Amnesty International žiada okamžité prepustenie väzňov svedomia na Kube

Pred rokom kubánske úrady tvrdo zakročili proti disidentom. V priebehu niekoľkých dní zatkli 75 ľudí. Niektorých prepustili, no mnohí boli odsúdení na dlhoročné tresty vo väzení.

Amnesty International skúmala jednotlivé prípady a všetkých 75 disidentov vyhlásila za väzňov svedomia. Všetci totiž pokojnou cestou uplatňovali svoje právo na slobodu presvedčenia. Procesy proti nim nespĺňali kritéria pre spravodlivý súd. Amnesty International preto žiada ich okamžité prepustenie.
Obvinenia proti disidentom boli založené na tom, že písali články o hospodárskych a sociálnych problémoch a o ľudských práv na Kube, že patrili k nepovolených skupinám, prípadne, že sa stýkali s nepriateľmi kubánskych záujmov.

Amnesty International upozorňuje aj na podmienky, v akých sa väznení disidenti nachádzajú. Objavili sa totiž správy o zlom zaobchádzaní zo strany dozorcov a ostatných väzňov. Victora Rolanda Arroya Carmona podľa dostupných informácií vyvliekli traja dozorcovia 31. decembra 2003 z cely a bili ho. Niektorí z disidentov boli istú dobu držaní na samotkách a nebola im poskytnutá dostatočná lekárska starostlivosť.

Disidenti sú väznení veľmi ďaleko od miesta ich bydliska, a teda aj od príbuzných. Takéto zaobchádzanie je v rozpore so zásadami OSN a môže mať charakter pridaného trestu, ktorým úrady postihujú väzňov aj ich rodiny. Amnesty International zaznamenala na Kube 88 väzňov svedomia, teda ľudí, ktorí sú väznení len za svoje názory. Organizácia žiada ich okamžité prepustenie.

Amnesty International na Slovensku a Nadácia Pontis pozýva všetkých, ktorí chcú vyjadriť solidaritu so zatknutými disidentmi do bratislavskej galérie Priestor, kde sa 17. 3. o 14.00 uskutoční spomienkové podujatie Liberar! – Osloboďte ich!

Účastníci sa o 15.00 presunú pred budovu neďalekej kubánskej ambasády.