Čo je ICPD+20 a prečo by nás to malo zaujímať?

V roku 1994 Medzinárodná konferencia Spojených Národov o populácií a rozvoji (ICPD) v Káhire bola medzníkom v histórií populácie a rozvoja, ako aj v histórií ženských práv. Na konferencii svet odsúhlasil, že populácia nie je len o zrátavaní ľudí, ale o tom že záleží na každom jednom človeku.

Zástupcovia ICPD sa spoločne zhodli, že rovnosť a posilnenie postavenie úlohy žien je globálnou prioritou. Schopnosť mať prístup k reprodukčnému zdraviu a právam je základom ženskej autenticity. Je to taktiež kľúč k udržateľnému rozvoju. 179 vlád, vrátane Spojených Štátov, podpísalo Akčný program ICPD ktorý spočíva v týchto hlavných bodoch:

  • Poskytovať univerzálny prístup k plánovanému rodičovstvu, k sexuálnym a reprodukčným zdravotníckym službám a reprodukčným právam.
  • Prinášať rovnosť medzi pohlaviami, splnomocnenie žien, a rovný prístup dievčat ku vzdelaniu
  • Poukazovať na individuálny, sociálny, a ekonomický dopad urbanizácie a migrácie
  • Podporovať udržateľný rozvoj a poukazovať na environmentálne problémy spojené s populačnými zmenami

A predsa, 20 rokov neskôr, množstvo záväzkov členských štátov Spojených Národov nebolo splnených a veľká väčšina 1,8 miliardy mladých ľudí globálne bojujú o prístup k informáciám, sexuálnej výchove, sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám, ktoré potrebujú. Sexuálne a reprodukčné práva mnohých ďalších ľudí budú v budúcnosti ohrozené ak svetoví lídri zlyhajú v zabezpečovaní týchto práv pre terajšie a budúce generácie. Svetoví lídri sa opäť po 20tich rokoch stretnú, aby prehodnotili záväzky vyplyvajúce z ICPD+20.

Prečo sa zaujímať o túto tému- pár faktov:

Preto že vám záleží na mladých ľuďoch:

1.Viac ako 1,8 miliardy mladých ľudí od 10 do 24 rokov dnes tvorí najväčšiu generáciu mladých ľudí v histórií. Takmer 90% mladých ľudí žije v rozvojových krajinách, kde spolu  tvoria značnú časť populácie.

2. Komplikácie počas tehotenstva a pôrodu, násilie podnietené diskrimináciou pohlaví a AIDS sú hlavnými príčinami úmrtí mladých ľudí.

 3. Podľa prieskumu UNICEF z roku 2001 viac ako dve tretiny mladých ľudí v 10 z 12 rozvojových krajín s dostupnými dátami malo pohlavný styk ešte v mládežníckom veku.

 4. Aj napriek vysokej sexuálnej aktivite, medzery v zákonoch a obmedzeniach, nesprávne praktizovanie v praxi, sociálne a kultúrne tabu, diskriminácia pohlaví, ako aj geografické a finančné bariéry zabraňujú mnohým mladistvým v prístupe k sexuálnym a reprodukčným zdravotným informáciám a službám.

 

 

Preto že vám záleží na právach ľudí o prístupe k informáciám, vzdelávaniu a službám:

1. Podľa odhadov UN, veľká väčšina mládežníkov a mladých ľudí stále nemajú prístup k sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám a vzdelaniu ktoré potrebujú k tomu, aby viedli zdravý život.

2. Užívanie antikoncepcie je medzi mladými vydatými ženami vo veku medzi 15 až 24 rokov relatívne nízke. V Ázii a v Afrike použilo antikoncepciu menej ako 25% vydatých žien.

3. Výsledky detailnej štúdie v štyroch subsaharských Afrických krajinách ukázali, že viac ako 60% mládežníkov nevedeli ako predchádzať tehotenstvu a viac ako jedna tretina nevedela o možnostiach antikoncepcie. Nedostatočná potreba užívania antikoncepcie vyplýva z limitovanému prístupu ku kvalitným a dostupným informáciám o sexuálnych a reprodukčných zdravotných službách pre mladistvých.

Preto že vám záleží na prevencii HIV/ AIDS:

1. Mladí ľudia vo veku od 15 do 24 rokov zodpovedajú za 41% všetkých nových HIV nákaz v rámci vekovej skupiny ľudí od 15 do 49 rokov. Takmer 3000 mladých ľudí sa nakazuje vírusom HIV každý deň. Avšak, iba 34% mladistvých (24% mladých žien a 36% mladých mužov) v rozvojových krajinách vie správne odpovedať na päť základných otázok o HIV a jeho prevencii, hlboko pod globálnym cieľom stanoveným do roku 2010 na 95%.

2. Mladé ženy sú vystavené vyššiemu risku nákazy vírusom HIV ako muži: na svete žije takmer dvakrát toľko žien nakazených HIV. V sub-saharskej Afrike mladé ženy tvoria 71% mladistvých žijúcich s vírusom HIV.

Preto že vám záleží na detských sobášoch:

1. Detské sobáše sú stále rozšírené, najmä v najmenej rozvojových krajinách, kde 30% žien vo veku 15 až 19 rokov je vydatých. Ak tieto tendencie pretrvajú v ďalšej dekáde bude okolo 124 miliónov dievčat vydatých ešte v detstve.

2. V niektorých regiónoch je výskyt sobášov mladých dievčat a ich sexuálnej aktivity rozšírenejší ako u druhého pohlavia.

3. Práve kvôli detským sobášom, nechránenému sexu a nedostatočnej starostlivosti počas tehotenstva je výskyt smrti v materstve mladistvých o 28% vyššia ako u matiek vo veku od 20 do 24 rokov. Väčšina mladistvých dievčat, či už vydatých alebo slobodných rodí s nedostatočnými informáciami, zdravotnou starostlivosťou alebo pomocou.

Preto že vám záleží na sexuálnom násilí:

1. Mladistvé dievčatá a ženy po celom svete žijú s rizikom sexuálneho násilia a zneužívania, vrátane domáceho. Odhaduje sa že asi 150 miliónov dievčat vo veku do 18 rokov zažili nejakú formu sexuálneho násilia. Okolo 50% sexuálnych poznámok je určených voči dievčatám mladším ako 16 rokov.

2. Odhaduje sa, že každá druhá mladistvá v Karibiku je nútená k sexuálnemu styku.  Ženy strednej Ameriky sú vystavované vysokému sexuálnemu násiliu. Prvá sexuálna skúsenosť bola nezákonná pre 2% dievčat v Azerbajdžane a 64% v Demokratickej Republike Kongo.

3. Drvivá väčšina dievčat, ktoré otehotneli v dôsledku znásilnenia alebo incestu v Nikaragui majú od 10 do 14 rokov. Od roku 2008 tam legislatíva kriminalizuje potrat, a to aj potrat z následku znásilnenia či incestu. Podľa tohto zákonu musia obete znásilnenia dieťa donosiť, alebo podstúpiť ilegálnu a nebezpečnú formu potratu, a tak riskovať zatknutie. Tento zákon berie ženám ich ľudské práva a vystavuje ich zdravotným rizikám.

4. Štúdie zo subsaharskej Afriky poukazujú na partnerské násilie a fakt strach dievčat zo zneužívania ich prinútil prestať hovoriť nie nechcenému sexu a riskantnému používaniu kondómov.

5. Okolo 100 až 140 miliónov žien a dievčat v Afrike bolo podrobených ženskému genitálnej mutilácii. Aj keď sa počet žien podrobených tomuto zákroku v niektorých krajinách každoročne znižuje, viac ako 3 milióny dievčat celosvetovo ostávajú žiť v riziku, že sa budú musieť tomuto zákroku podriadiť.

Preto že vám záleží na prevencii bezpečných potratov:

1. Mnoho mládežníckych tehotenstiev je nechcených a výsledkom je vysoký výskyt nebezpečných potratov medzi mladými ženami, hlavne v subsaharskej Afrike kde ženy vo veku 15 až 19 rokov idú na nelegálny potrat v priemere raz za hodinu.

2. Mladistvé dievčatá a mladé ženy sú vystavované zraneniam a úmrtiu v dôsledku nebezpečných potratov. V roku 2008 bolo v rozvojových krajinách uskutočnených asi 3 milióny nebezpečných potratov na dievčatách vo veku od 15 do 19 rokov. K viac ako 90% materinských úmrtí dochádza v rozvojových krajinách.

Preto že vám záleží na všetkých ľudských právach!

1. Každý človek má sexuálne a reprodukčné práva. Vlády sú povinné zabezpečiť, aby tieto práva mohol každý slobodne využívať bez strachu, nátlaku alebo diskriminácie!