Amnesty International o invázii ruských vojsk na Ukrajinu

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Vojenský zásah ruských jednotiek má a aj naďalej bude mať zničujúce dôsledky na životy a ľudské práva ľudí na Ukrajine. Každý ozbrojený konflikt pritom zákonite najviac zasahuje skupiny obyvateľstva ohrozené chudobou, sociálnym vylúčením či príslušníkov a príslušníčky menšín. Flagrantné porušovanie medzinárodného práva z minulosti ešte zväčšuje náš strach o ľudí na Ukrajine.

Články Amnesty International o invázii ruských vojsk na Ukrajinu (v slovenčine)

Priamy zásah ruskou raketou vážne poškodil detskú nemocnicu v Kyjeve (viac)

OZBROJENÝ KONFILKT/ UKRAJINA
9. JÚLA 2024

Najnovšie, mimoriadne silné ruské raketové útoky zabili desiatky civilistov a civilistiek na Ukrajine. Zasiahli aj dôležité zdravotnícke zariadenia v Kyjeve, vrátane piatich budov detskej nemocnice.

Ruské úrady pri potláčaní protivojnového disentu postihujú aj deti (viac)

PRÁVA DETÍ/ SLOBODA PREJAVU/ RUSKO
31. MÁJA 2024

Ruské úrady neúprosne zasahujú proti všetkým prejavom nesúhlasu s vládnymi politikami. Čoraz tvrdšie pri tom postihujú deti a ich rodiny, najmä tie, ktoré vyjadrujú nesúhlas s ruskou agresiou na Ukrajine. V publikácii Rusko: „Vaše deti pôjdu do sirotinca“: Deti a potláčanie protestov Amnesty International detailne odhaľuje, ako ruské úrady upierajú deťom právo na slobodu prejavu.

Ruské útoky spôsobili katastrofálne poškodenie elektrickej infraštruktúry Ukrajiny (viac)

OZBROJENÝ KONFLIKT / RUSKO/ UKRAJINA
12. APRÍLA 2024

Terčom nočných ruských náletov bola ukrajinská infraštruktúra zabezpečujúca distribúciu elektrickej energie. Ukrajinské orgány museli v dôsledku útokov zaviesť plánované výpadky elektrickej energie, aby zabránili preťaženiu zostávajúcej energetickej infraštruktúry. Tieto opatrenia však narúšajú život civilného obyvateľstva Ukrajiny.

Spravodlivosť pre obete ruskej invázie na Ukrajine nedosiahneme bez vyvodenia zodpovednosti za zločiny uplynulých 10 rokov (viac)

OZBROJENÝ KONFLIKT/ UKRAJINA / RUSKO
22. FEBRUÁRA 2024

Amnesty International pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu upozorňuje, že ľudia na Ukrajine nedosiahnu spravodlivosť, kým Rusko neponesie zodpovednosť za všetky zločiny, ktoré ruské ozbrojené zložky spáchali od začiatku jeho vojenskej intervencie v Luhansku a Donecku a anexie Krymu v roku 2014.

Ukrajinských vojnových zajatcov odsúdili na dlhoročné tresty (viac)

PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ SÚDNY PROCES/ UKRAJINA / RUSKO
8. FEBRUÁRA 2024

Ruské okupačné úrady po nezákonných procesoch odsúdili 33 ukrajinských vojnových zajatcov na tresty odňatia slobody v rozmedzí od 27 do 29 rokov.

Školskú dochádzku a vzdelávanie na Ukrajine naďalej obmedzuje ruská agresia (viac)

PRÁVO NA VZDELANIE/ UKRAJINA
11. DECEMBRA 2023

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je časť obyvateľstva pod ruskou okupáciou vystavená riziku tvrdých represálií za snahu pokračovať v ukrajinskom vzdelávaní. Podľa nového výskumu Amnesty International sa niektorí rodičia rozhodli utajovať svoje deti, aby sa vyhli ich umiestneniu do „prevýchovných“ zariadení, odoslaniu na adopciu do Ruska alebo nedobrovoľnému zápisu do škôl s ruskými učebnými osnovami.

