Amnesty International podporuje Dúhový Pride Bratislava 2010

V sobotu 22. mája budú členovia Amnesty International zo Slovenska, Českej Republiky, Rakúska a Maďarska pochodovať po boku ostatných za práva neheterosexuálnych ľudí na Slovensku. “Sme hrdí, že sa môžeme zúčastniť na Dúhovom Pride Bratislava 2010. Je to historicky prvý pochod za práva neheterosexuálnych ľudí na Slovensku.”

„Rozmanitosť a tolerancia, rovnosť pred zákonom pre všetkých bez diskriminácie sú heslá, ktoré Amnesty International prinesie v sobotu do ulíc Bratislavy“, hovorí Branislav Tichý, riaditeľ slovenskej pobočky Amnesty International.

Amnesty International sa dlhodobo angažuje v boji za práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí (LGBT). Aj napriek pokrokom v posledných rokoch čelia LGBT komunity v Európe stále diskriminácii na legislatívnej úrovni, ako aj v praxi. Aj keď existuje formálny zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v mnohých oblastiach, niekoľko štátov Európy stále odmieta legálne uznať partnerstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia a udeliť im rovnocenné civilné práva.

“Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, by mali byť schopní uplatňovať si všetky ľudské práva v plnom rozsahu. Zlyhanie štátu pri zrovnoprávnení vzťahov ľudí rovnakého pohlavia im bráni v prístupe k iným právam” hovorí Tichý.

Amnesty International sa aktívne angažuje v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, ako aj za prijatie dôležitých dokumentov v súvislosti s bojom proti diskrimináciou na úrovni Európskej únie. Cieľom jej činnosti je dôsledné dodržiavanie zákazu diskriminácie a šírenie tolerancie a pochopenia medzi ľuďmi.