Bieloruské úrady zastrašujú ľudskoprávnych aktivistov

V Bielorusku bolo na základe kontroverznej legislatívy zrušených viacero mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv. Žiadnej z organizácií úrady neumožnili odvolať sa na súd. Amnesty International sa obáva, že aktivisti bojujúci za dodržiavanie ľudských práv sa teraz stanú terčmi osobných útokov.

„Ochrancovia ľudských práv v Bielorusku sa dennodenne stretávajú s prekážkami pri uplatňovaní ich práv na slobodu združovania a zhromažďovania, ako aj s porušovaním ich práva na získavanie a odovzdávanie informácií,“ uviedla Amnesty International.
Ľudskoprávni aktivisti – ako aj nezávislí odborári – nemajú do väčšiny médií prístup, takže informovať o prípadoch porušovania ľudských práv je veľmi ťažké.
Jediné médiá, ktoré fungujú nezávisle od štátu, sú rôzne internetové stránky. Amnesty International sa obáva, že práve ony ďalšou budú ďalším terčom.

Ľudskými právami v Bielorusku sa bude zaoberať aj Komisia OSN pre ľudské práva, ktorá od 15. marca zasadá v Ženeve. Amnesty International vyzvala komisiu, aby žiadala od bieloruskej vlády, aby:

– ukončila obťažovanie a zastrašovanie ochrancov ľudských práv;
– vykonala okamžitú revíziu zákonov, predpisov a administratívnych
postupov týkajúcich sa registrácie a činnosti mimovládnych organizácií;
– ukončila zadržiavanie osôb, ktoré pokojnou cestou uplatnili svoje práva na slobodu prejavu a zhromažďovania.