Starší ľudia so zdravotným znevýhodnením na Ukrajine trpia v dôsledku invázie zanedbávaním a izoláciou (viac)

PRÁVO NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ/ UKRAJINA
1. DECEMBRA 2023

Amnesty International vydala novú výskumnú správu s názvom Temný život: Izolácia starších ľudí a nedostatočný prístup k bývaniu počas ruskej invázie na Ukrajinu. Správa sa venuje situácii vnútorne vysídlených starších ľudí so zdravotným znevýhodnením na Ukrajine. Podľa zistení organizácie títo ľudia nemajú fyzicky ani finančne prístup k primeranému bývaniu a starostlivosti v čase pokračujúcej ruskej invázie. Niekedy je ich jedinou alternatívou personálne aj finančne poddimenzovaná ústavná starostlivosť.

Ruský útok na prístav v Odese zhoršuje globálnu potravinovú krízu (viac)

UKRAJINA/ HUMANITÁRNA KRÍZA
20. JÚLA 2023

Rusko nielenže odstúpilo od Čiernomorskej obilnej dohody, ale dnes aj zaútočilo na sklady obilia v odeskom prístave. Táto udalosť môže zhoršiť globálnu krízu vyvolanú ruskou agresiou na Ukrajine a zmeniť ju na katastrofu. Po útoku na infraštruktúru prístavu a obilné sklady v Odese Rusko naznačilo, že môže nasledovať útok na lode, ktoré sa pokúsia prepraviť ukrajinské obilie.

USA musia ustúpiť od svojho zámeru dodať kazetovú muníciu na Ukrajinu (viac)

UKRAJINA/ STOP KAZETOVEJ MUNÍCII
11. JÚLA 2023

Zámer USA dodávať na Ukrajinu kazetovú muníciu podkopáva medzinárodné úsilie o ochranu civilnej populácie pred útokmi nerozlišujúcimi medzi civilnými a vojenskými cieľmi. Podľa Dohovoru o kazetovej munícii z roku 2008 je bez ohľadu na okolnosti zakázané používať, vyrábať, skladovať, získavať či presúvať kazetovú muníciu. K dohovoru sa prihlásilo viac ako 100 krajín sveta vrátane Slovenskej republiky. Rusko, USA ani Ukrajina k nim však nepatria.

Zničenie Kachovky je prejavom neúcty k ľudským životom (viac)

INVÁZIA RUSKÝCH VOJSK NA UKRAJINU
15. JÚNA 2023

Zničenie priehrady Kachovka má nabaľujúce sa následky. Obyvateľstvo oblastí povyše priehrady čelí nedostatku vody a celkovému ohrozeniu živobytia. Situácia smeruje k ekologickej a hospodárskej katastrofe. Amnesty International vo štvrtok 15. júna 2023 konštatovala, že ruské okupačné sily ohrozujú životy ľudí v oblastiach zasiahnutých povodňami.

Zničenie priehrady Kachovka si vyžaduje naliehavú medzinárodnú reakciu – tisíce ľudí čelia humanitárnej katastrofe (viac)

INVÁZIA RUSKÝCH VOJSK NA UKRAJINU
6. JÚNA 2023

Na zničenie priehrady vodnej elektrárne Kachovka v časti južnej Ukrajiny okupovanej Ruskom reagovala Marie Struthers, regionálna riaditeľka pre východnú Európu a Strednú Áziu: „Po zničení priehrady Kachovka voda zaplavuje mestá a dediny v oblasti dolného toku rieky Dneper a prináša so sebou obrovské škody pre ľudí i životné prostredie. Ide o obrovskú humanitárnu katastrofu, pri ktorej sa medzinárodné spoločenstvo musí spojiť s cieľom postaviť zodpovedných pred súd.“

Ruský raketový útok na Ukrajine zabil dieťa na Medzinárodný deň detí (viac)

INVÁZIA RUSKÝCH VOJSK NA UKRAJINU
6. JÚNA 2023

Na ruské raketové útoky, ktoré zabili sedem ľudí vrátane matky a jej dieťaťa a zranili väčší počet ľudí, reagoval zástupca regionálnej riaditeľky Amnesty International pre východnú Európu a Strednú Áziu, Denis Krivošejev: „Skutočnosť, že ruské útoky pripravili o život ďalších sedem ľudí vrátane matky s dieťaťom práve na Medzinárodný deň detí, je obzvlášť krutá. Deti si zaslúžia vyrastať, učiť sa a žiť šťastný život bez ohrozenia ozbrojeným konfliktom a násilím. Najnovší ruský útok na Ukrajine však zasiahol školy, škôlky a mnohé obytné civilné budovy, čím sa deň, ktorý mal byť oslavou detí, zmenil na deň smútku.

Rok od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu: v centre úsilia o spravodlivosť musia byť práva preživších (viac)

RUSKÁ INVÁZIA NA UKRAJINU
22. FEBRUÁRA 2023

o štvrtok 24. februára uplynie rok od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Amnesty International pri tejto príležitosti vyzýva Medzinárodné spoločenstvo na vypracovanie spoľahlivého plánu, ktorý zabezpečí prístup k spravodlivosti pre obete a ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

Ničivé výpadky elektriny na Ukrajine ohrozujú v čase blížiacich sa Vianoc život civilnej populácie (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
21. DECEMBRA 2022

Amnesty International 21. decembra uviedla, že pokračujúce útoky ruských ozbrojených síl na kritickú energetickú infraštruktúru Ukrajiny sú hrubým porušením medzinárodného humanitárneho práva a ohrozujú životy civilistiek a civilistov, ktorí musia okrem útokov a nedostatku základných zdrojov čeliť aj mrazivému počasiu. Amnesty International preto opätovne vyzýva Ruskú federáciu, aby ukončila nezákonné cielené útoky na civilnú infraštruktúru Ukrajiny.

Starší ľudia na Ukrajine čelia kvôli ruskej invázii zvýšeným rizikám a nemajú prístup k bývaniu (viac)

VOJNOVÉ ZLOČINY/ INVÁZIA NA UKRAJINU
6. decembra 2022

Amnesty International vydala novú výskumnú správu, v ktorej sa venuje situácii starších ľudí na Ukrajine od vpádu ruskej armády. Správa s názvom „Už nemám domov“: Ako starší ľudia na Ukrajine prežívajú vojnu a presídlenie dokumentuje, že vojnový konflikt na Ukrajine neúmerne zasahuje staršiu populáciu.

Násilné presuny a deportácie civilného obyvateľstva z Ukrajiny do Ruska predstavujú vojnový zločin (viac)

VOJNOVÉ ZLOČINY/ INVÁZIA NA UKRAJINU
10. novembra 2022

Ruské sily a skupiny podliehajúce ich veleniu násilne presúvali civilné obyvateľstvo okupovanej Ukrajiny hlbšie do oblastí pod kontrolou Ruska alebo do Ruska. Počas tohto procesu došlo k oddeleniu detí od rodičov či iných dospelých príbuzných, čo je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom.V rozhovoroch s Amnesty International dotknutí ľudia uviedli, že boli nútení prejsť osobnými previerkami – známymi pod názvom „filtrácia“ –, ktoré porušovali ich práva a niekedy viedli k svojvoľnému zadržaniu, mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu. 

Ruské útoky na centrum Kyjeva a ďalšie ukrajinské mestá predstavujú zjavné porušenie vojnového práva (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU/ HUMANITÁRNE PRÁVO
11. októbra 2022

V skorých ranných a dopoludňajších hodinách 10. októbra uskutočnili ruské sily masívne raketové útoky na Kyjev a niekoľko ďalších ukrajinských miest vrátane Dnipra, Záporožia, Žitomira a ďalších. Podľa informácií ukrajinských ozbrojených síl zasiahlo ukrajinské civilné ciele približne 40 ruských rakiet. 

