Ako pracujeme

Cieľom Amnesty International je dosiahnuť zlepšenie stavu ľudských práv v prípadoch, ktorým sa venuje. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom výskumu (zberu informácií) a následným vedením kampaní. 

Naše aktivity sú vždy založené na faktoch získaných hĺbkovým výskumom. V rámci našich výskumných aktivít:

 • vysielame expertov, aby viedli rozhovory s obeťami porušovania ľudských práv
 • zúčastňujeme sa súdnych procesov
 • stretávame sa s miestnymi  verejnými činiteľmi
 • nadvazujeme kontakty s aktivistami za ľudské práva
 • monitorujeme globálne a lokálne médiá
 • publikujeme podrobné správy
 • informujeme médiá
 • zverejňujeme naše zistenia v dokumentoch, letákoch, plagátoch, reklamách, informačných bulletinoch a webstánkach

Našim skutočným cieľom je však pomôcť zastaviť porušovanie ľudských práv mobilizovaním verejnosti, ktorá môže vyvíjať tlak na vlády, ozbrojené politické skupiny a medzivládne skupiny prostredníctvom:

 • verejných protestov
 • písania listov
 • vzdelávaním o ľudských právach
 • koncertov na zvýšenie povedomia
 • priameho lobovania
 • cielených výziev v prospech jednotlivcov
 • e-mailových petícií a iných online akcií
 • partnerstvami s miestnymi skupinami vedúcimi kampane
 • komunitných aktivít
 • spolupráce so študentskými skupinami

Aj vďaka miliónom našich podporovateľov po celom svete sa nám darí dosahovať skutočnú zmenu.

j Vy!

Prispieť môžete aj Vy!

Staňte sa podporovateľom a/alebo dobrovoľníkom!