Ďakujeme, že ste opäť neostali ticho

Návrh zákona „o pomoci tehotným ženám“ nepredstavuje pomoc, ale oklieštenie reprodukčných práv. V prípade prijatia by tento zákon nútil ženy, ktoré sa rozhodli alebo potrebujú podstúpiť interrupciu, čakať na jej vykonanie až 96 hodín. Jedinú výnimku by mohli tvoriť interrupcie v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života tehotnej osoby.

V praxi by to mohlo znamenať, že osoby v akomkoľvek štádiu tehotenstva (aj po 12. týždni) vrátane tých, ktoré potrebujú túto zdravotnú starostlivosť z dôvodu úmrtia plodu v maternici, zamĺknutého potratu alebo vážnej vývojovej chyby či vážneho poškodenia plodu, budú musieť na vykonanie zákroku povinne čakať 4 dni po odoslaní hlásenia lekárom či lekárkou.

Táto zmena môže vážne ohroziť ich fyzické a psychické zdravie. Viaceré výskumy pritom dokazujú, že kriminalizácia tejto zdravotnej starostlivosti ani zákonné snahy o sťaženie prístupu k interrupciám neznižujú ich počet. Jediným výsledkom obmedzovania prístupu k starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia je ohrozenie zdravia a života žien, ktoré sa rozhodli alebo potrebujú interrupciu podstúpiť.

Ďakujeme všetkým, ktoré a ktorí ste s nami v pondelok 18. októbra 2021 vyšli do ulíc Bratislavy, Banskej Bystrice a ďalších slovenských a českých miest a žiadali ochranu reprodukčných práv na Slovensku. Podporiť boj za reprodukčné práva môžete aj poslaním e-mailu poslancom a poslankyniam NR SR. Inšpirovať sa môžete otvoreným listom 60 mimovládnych organizácií, ktorý inicioval kolektív Nebudeme ticho alebo e-mailom, ktorý sme navrhli v Amnesty Slovensko.

Pozrite si fotografie z pochodov v Bratislave a Banskej Bystrici: