Amnesty International podporuje Dúhový Pride Bratislava 2011

V sobotu 4. júna budú členovia a aktivisti Amnesty International z 12 krajín pochodovať po boku ostatných za práva neheterosexuálnych ľudí na Slovensku. Rozmanitosť a tolerancia, rovnosť pred zákonom pre všetkých bez diskriminácie sú heslá, ktoré Amnesty International prinesie v sobotu do ulíc Bratislavy. 

Amnesty International sa dlhodobo angažuje v boji za práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí (LGBT). Aj napriek pokrokom v posledných rokoch čelia LGBT komunity v Európe stále diskriminácii na legislatívnej úrovni, ako aj v praxi. Aj keď existuje formálny zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v mnohých oblastiach, niekoľko štátov Európy stále odmieta legálne uznať partnerstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia a udeliť im rovnocenné civilné práva.

Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, by mali byť schopní uplatňovať si všetky ľudské práva v plnom rozsahu. Zlyhanie štátu pri zrovnoprávnení vzťahov ľudí rovnakého pohlavia im bráni v prístupe k iným právam.

Vyjadrite svoju solidaritu a podporu Dúhovému Pridu Bratislava 2011 a vyzvite ministra vnútra SR online petíciou na www.amnesty.sk , aby ste rešpektoval ľudské práva LGBT osôb na Slovensku a aby zabezpečil, že si budú schopní uplatniť si svoje právo na zhromažďovanie a slobodu prejavu v dôstojnosti a bez strachu, že budú vystavení fyzickému násiliu.

Amnesty International sa aktívne angažuje v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, ako aj za prijatie dôležitých dokumentov v súvislosti s bojom proti diskrimináciou na úrovni Európskej únie. Cieľom jej činnosti je dôsledné dodržiavanie zákazu diskriminácie a šírenie tolerancie a pochopenia medzi ľuďmi.