Masové hroby v Iziume sú strašnou pripomienkou následkov ruskej agresie (viac)

RUSKÁ INVÁZIA NA UKRAJINU/ VOJNOVÉ ZLOČINY
16. septembra 2022

Nálezy masových hrobov v meste Izjum potvrdzujú naše najtemnejšie obavy. Ľudia na Ukrajine a celom svete si zaslúžia vedieť ako zomreli ľudia, ktorých pochovali v lese pri Izjume. Páchatelia musia niesť zodpovednosť za každé nezákonné zabitie či iný vojnový zločin. Preživší a rodiny obetí majú právo na odškodnenie.

Ruské inscenované procesy s ukrajinskými vojnovými zajatcami v Mariupole sú nezákonné a neprijateľné (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
26. augusta 2022

Amnesty International považuje akékoľvek pokusy Ruskom podporovaných ozbrojených skupín „súdiť“ ukrajinských vojnových zajatcov pred takzvaným „medzinárodným tribunálom“ v Mariupole za nezákonné a neprijateľné. Toto porušovanie ľudských práv ukrajinských vojnových zajatcov je ďalším aktom krutosti v meste, ktorého obyvateľstvo si počas ruskej agresie na Ukrajine vytrpelo už mnohé. 

6 mesiacov ruskej invázie na Ukrajine. Páchatelia vojnových zločinov musia čeliť spravodlivosti (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
24. augusta 2022

Pred 6 mesiacmi začala invázia vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu. Ruská invázia predstavuje podľa Amnesty International do očí bijúce porušenie Charty OSN. Takýto akt agresie je podľa medzinárodného práva zločinom. Žiadny z dôvodov, ktoré Rusko doteraz ponúklo, neospravedlňuje takéto konanie. Amnesty International od vypuknutia ruskej agresie žiada zastavenie útokov, dodržiavanie medzinárodného práva a dôslednú ochranu civilného obyvateľstva. Sme presvedčení, že obete všetkých vojnových zločinov si zaslúžia spravodlivosť. Vojnové zločiny spáchané Putinovými silami musia byť v plnej miere vyšetrené a páchatelia potrestaní.

Často kladené otázky k tlačovej správe Amnesty International zo 4. augusta 2022 (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
11. augusta 2022

Amnesty International hlboko ľutuje rozrušenie a hnev, ktorý správa o bojovej taktike ukrajinskej armády vyvolala. Mrzí nás, že naša správa je zneužívaná ruskou propagandou k ospravedlneniu ruských vojnových zločinov. O ničom takom v správe nehovoríme. Ruská agresia na Ukrajine je neobhájiteľná. Prečítajte si odpovede na často kladené otázky.

Stanovisko Amnesty International Slovensko k tlačovej správe venovanej ukrajinským bojovým taktikám ohrozujúcim civilné obyvateľstvo (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
05. augusta 2022

Od začiatku vojny na Ukrajine Amnesty vydala viac ako dve desiatky výskumných správ, petícií a tlačových správ, obsahujúcich dôkazy a svedectvá o zločinoch, ktorá ruská armáda spáchala a naďalej pácha od vpádu na Ukrajinu vo februári tohto roka. Mrzí nás, že po šiestich mesiacoch od začiatku vojny, keď sme takmer denne informovali o ruských zverstvách na Ukrajine, teraz počúvame, že „podporujeme a podieľame sa na šírení dezinformácií Kremľa“, a mnoho ďalších urážok a osočovania.

Ukrajinská taktika boja ohrozuje civilné obyvateľstvo (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
04. augusta 2022

Ukrajinské vojenské jednotky ohrozujú vlastné obyvateľstvo, keď si zriaďujú základne v obytných zónach, v budovách škôl a nemocníc, alebo podnikajú útoky z miest obývaných civilným obyvateľstvom. Takéto počínanie v žiadnom prípade neospravedlňuje ruské útoky, pri ktorých zahynulo alebo utrpelo zranenia veľké množstvo civilistov a civilistiek.

Pri bezohľadných ruských útokoch na obytnú oblasť v Serhiivke zahynuli civilisti (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
7. júla 2022

Amnesty International vykonala ďalšie vyšetrovanie na mieste útoku v pobrežnom meste Serhiivka na juhu Ukrajiny. Náš výskumný tím potvrdil, že ruské nálety na obytný blok a hotel v meste zabili najmenej 21 civilistov a civilistiek. Pri útoku, ku ktorému došlo v Odeskej oblasti 1. júla 2022 okolo jednej hodiny ráno, boli zrejme použité protilodné rakety. Útok si vyžiadal 21 obetí a najmenej 35 zranených, piati ľudia sú vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Smrtiaci útok na divadlo v Mariupole bol zjavným vojnovým zločinom ruských ozbrojených síl (Nový výskum) (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
30. júna 2022

Rozsiahle vyšetrovanie Amnesty International dospelo k záveru, že ruské vojenské jednotky spáchali vojnový zločin, keď v marci podnikli útok na divadlo v ukrajinskom Mariupole, pričom zabili najmenej desať ľudí (počet zabitých môže byť aj oveľa vyšší).

Pri ruských útokoch na Charkov zahynuli stovky ľudí – nový výskum Amnesty (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
13. júna 2022

Ruská armáda pri bombardovaní a ostreľovaní mesta Charkov na Ukrajine zabila stovky civilistov a civilistiek, keď nerozlišovala medzi vojenskými a civilnými cieľmi a používala kazetovú muníciu a rakety, ktoré nie je možné presne zacieliť. Nová výskumná správa Amnesty International s názvom „Ktokoľvek môže kedykoľvek zomrieť: Nerozlišujúce útoky ruských ozbrojených síl v Charkove na Ukrajine“ dokumentuje rozsiahle ničivé a smrtiace útoky na obytné štvrte Charkova, ktoré ruská armáda neprestala bombardovať od svojho vpádu na Ukrajinu na konci februára.

Ruskom podporované sily musia chrániť práva vojnových zajatcov z Azovstaľu (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
17. mája 2022

Ukrajinskí vojaci nasadení v oblasti Mariupoľa boli v ruských médiách dehumanizovaní a Putinova propaganda ich počas celej ruskej vojenskej agresie na Ukrajine vykresľovala ako ‚neonacistov‘. Táto charakteristika vyvoláva vážne obavy o ich ďalší osud v pozícii vojnových zajatcov. Vojnoví zajatci nesmú byť podrobení žiadnej forme mučenia alebo iného zlého zaobchádzania a okamžite by mali získať prístup k Medzinárodnému výboru Červeného kríža.

Amnesty International vyzýva na vyvodenie zodpovednosti za vojnové zločiny spáchané severozápadne od Kyjeva (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
6. mája 2022

Amnesty International vykonala rozsiahly terénny výskum v oblasti severozápadne od Kyjeva. Organizácia zdokumentovala sériu vojnových zločinov, ktoré spáchali ruské ozbrojené sily, a svoje zistenia publikovala v krátkej výskumnej správe s názvom On sa už nevráti. Na základe tejto správy Amnesty vyzýva na vyvodenie zodpovednosti voči ruskej armáde na všetkých stupňoch velenia. Správa vychádza z desiatok rozhovorov a rozsiahleho skúmania dôkazového materiálu. Výskumný tím Amnesty International zdokumentoval nezákonné letecké útoky na Borodianku a mimosúdne popravy v ďalších obciach vrátane Buče, Andrijivky, Zdvyživky a Vorzeľa.

