Amnesty International vyzýva na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva na Ukrajine

Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard reagovala v pondelok 21. januára na správu, že ruský prezident Vladimír Putin nariadil „operácie na udržiavanie prímeria“ v tzv. Doneckej ľudovej republike a Luganskej ľudovej republike na východe Ukrajiny.

„Po týždňoch neproduktívnych rokovaní musí byť teraz absolútnou prioritou ochrana civilnej populácie na Ukrajine. Potenciál, že sa naplno rozpúta vojnový konflikt, je dnes hrozivo vysoký. Medzinárodné spoločenstvo musí v tejto kríze uprednostniť ľudskosť a vynaložiť všetko úsilie na minimalizáciu utrpenia civilistov a civilistiek. Je to právna povinnosť všetkých strán.“

Amnesty International žiada dodržiavanie medzinárodného práva a ochranu ľudských práv

Amnesty International naliehavo žiada všetky zúčastnené strany, aby prísne dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a ľudskoprávne normy. Ochrana životov civilného obyvateľstva musí byť za každých okolností absolútnou prioritou. Zapojení aktéri sa musia zdržať plošných útokov a používania zakázaných zbraní vrátane kazetovej munície.

Všetky strany zároveň musia umožniť a uľahčiť prístup humanitárnym organizáciám, ktoré budú chcieť poskytovať pomoc civilistom a civilistkám zasiahnutým bojmi. Amnesty International situáciu naďalej pozorne sleduje, aby zaznamenala prípady porušovania medzinárodného práva zo strany všetkých zapojených aktérov.

Kontext

Amnesty International vydala 28. januára 2022 novú tlačovú správu, v ktorej upozorňuje na vážne ľudskoprávne riziká vyostrovania konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou na Donbase.

Rastúce ceny potravín a liečiv, ako aj krízové zatváranie niektorých škôl v oblasti, už dnes negatívne zasahujú do základných práv Ukrajincov a Ukrajiniek. Potenciálny ozbrojený konflikt by mohol viesť k civilným stratám a vážne ohroziť aj živobytie obyvateľstva v zasiahnutých regiónoch. Prípadné škody na infraštruktúre či nedostatok potravín by zároveň mohli viesť k masívnemu sťahovaniu či úteku obyvateľstva do iných regiónov, ako aj do okolitých krajín.

Organizácia doposiaľ zdokumentovala závažné zásahy do ľudských práv, ku ktorým došlo počas konfliktu na východe Ukrajiny v rokoch 2014 – 2015. Podľa Amnesty došlo v tomto konflikte k spáchaniu vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

Viac informácií si môžete prečítať na tomto odkaze.


Považujete túto tému za dôležitú? Pomôžte nám brániť ľudské práva na celom svete. Aj drobný pravidelný príspevok nám pomôže robiť ešte viac ľudskoprávnych aktivít. Ďakujeme!