Amnesty International Slovensko podporuje Dúhový Pride Bratislava 2013

Skupina aktivistov a aktivistiek Amnesty International zo Slovenska a z Českej republiky  sa v sobotu pripojí k Dúhovému pochodu, aby oslávili rozmanitosť a podporili právo na slobodu prejavu a zhromažďovania. Upozornia tiež na pretrvávajúce nedostatky v ochrane LGBTI osôb pred násilím.

Dúhový Pride Bratislava 2013 je príležitosťou pre všetkých, ktorí si cenia možnosť žiť v rôznorodej spoločnosti, a ktorí požadujú rovné práva pre všetkých bez rozdielov. Delegácia Amnesty International preto bude v sobotu 21. septembra pochodovať po boku ostatných za práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI).

Napriek určitým pokrokom sa v Európe ešte stále LGBTI osoby netešia dostatočnej ochrane zo strany zákona a polície. „V mnohých krajinách Európskej únie právne poriadky neuznávajú zločiny páchané z nenávisti, ak sa zakladajú na skutočnej alebo domnelej sexuálnej orientácii či rodovej identite obete,“ hovorí Jana Vargovčíková, hovorkyňa Amnesty International Slovensko. „Práve obete zločinov z nenávisti pritom trpia veľmi závažnými a dlhodobými dopadmi násilia, ktoré zažili.“

Vo svojej novej správe Kvôli tomu, kým som: Homofóbia, transfóbia a zločiny z nenávisti v Európe, poukazuje Amnesty International na medzery v európskych právnych poriadkoch i na neadekvátnosť súčasných štandardov posudzovania zločinov z nenávisti, ktoré existujú na úrovni EÚ. Zločiny z nenávisti kvôli sexuálnej orientácii či rodovej identite dnes neuznávajú napríklad Česká Republika, Bulharsko, Litva, ale ani Nemecko a Taliansko. Slovensko z tejto skupiny vystúpilo tento rok, prijatím novely trestného zákona. Rovnako dôležité je, aby polícia viedla o takýchto útokoch štatistiku a pri ohlásení útoku sa skutočne snažila odhaliť motiváciu útočníka, keďže práve ona túto skupinu zločinov odlišuje od iných. Podľa nedávneho prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) navyše ostáva 80% homofóbnych útokov v EÚ nenahlásených, často z obavy, že by polícia obeti nepomohla.

Obzvlášť silný útok na práva LGBTI ľudí predviedlo v júni Rusko, keď prijalo zákon, ktorý zakazuje akékoľvek slobodné prejavy inej než heterosexuálnej orientácie.

„Ruské úrady predviedli ďalší z útokov na slobodu prejavu. Prijatím takého drakonického a homofóbneho zákona úrady len vytvorili priestor pre násilie voči týmto osobám a vyostrili atmosféru netolerancie v krajine,“ uviedla Vargovčíková. Zákon už polícia opakovane využila. 29. júna zatkla 55 účastníkov a účastníčky pokojnej demonštrácie v Sankt Peterburgu, ktorí sa snažili upozorniť na rastúcu diskrimináciu a násilné homofóbne útoky v Rusku. Organizátori pritom zhromaždenie nahlásili podľa zákonných predpisov.

Na Dúhovom Pride Bratislava budú mať preto tento rok účastníci a účastníčky možnosť podpísať petíciu za zrušenie týchto zákonov a vyjadriť tak solidaritu LGBTI osobám v Rusku. Petícia sa bude podpisovať na jednotlivých akciách sprievodného programu Dúhového Pride . Podpísať ju môžete aj tu: https://www.amnesty.sk/vyzvite-prezidenta-putina-aby-ukoncil-svoje-utoky-na-lgbti-ludi-a-rusku-obciansku-spolocnost/