Amnesty získala nové svedectvá o mimosúdnych popravách ukrajinských civilistov (viac)

UKRAJINA/ RUSKÁ INVÁZIA
07. apríla 2022

Amnesty International zverejnila ďalšie výsledky terénneho výskumu na Ukrajine. Vyskumný tím programu Amnesty International na dokumentovanie postupu aktérov v krízových situáciách viedol rozhovory s viac ako 20 ľuďmi z obcí v blízkosti Kyjeva. Viacero z nich bolo očitými svedkami a svedkyňami hrozného násilia spáchaného ruskou armádou alebo majú k dispozícii informácie z prvej ruky. Opakovane sa zmieňovali o úmyselnom zabíjaní, rozsiahlom zastrašovaní a násilí, ktorým ruskí vojaci terorizovali neozbrojených civilistov a civilistky v kyjevskom regióne. Podľa zistení výskumu Amnesty International vykonali ruskí vojaci mimosúdne popravy, ktoré sú považované za vojnové zločiny.

Vojnové zločiny v Buči musia byť vyšetrené (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU/ VYJADRENIE
05. apríla 2022

„Správy z Buče ukazujú, že na okupovaných ukrajinských územiach dochádza k širokej škále vojnových zločinov vrátane mimosúdnych popráv a mučenia. Obávame sa, že násilie, ktoré voči civilistkám a civilistom v Buči spáchali ruskí vojaci, nie je ojedinelé. Tieto incidenty by preto mali vyť vyšetrované ako vojnové zločiny,“ uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard.

Nový výskum Amnesty International potvrdil, že v obliehaných ukrajinských mestách boli nezákonne usmrtení civilisti (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU/ VÝSKUM
1. apríla 2022

Amnesty International v piatok 1. 4. 2022 zverejnila výsledky nového terénneho výskumu, ktoré potvrdzujú, že ruská armáda krutou vojenskou taktikou obliehania v spojení s neustávajúcimi nerozlišujúcimi útokmi na husto obývané oblasti nezákonne usmrtila civilistov a civilistky vo viacerých mestách na Ukrajine.

Ako Amnesty overuje správy o vojenských útokoch na Ukrajine (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU/ PRÁCA AMNESTY
21. marca 2022

Investigatívne laboratórium Amnesty International skúma a dokumentuje prípady porušovania ľudských práv v krízových situáciách vo svete. Multidisciplinárny tím laboratória využíva najmodernejšie digitálne nástroje, vďaka ktorým dokáže túto prácu vykonávať na diaľku. Prispieva tak k tomu, aby informácie z oblastí vojnových konfliktov boli včasné, presné a zodpovedali potrebám práce v oblasti ľudských práv v krízových situáciách.

Obliehané mesto Izjum na pokraji humanitárnej katastrofy (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA PRÁV CIVILNEJ POPULÁCIE
18. marca 2022

Obyvateľstvo východoukrajinského mesta Izjum sa kvôli neustávajúcim útokom ruských ozbrojených síl nachádza na pokraji humanitárnej katastrofy. Amnesty International zozbierala svedectvá civilistov a civilistiek, ktorým sa podarilo z mesta utiecť.

Protest v živom televíznom vysielaní je akt odvahy, nie zločin (viac)

INVÁZIA NA UKRAJINU
16. marca 2022

Redaktorka ruskej štátnej televízie Prvý kanál, Marina Ovsjannikova, ktorá v pondelok prerušila živé spravodajské vysielanie na protest proti ruskej invázii na Ukrajinu, bola zatknutá a najmenej 15 hodín zadržiavaná v izolácii po tom, ako prejavila svoj nesúhlas s vojnou.

Bezprecedentné útoky na kritické hlasy (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ PRÁVO NA INFORMÁCIE
15. marca 2022

Ruské úrady za posledné 3 týždne rozpútali bezprecedentný útok proti nezávislým médiám, protivojnovým protestom, ako aj voči všetkým kritickým hlasom, ktoré zaznievajú proti ruskej invázii na Ukrajinu. 11. marca došlo k zablokovaniu prístupu k webovej stránke Amnesty International v ruskom jazyku (euroasia.amnesty.org), ako aj stránok ľudskoprávnych hnutí a nezávislých médií. Zablokovanie všetkých uvedených webových stránok sa vykonalo na základe žiadosti generálneho prokurátora.

