Ako pomôcť ľuďom na Ukrajine

Tento článok pravidelne aktualizujeme.

Na nasledujúcich stránkach nájdete niekoľko spôsobov, ako pomôcť ľuďom na Ukrajine.

  • Neprepadajte panike a zachovajte pokoj.
  • Informujte seba a svoje okolie o aktuálnom dianí. Sledujte overené zdroje a nezdieľajte neoverené informácie alebo informácie z nedôveryhodných zdrojov. Overené informácie nájdete aj na tejto stránke alebo na Twitter účtoch @amnestypress a @amnesty.
  • Zdieľajte odkazy solidarity na internete a dajte ľuďom na Ukrajine vedieť, že na nich niekto myslí.
  • Nešírte nenávisť voči ruským občanom a občiankam na Slovensku a vo svete.
  • Kontaktujte svojich známych a známe na Ukrajine a ponúknite im konkrétnu pomoc alebo informácie. Aktuálne informácie Ministerstva zahraničných vecí nájdete na tomto odkaze.

Prispejte na niektorú z finančných zbierok

Poskytnite ľuďom na úteku ubytovanie alebo im ponúknite inú podobnú formu podpory

Ponúknite pomoc podľa svojich možností (ubytovanie, dobrovoľníctvo, finančná pomoc, preprava).

Kontaktovať môžete aj svoj mestský či obecný úrad, viaceré mestá už podnikli prvé kroky a sú pripravené pomôcť ľuďom na úteku z Ukrajiny.

Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine hľadá pomoc od firiem a spoločností. Ide napríklad o materiálnu pomoc, dopravu, skladové priestory, veľkokapacitné ubytovanie či stravovanie. Prihlásiť sa môžete cez tento formulár.

Prostredníctvom projektu Buddíci sa môžete stať kontaktnou osobou pre konkrétnu rodinu z Ukrajiny.

Pridajte sa k dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v teréne

V Košiciach vzniklo integračné centrum, kde môžu ľudia na úteku z Ukrajiny požiadať o rôzne služby ako napr. pracovné a právne poradenstvo, vzdelávacie služby či pomoc s hľadaním bývania. Viac informácií nájdete tu. V Bratislave na tieto účely funguje Asistenčné centrum na Bottovej 7. Ak chcete pomáhať v Asistenčnom centre na Bottovej v Bratislave, kontaktuje [email protected].

Organizácia Človek v ohrození otvorila niekoľko pracovných pozícií. Hľadajú do tímu ľudí, ktorí budú posilou pri pomáhaní ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny. Pracovné ponuky nájdete tu. Niektoré pozície sú vhodné aj pre ľudí, ktorí hovoria len po ukrajinsky.

Organizácia Mareena hľadá do svojho tímu pracovné aj dobrovoľnícke posily. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Zdieľajte informácie pre ľudí, ktorí sa dostali na Slovensko a potrebujú pomoc

Súhrnné informácie pre všetkých ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny / Legal and practical information for everybody entering Slovakia from Ukraine (Ukrainian and non-Ukrainian citizens) / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ ОСІБ (ЯКІ МАЮТЬ АБО НЕ МАЮТЬ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА)

Dňa 28. februára vláda schválila dočasné útočisko pre občanov a občianky Ukrajiny a ich rodiny. Viac informácií si môžete prečítať tu. Ukrajinci a Ukrajinky už môžu požiadať o dočasné útočisko aj prostredníctvom tohto online formuláru.

Liga za duševné zdravie pripravila veľký psychologický manuál, v ktorom odpovedá na všeobecné otázky o tom, ako psychicky zvládnuť aktuálnu situáciu, ako o nej hovoriť s deťmi a ako pristupovať k ľuďom, ktorí ušli pred vojnou.

Verejná správa SR zriadila web, na ktorom zverejňuje najnovšie informácie:

If you fled Ukraine and need help to find accommodation in Slovakia, you can click on this page, and the team of volunteers from the initiative “Who will help Ukraine” will try to help you out.

