Britské vojnové zločiny v Afganistane je potrebné bezodkladne vyšetriť

V utorok 12. júla 2022 BBC zverejnila výsledky svojho výskumu pôsobenia britskej jednotky osobitného určenia v Afganistane. Zistenia naznačujú, že príslušníci tejto jednotky v rokoch 2010 a 2011 opakovane zabíjali zadržaných a neozbrojených mužov. Počas svojho šesťmesačného nasadenia tak mohli nezákonne zabiť 54 ľudí.

Amnesty International požaduje účinné, nezávislé a transparentné vyšetrenie týchto obvinení. K odhaleným skutočnostiam o pôsobení britskej armády v Afganistane sa vyjadril výskumník Amnesty International pre južnú Áziu, Zaman Sultani:

„Na desivých zisteniach BBC jasne vidno, s akou úrovňou beztrestnosti operovali britské ozbrojené sily v AfganistaneV správe BBC sa uvádza, že ich príslušníci sa dopúšťali nezákonného zabíjania – vrátane úmyselného zabíjania osôb po zadržaní a zabíjania civilistov – a falšovania dôkazov na ospravedlnenie zabitia neozbrojených osôb. Poburujúce je aj podozrenie, že k možným vojnovým zločinom dochádzalo s vedomím a krytím z najvyšších miest.

Spojené kráľovstvo má povinnosť bezodkladne začať vyšetrovanie všetkých obvinení z vojnových zločinov, do ktorých boli zapojené jeho jednotky. Zároveň musia byť postavení pred britské súdy všetci štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, u ktorých existuje podozrenie, že nesú osobnú trestnú zodpovednosť za spáchané zločiny. Ak Spojené kráľovstvo prejaví neochotu vyšetrovať svoju armádu, podobne ako to hanebne predviedlo v súvislosti s jej vojnovými zločinmi v Iraku, mal by sa vyšetrovania chopiť Medzinárodný trestný súd (ICC).

ICC už začal vyšetrovanie v Afganistane jeho povinnosťou je čo najskôr vyšetriť, bez akéhokoľvek zaujatia a strachu, obvinenia z vojnových zločinov spáchaných všetkými účastníkmi ozbrojeného konfliktu. Napriek hrozným správam o tom, že západné armády vrátane armády Spojených štátov amerických v Afganistane pravdepodobne spáchali vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ICC voči nim doposiaľ neinicioval žiadne vyšetrovanie. Skutočnosť, že ICC sa zameral výlučne na zločiny Talibanu, vedie k obvineniam, že k plneniu svojich úloh pristupuje s dvojakým metrom.

Bojové jednotky ozbrojených síl Spojeného kráľovstva a ďalších krajín NATO operovali v Afganistane proti Talibanu viac ako desať rokov, od roku 2001. Dnes Afganistanu vládne Taliban, odkedy 15. augusta 2021 obsadil hlavné mesto Kábul, hneď potom krajinu opustil prezident a do konca mesiaca aj posledné medzinárodné jednotky a západné zastupiteľstvá

Afganistan je od roku 2003 členským štátom ICC, čo znamená, že ICC má právomoc vyšetrovať vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a zločiny genocídy spáchané na území krajiny alebo jeho štátnymi príslušníkmi. Spojené kráľovstvo ratifikovalo Rímsky štatút v roku 2001, jurisdikciu nad štátnymi príslušníkmi a územím Spojeného kráľovstva má ICC od roku 2002.