Neriadené bombardovanie v meste Černihiv usmrtilo 47 ľudí. Amnesty International preskúmala okolnosti útoku (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA PRÁV CIVILNEJ POPULÁCIE
09. marca 2022

Vo štvrtok 3. marca 2022 približne o 12:15 hod. zasiahli malé námestie medzi ulicami Viačeslava Čornovola a Kruhova v meste Černihiv viaceré bomby. Pri ruskom leteckom útoku, ktorý poškodil niekoľko budov, podľa zistení Amnesty International zahynulo 38 mužov a 9 žien.

Amnesty International vyzýva na urýchlené vytvorenie bezpečných humanitárnych koridorov (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA PRÁV CIVILNEJ POPULÁCIE
07. marca 2022

Ukrajina a Rusko sa síce 3. marca dohodli na vytvorení humanitárnych koridorov na dodávku humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov, civilistiek, ale ich doterajšie fungovanie nemožno považovať za bezpečné a efektívne. Svedectvá, ktoré Amnesty International doteraz zozbierala od civilistov a civilistiek z viacerých miest, naznačujú, že im v odchode bránilo nepretržité ruské ostreľovanie.

Vojnoví zajatci musia byť chránení pred pozornosťou verejnosti (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ PRÁVA VOJNOVÝCH ZAJATCOV
07. marca 2022

Ukrajinské štátne orgány počas uplynulých dní zorganizovali niekoľko tlačových konferencií, kam priviedli vojnových zajatcov z ruskej armády, ktorí opisovali svoje úlohy počas invázie na Ukrajinu. Na sociálnych sieťach sa zároveň objavili videá, ktoré ukazujú ruských vojnových zajatcov, ako telefonujú svojim príbuzným do Ruska, ako aj videá s ukrajinskými vojnovými zajatcami. V reakcii na tieto správy Amnesty International vyzýva obe krajiny, aby dodržiavali práva vojnových zajatcov v súlade so zásadami stanovenými v Treťom Ženevskom dohovore.

Solidarita sa nesmie spájať s nerovnosťou (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA PRÁV CIVILNEJ POPULÁCIE
03. marca 2022

Rada Európskej únie aktivovala smernicu o dočasnej ochrane (TPD), ktorá ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine poskytuje okamžitú ochranu vo všetkých krajinách EÚ. Amnesty International víta tento krok, zároveň však upozorňuje na vážne limity tohto opatrenia smerom k ľuďom na úteku bez ukrajinského štátneho občianstva.

Amnesty a Bellingcat zdokumentovali útoky v civilných oblastiach Charkova (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA PRÁV CIVILNEJ POPULÁCIE
03. marca 2022

V pondelok, 28. februára, došlo v ukrajinskom meste Charkov k 3 útokom, pri ktorých zahynulo najmenej 9 civilistov a civilistiek vrátane detí. Útoky by podľa zistení Investigatívneho laboratória Amnesty International, zameraného na výskum a dokumentovanie postupu aktérov v krízových situáciách, mohli predstavovať vojnové zločiny.

Ruská invázia na Ukrajinu je aktom agresie a ľudskoprávnou katastrofou (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA PRÁV CIVILNEJ POPULÁCIE
01. marca 2022

Invázia Ruskej federácie na Ukrajinu predstavuje podľa Amnesty International do očí bijúce porušenie Charty OSN. Takýto akt agresie je podľa medzinárodného práva zločinom. Amnesty International vyzýva na vyvodenie zodpovednosti voči všetkým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré sú zodpovedné za zločin agresie ako aj ďalšie zločiny, ku ktorým došlo počas prebiehajúcej invázie na Ukrajinu.

