Amnesty a HRW dostali povolenie vstúpiť do súdneho konania vo veci vývozu zbraní do Izraela

Britský Najvyšší súd udelil Amnesty International a Human Rights Watch povolenie vstúpiť do prebiehajúceho súdneho konania, v ktorom organizácie Al-Haq a Global Legal Action Network (GLAN) právne napadli transfer zbraní zo Spojeného kráľovstva do Izraela.

Na rozhodnutie súdu vo štvrtok 13. júna reagoval Sacha Deshmukh, výkonný riaditeľ Amnesty International UK:

„Máme dôkazy, ktoré poukazujú na rozpor medzi politikou a postupmi izraelského vojenského a politického vedenia a ich právnymi záväzkami. Vieme tak preukázať, ako tento rozpor viedol k tomu, že izraelské sily sa opakovane dopúšťali závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva.

Skutočnosť, že Spojené kráľovstvo pokračuje v predaji komponentov vojenského vybavenia, ako sú napríklad stíhačky F-35 vyrobené v USA, aj napriek jasnému riziku, že ich Izrael použije pri páchaní závažných porušení medzinárodného práva, je výsmechom pravidiel Spojeného kráľovstva pre vývoz zbraní. Tento vývoz sa musí urýchlene zastaviť.“

Transfer zbraní zo Spojeného kráľovstva do Izraela sa musí pozastaviť

Yasmine Ahmedová, riaditeľka Human Rights Watch UK, povedala:

„Vláda Spojeného kráľovstva tvrdí, že posielanie zbraní do Izraela je stále legálne, nakoľko Izrael sa zaviazal dodržiavať medzinárodné právo. Vzhľadom na pokračujúce zločiny Izraela v pásme Gazy takáto argumentácia nedáva žiadny zmysel. Naše dôkazy ukazujú pravý opak.

Právo hovorí veľmi jasne: licencie by sa mali pozastaviť, ak existuje jasné riziko, že zbrane a vojenské vybavenie budú použité na spáchanie alebo uľahčenie spáchania závažného porušenia medzinárodného práva.“

Kontext situácie

Amnesty International je nestranná ľudskoprávna organizácia, ktorá pravidelne vydáva správy k situácii v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach. Organizácia chce docieliť, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu medzi Hamasom a Izraelom dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. V súlade s týmto cieľom Amnesty International vo svojich správach skúma nasadenie izraelskej armády v pásme Gazy v záujme určiť, či Izrael dodržiava pravidlá medzinárodného humanitárneho práva vrátane vykonávania nevyhnutných preventívnych opatrení na minimalizáciu škôd voči civilistom a civilným objektom a zdržania sa nezákonných útokov a kolektívnych trestov voči civilnému obyvateľstvu, ako to vyžaduje medzinárodné právo. Amnesty International bude naďalej sledovať aj aktivity Hamasu a iných palestínskych ozbrojených skupín. 

Viac aktualít