Informácie ohľadom azylového konania na Slovensku nájdete na tomto odkaze. Informácie si môžete prečítať v slovenskom, anglickom, ruskom, ukrajinskom, arabskom, francúzskom a farsi jazyku.

Liga za ľudské práva zriadila bezplatnú linku pomoci pre ľudí z Ukrajiny. Je dostupná na čísle +421 800 222 350.

Pre ľudí na úteku z Ukrajiny je každý deň od 9:00 do 17:00 dostupná rýchla zdravotná telefonická konzultácia v ukrajinskom jazyku na telefónnom čísle +421 221 025 075. Viac o linke a zdravotnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny nájdete na tomto odkaze.

Informácie o komunitných aktivitách pre ľudí z Ukrajiny nájdete na Facebookovej stránke organizácie Mareena.

Informácie pre nepočujúcich

Asociácia Nepočujúcich Slovenska poskytuje rôzne typy pomoci pre nepočujúcich ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Pomoc pre LGBTI+ ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

Komunitné a poradenské centrum pre LGBTI+ ľudí PRIZMA Košice ponúka niekoľko foriem pomoci pre LGBT+ ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Viac informácií nájdete na tejto adrese.

PRIZMA Košice is ready to provide several forms of help for queer people coming from Ukraine. Visit this link for more information.

Informácie o kurzoch slovenského jazyka pre Ukrajincov a Ukrajinky

Organizácia Mareena ponúka kurzy slovenského jazyka pre Ukrajincov a Ukrajinky v rôznych mestách Slovenska. Pre viac informácií sledujte Facebookovú stránku organizácie Mareena alebo kontaktujte Mareenu na [email protected]. Okrem jazykových kurzov organizuje Mareena aj jazykové kaviarne a iné integračné podujatia.

Migračné informačné centrum ponúka otvorené kurzy slovenského jazyka pre cudzincov a cudzinky. Pre viac informácií kliknite sem. V tomto článku na stránke Migračného informačného centra IOM nájdete materiály na individuálne štúdium slovenského jazyka.

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania na Univerzite Komenského (ÚJOP CĎV UK) pravidelne otvára nové termíny certifikovanej skúšky zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. Viac informácií nájdete tu.

Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny môžu požiadať aj o finančný príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz slovenského jazyka. Požiadať oň môžu občianky a občania krajín mimo Európskej Únie, ktorí majú minimálne 18 rokov a na Slovensku je im udelený trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, žiadatelia a žiadateľky o dočasné útočisko a osoby s udeleným dočasným útočiskom na Slovensku, s výnimkou tých, ktorí a ktoré sú evidované v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR. Všetky informácie o príspevku nájdete na tejto stránke.

Organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi na úteku a/alebo s cudzincami a cudzinkami

Požiadajte o radu alebo zdieľajte informácie o psychologickej pomoci

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka telefonickú aj online podporu pre rodičov a pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kritickom rozpoložení a majú otázky ohľadom psychického zvládania záťažovej situácie. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tím odborníkov a odborníčok Ligy za duševné zdravie na krízovej Linke dôvery Nezábudka 0800 800 566 je pripravený pomôcť všetkým podľa dostupných kapacít nonstop.

Наша команда спеціалістів на кризовій лінії довіри Незабудка 0800 800 566 готова допомогти усім в режимі нон стоп в межах доступних можливостей.

Darujte krv

Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo v kontexte aktuálnej krízy na darovanie krvi. Ak máte možnosť, zastavte sa na najbližšom odbernom mieste a prispejte svojou kvapkou ľuďom, ktorí to potrebujú. Krv môžete darovať aj prostredníctvom mobilných výjazdov.

Získajte komunikačné základy, aby ste mohli pomáhať

Veronika Goldiňáková, absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, pripravila v spolupráci s Anastasijou Herasymuk a Damianom Adamczukom krátku príručku ukrajinského jazyka, v ktorej nájdete základné frázy a pojmy potrebné pre komunikáciu s ľuďmi z Ukrajiny. Autorkám a autorovi ďakujeme za poskytnutie tohto materiálu. Príručku nájdete na tomto odkaze.


Prečítajte si viac o invázii ruských vojsk na Ukrajine

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu