Amnesty International pôjde na prehliadku väzníc v USA

Delegácia Amnesty International dostala povolenie na prehliadku dvoch detenčných centier v New Jersey, ktoré vraj väznia väčšinu neamerických občanov zadržaných kvôli porušeniu imigračných zákonov po 11. septembri.

Väzenie okrsku Passaic a nápravné zariadenie okrsku Hudson sú riadené lokálnym okrskom, ale majú kontrakty s Imigračnou a udomácňujúcou štátnou službou (INS) na prichýlenie zadržaných. Experti Amnesty International prezrú zariadenia 6. februára a urobia rozhovory s množstvom zadržaných – najmä s moslimskými mužmi zo stredovýchodnej a južnej Ázie.

Povolenie na návštevu zariadení AI získala po tom, čo na začiatku minulého mesiaca požiadala o prístup. Žiaľ, podobnú žiadosť o návštevu federálneho Metropolitného detenčného centra (MDC) v New Yorku – kde vraj žije viac ako 40 zadržaných cudzincov v zlých podmienkach v silne strážených celách – úrady znemožnili.

Správy o životných podmienkach v MDC sú alarmujúce. Niektorí zadržaní sú podľa svedkov držaní mesiace na samotke s malou alebo žiadnou možnosťou pohybu. Spánok im 24-hodín ruší osvetlenie a telefonáty príbuzným a právnikom sú obmedzené. “Tieto podmienky sú obzvlášť znepokojujúce, pretože zadržaní neboli obvinení z trestného činu a mnoho z nich je zadržaných pre malé porušenie zákona o vízach, pre ktoré by normálne neboli držaní vo väzení,” povedala AI.

“Ak vláda nemá čo skrývať, mala by otvoriť zariadenia na preskúmanie, ” vyhlásila organizácia a poznamenala, že to umožňujú aj Detenčné štandardy INS. V týchto štandardoch sa od zariadení, ktoré väznia zadržaných cudzincov, žiada, aby povolili prístup mimovládnych organizácií k “neklasifikovaným a nedôverným informáciám o ich práci.”

Žiadosť Amnesty International o návštevu troch detenčných centier je súčasťou jej nadchádzajúcej sondy do zaobchádzania so zadržanými po 11. septembri. Veľký záujem je o tajomstvom opradené zatknutie viac ako 1200 ľudí. Mnoho z nich je očividne zadržiavaných na samotkách. Asi 100 bolo obvinených z trestných činov (žiaden z týchto činov nie je priamo spojený s útokmi z 11. septembra) a asi 460 ľudí ostáva vo väzení INS vraj kvôli porušeniu vízových alebo iných imigračných zákonov. Vláda odmietla poskytnúť detaily ohľadom zadržaných INS, a to dokonca aj skupinám poskytujúcim pro-bono legálnu asistenciu zadržaným imigrantom. Právnici k nim majú prístup, len ak už dopredu majú meno, alebo ak ho dostali od rodín jednotlivých zadržaných a aj vtedy niektorí zažili omeškanie v lokalizovaní ich klientov. Podľa správ je mnoho väzňov zadržiavaných aj dlho po tom, čo boli prepustení na kauciu imigračným sudcom alebo po tom, čo súhlasili s “dobrovoľným opustením” USA.