Amnesty International zverejnila štatistiky o treste smrti

Vo svete bolo v uplynulom roku popravených 1146 ľudí. Amnesty International zaznamenala najviac popráv v Číne, Iráne, USA a Vietname.

Polovica krajín sveta trest smrti zrušila úplne. Komisia OSN pre ľudské práva, ktorá v týchto dňoch zasadá
v Ženeve, vlani vyzvala štáty, aby zaviedli moratórium na popravy.

Podľa zistení Amnesty International bolo vlani len v samotnej Číne popravených prinajmenšom 776 ľudí. Ide však len o odhad, pričom skutočný počet bude zrejme podstatne vyšší. Jeden vysoko postavený čínsky politik v marci skonštatoval, že Čína každoročne popraví až okolo 10 000 ľudí. Irán v roku 2003 popravil 108 ľudí a USA 66. Najmenej 64 osôb bolo vlani popravených vo Vietname.

Amnesty International ďalej uvádza, že vlani bolo vynesených 2756 rozsudkov trestu smrti v 63 krajinách sveta. Organizácia opäť upozorňuje, že ide o odhad, pričom skutočný počet bude zrejme vyšší. Na konci minulého roku bol trest smrti zrušený v 77 krajinách sveta. Tento rok ho zatiaľ zrušila Samoa a Bhútán.

„Niektoré krajiny zachovávajú trest smrti s odôvodnením, že má odstrašujúci účinok pre páchateľov. Vedecké štúdie však opakovane dokazujú, že takáto súvislosť neexistuje. V Kanade napríklad zaznamenali 40% pokles vrážd na 100 000 obyvateľov po tom, čo v roku 1975 zrušili trest smrti za vraždu,“ konštatuje Amnesty International. Pri treste smrti sa navyše nemožno vyhnúť riziku popravy nevinného. Od roku 1973 bolo v USA oslobodených 113 ľudí, ktorých predtým odsúdili na trest smrti, no nakoniec sa objavili dôkazy o ich nevine. Niektorí z odsúdených strávili vo väzení dlhé roky. Mnohí z nich boli obeťami zneužitia právomocí polície alebo vyšetrovateľov. Šlo napríklad o použitie výpovedí nespoľahlivých svedkov, ale vyskytli sa aj prípady, kedy im nebola poskytnutá dostatočná právna pomoc. Amnesty International zaznamenala niekoľko prípadov väzňov, ktorí boli popravení napriek tomu, že o ich vine existovali vážne pochybnosti.

„Je čas, aby sa vlády vysporiadali sa so svojimi medzinárodnými záväzkami. Trest smrti je krutosť, nehumánny a degradujúci trest a do očí bijúce popretie práva na život,” vyhlásila Amnesty International.

Československo zrušilo trest smrti v roku 1990 a Slovensko tento záväzok prevzalo po rozdelení republiky
v roku 1993. Vlani vstúpil do platnosti Protokol číslo 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zakazuje trest smrti za každých okolností, teda aj v čase vojny. Slovenská republika protokol podpísala, zatiaľ ho však neratifikovala.

Viac informácií môžete získať: 
“Death sentences and executions in 2003” https://web.amnesty.org/library/index/ENGACT500062004
“The death penalty worldwide: Developments in 2003”, https://web.amnesty.org/library/index/ENGACT500072004
“Facts and Figures on the death penalty”, https://web.amnesty.org/library/index/ENGACT500082004
“The death penalty: List of abolitionist and retentionist countries” https://web.amnesty.org/deathpenalty
“Ratification of international treaties” https:// amnesty.org/deathpenalty

preložila Eva Bošanská