 zadržaných v srbskej Sremskej Mitrovici.

Podľa správ bol každý zo 14 väzňov zadržaný na inom mieste v Kosove v máji 1999. Informácie o osude zadržaných potvrdila aj organizácia Humanitarian Law Centre, belehradská organizácia zaoberajúca sa ľudskými právami.

Pozadie
Počas presunu srbských a juhoslovanských jednotiek z Kosova v júni 1999, bolo súčasne do Srbska prevezených približne 2000 etnických albánskych väzňov. Približne polovica z nich bola prepustená, po odpykaní si trestu alebo po zrušení obvinení. Amnesty International je znepokojená osudom približne 950 kosovských Albáncov, ktorí naďalej zostávajú v srbských väzniciach. Najmenej jedna osoba je väzňom svedomia. V mnohých prípadoch súdne procesy prebehli neférovo a boli poznačené porušením procedúry. Často sa vyskytli obvinenia o zlom zaobchádzaní vo väzbe. Organizácia vyjadrila znepokojenie aj nad tým, že od roku 1998 zostáva nezvestných najmenej 3000 osôb všetkých národností v Kosove. Mnohí “zmizli”, ostatní boli unesení.

V Kosove bol zavedený dočasný súdny systém pod patronátom dočasnej správy OSN nad týmto územím. Amnesty International už viac krát vyjadrila obavy nad férovosťou týchto pojednávaní, ako aj obavy nad porušovaním práv osôb v predsúdnej väzbe. Najväčšie znepokojenie sa týka práva na promptný súdny proces. Správca OSN využil legislatívne právomoci povoliť predsúdnu väzbu presahujúcu šesť mesačnú lehotu povolenú zákonmi.

Srbský minister spravodlivosti upozornil na šesťmesačné obmedzenie keď označil rok trvajúce zadržania Srbov a Rómov v Kosove za ilegálne. Jeho prehlásenie priniesla agentúra Tanjug 6. septembra, po úteku skupiny väzňov v Kosove.