Ako reagovať na príchod veľkého počtu ľudí na úteku (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA ĽUDÍ UTEKAJÚCICH PRED VOJNOU
01. marca 2022

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu boli z krajiny nútené ujsť státisíce ľudí. Viac ako 600-tisíc ľudí hľadá ochranu a bezpečie pre seba a svoje rodiny v susedných krajinách. V najbližších dňoch tak pravdepodobne urobia tisíce ďalších. Krajiny, ktoré prijímajú ľudí na úteku, musia konať okamžite a priorizovať ochranu ľudských práv.

Amnesty vyzvala ministrov krajín EÚ, aby zabezpečili prijatie a ochranu ľudí na úteku z Ukrajiny (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA PRÁV CIVILNEJ POPULÁCIE
01. marca 2022

Amnesty International vyzvala ministrov EÚ, ktorí sa 27. februára stretli v Bruseli, aby zabezpečili rýchle prijatie a ochranu ľudí na úteku z Ukrajiny. Oceňujeme solidaritu európskych krajín a ochotu pomôcť ľuďom na úteku pred vojnou, mnohí z nich však na hraniciach EÚ čelia početným ťažkostiam.

Kazetová munícia zabila dieťa a ďalších dvoch civilistov, ktorí sa ukrývali v materskej škole na Ukrajine (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA PRÁV CIVILNEJ POPULÁCIE
28. februára 2022

Amnesty International potvrdila, že jasle a škôlku Sonečko v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti zasiahla kazetová munícia, ktorú obsahovala hlavica rakety Uragan kalibru 220 mm. Tento útok bol v rozpore so zákazom útokov, pri ktorých armáda nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými cieľmi, a navyše poškodil budovu škôlky, ktorá má zo zákona nárok na osobitnú mieru ochrany. Podľa týchto zistení môže útok v Ochtyrke predstavovať vojnový zločin.

Kremeľ cenzuruje médiá a rozháňa ľudí protestujúcich proti invázii na Ukrajinu (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU
28. februára 2022

Ruský úrad mediálneho dohľadu Roskomnadzor nariadil vo štvrtok 24. februára 2021 všetkým médiám v krajine, aby pri informovaní o ruskej invázii na Ukrajinu používali len informácie z oficiálnych štátnych zdrojov. Pri nedodržaní tohto príkazu hrozí médiu či jednotlivcovi zablokovanie webových stránok a pokuta až do výšky 5 miliónov rubľov (podľa aktuálneho kurzu približne 45-tisíc eur).

Ruská armáda pri útokoch na Ukrajine nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými cieľmi (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU/ OCHRANA PRÁV CIVILNEJ POPULÁCIE
25. februára 2022

Ruská armáda pri útokoch na Ukrajine nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými cieľmi, pričom pod paľbou sa ocitli aj nemocnice. Amnesty International zdokumentovala 3 incidenty, pri ktorých podľa nej zahynulo najmenej šesť civilistov a ďalších najmenej 12 osôb utrpelo zranenia. Útoky, ku ktorým došlo počas prvého dňa invázie, 24. februára, v mestách Vuhledar, Charkov a Umaň, si vyžiadali najmenej 6 obetí, 12 zranených a početné škody na civilnom majetku.

Naša sila je v solidarite! Žiadame ochranu práv ľudí na Ukrajine (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU
24. februára 2022

Naše najhoršie obavy sa naplnili. Po týždňoch eskalácie sa začala ruská invázia, ktorá povedie k hrôzostrašným dôsledkom pre ľudské životy a ľudské práva. Solidárne stojíme za ľuďmi na Ukrajine. Ich životy a ľudské práva musia byť jednoznačnou prioritou. Nesmú zostať napospas mocenským záujmom, násiliu a bombám. Naša sila je v solidarite!

Amnesty International vyzýva na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva na Ukrajine (viac)

INZVÁZIA NA UKRAJINU
22. februára 2022

Amnesty International naliehavo žiada všetky zúčastnené strany, aby prísne dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a ľudskoprávne normy. Ochrana životov civilného obyvateľstva musí byť za každých okolností absolútnou prioritou. Zapojení aktéri sa musia zdržať plošných útokov a používania zakázaných zbraní vrátane kazetovej munície.