Maratón písania listov: Nespravodlivo väznení po protivládnych protestoch v Bahrajne

Už viac ako 2,5 roka je v Bahrajne vo väzení trinásť opozičných aktivistov. Zúčastnili sa protivládnych protestov vo februári a marci 2011. Všetci boli odsúdení po nespravodlivom súdnom procese a niektorí z nich boli aj mučení. Amnesty International ich považuje za väzňov svedomia zadržaných len za pokojné vyjadrovanie ich názorov a aktivizmus.

Požadujte okamžité prepustenie všetkých 13-tich nespravodlivo uväznených opozičných aktivistov a riadne prešetrenie mučenia väzňov a potrestanie pacháteľov týchto činov. Podpíšte list, ktorý za Vás odošleme kráľovi Bahrajnu:

Vaša Výsosť,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v mene Amnesty International Slovensko a vyjadriť moje hlboké znepokojenie nad prípadom 13-tich bahrajnských opozičných aktivistov, ktorí sú uväznení od marca 2011. Zatiaľčo niektorí z nich boli umučení až na smrť, zvyšok stále čaká na súdny proces.

Amnesty International považuje všetkých 13-tich aktivistov za väzňov svedomia, väznených len pre pokojné uplatňovanie si svojho práva na slobodu slova.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás s úctou žiadam o zabezpečenie nasledovného:

• okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých 13-tich nespravodlivo uväznených aktivistov
• nezávislé vyšetrovanie prípadov mučenia a zlého zaobchádzania s väzňami
• zabezpečenie spravodlivého procesu pre tých, ktorí sú za tieto činy zodpovední

Ďakujem za venovanie Vašej pozornosti tejto dôležitej téme.

S úctivým pozdravom,
[[petition-24]]