Ďalší prípad trestu smrti ukameňovaním v Nigérii AI zaslala ďalších 167 tisíc podpisov proti hroziacemu ukameňovaniu Aminy La

Svetom opäť otriasa ďalší prípad trestu smrti ukameňovaním v Nigérii. Tentokrát hrozí 30 ročnej matke Amine Lawal, ktorá je odsúdená za to, že porodila nemanželské dieťa. Po rozhodnutí odvolacieho súdu Amnesty International doručila nigérijským úradom 167 tisíc podpisov, v ktorých žiada zrušenie rozsudku smrti. Celkový počet žiadostí o Amininu milosť, ktoré členovia organizácie posielajú už od marca tohto roku tak stúpol na 700 tisíc.

Rozsudok trestu smrti nad Aminou Lawalovou potvrdil 19.augusta šaríjský odvolací súd vo Funtua na severe Nigérie. Jej obhajcovia podali odvolanie na regionálny šaríjský tribunál, no termín pojednávania ešte stanovený nebol. Podľa dostupných správ prijala Amina rozhodnutie súdu vyrovnane – kolísajúc pritom v náručí svoju dcérku. Na stretnutí s novinármi sa však neubránila slzám. „Odovzdávam sa Bohu,“ povedala.
Rozsudok trestu smrti ukameňovaním prvýkrát vyriekol súd v mestečku Bakori po tom, čo priznala, že ako rozvedená porodila dieťa. Počas pojednávania 13. a 20. februára však Amina Lawalová nemala právneho zástupcu! Proti rozsudku sa odvolala s pomocou právnika, ktorého jej neskôr sprostredkovalo nigérijské Združenie pre práva žien. Muž, ktorého označila za otca dieťaťa poprel, že by mal s obvinenou sexuálny styk. Takáto výpoveď postačila na to, aby bol oslobodený.
Prípad sa v mnohom podobá na prípad Safie Hussainiovej, ktorú súd po medzinárodnom tlaku napokon oslobodil. Rozvedenej Safii sa tiež narodila dcéra a súd ju odsúdil na trest smrti ukameňovaním. Podľa šarijského trestného poriadku sa totiž nevydaté, teda aj rozvedené, ženy, ktorým sa narodí dieťa, dopúšťajú cudzoložstva. To sa trestá smrťou. Práve tak ako Aminu, ani Safiu na prvých pojednávaniach nezastupoval právnik.
Safia aj Amina patria medzi mediálne najznámejšie prípady, no po tom, čo 12 severných štátov Nigérie zaviedlo šaríjské trestné právo stihol podobný osud mnoho ďalších ľudí. Otvorili sa tak dvere uplatňovaniu trestu smrti, mučeniu a ďalším ponižujúcim trestom.
Trest smrti ukameňovaním hrozí napríklad aj Ahmadovi Ibrahimovi, Fatime Usmanovej, Mallamovi Ado Barandovi a Yunusovi Rafinovi. Zdá sa , že nikto z nich s výnimkou Yunusu Rafina nemal počas procesu právneho zástupcu. Ahmadu Ibrahima a Fatimu Usmanovú zatkli a obvinili z cudzoložstva na základe informácií policajného agenta, ktorý ich súdu predložil v máji tohto roka. Pôvodný trest pre oboch bol päť rokov väzenia a pokuta 100 dolárov. Žalobca však neskôr požiadal o nový proces, pretože trest uvalený na základe „starej“ legislatívy považoval za nedostatočný.
Kampaň Amnesty International
Od začiatku prvej kampane AI za pozastavenie popravy Safie Huseiniovej pripojilo svoj podpis k petíciám proti kameňovaniu a ďalším telesným trestom viac ako milión ľudí. Amnesty International v Španielsku zverejnila informácie o ďalších štyroch rozsudkoch smrti ukameňovaním v Nigérií. Vyzvala ľudí, aby posielali listy prezidentovi Olusegunovi Obasanjovi požadujúce zmiernenie rozsudkov a tiež zákaz krutých, neľudských a ponižujúcich trestov. Ich počet v posledných rokoch prudko narástol.
Tlak verejnosti na nigérijskú vládu je teraz potrebný viac ako kedykoľvek predtým. Vláda stále nepodnikla účinné kroky, ktoré by zastavili vydávanie takýchto rozsudkov. Nigérijské úrady opakovane deklarujú odpor voči telesným trestom, no tieto slová nesprevádzajú žiadne činy.
Nejde však len o tlak občianskej spoločnosti. Amnesty International sa obrátila na španielsku vládu a dánske predsedníctvo Európskej únie, so žiadosťou, aby pokračovali vo svojom úsilí za záchranu života piatich odsúdencov na smrť. Svoj protest proti krutým a neľudským trestom už nigérijským úradom odovzdala šéfka španielskej diplomacie Ana Palaciová.
Posielanie výziev
Do kampane sa môže zapojiť každý z nás. Pošlite nigérijskému prezidentovi a ministrovi spravodlivosti list a požiadajte ho o odstránenie trestu smrti, mučenia a ďalších neľudských trestov z nigérijského práva.

Vzor listu:
Your Excellency,

I am deeply concerned about the pernicious effects on human beings and on their rights of the introduction of the new Shari’ah based Penal Codes in Northern Nigeria. These new codes establish the death penalty for crimes such as adultery and introduce cruel, inhuman and degrading punishments such as flogging and amputation.
All these punishments are in breach of international human rights instruments signed and ratified by your Government, for that reason, I kindly call on your Government to take all necessary measures to secure respect for the rule of law in every part of Nigeria which includes respect for the prohibition on torture and cruel, inhuman and degrading treatment and punishment, such as the practice of corporal punishment. The Nigerian government should also make death penalty a thing of the past.
The government of Nigeria must also ensure that no-one is discriminated against before the law on grounds of his or her religion, sex or social status.
I also call on the Federal Government of the Republic of Nigeria to ensure that Amina Lawal, who was sentenced to death by stoning for adultery in Bakori, Katsina State, is not executed under any circumstance. Amina has also right to a fair trial, including the right of appeal.

Yours sincerely,

Preklad:

Vaša Excelencia,
som hlboko znepokojený/á zhubnými dôsledkami zavedenia nového Trestného poriadku, vychádzajúceho zo šaríje, na život ľudí a ich práva v severnej Nigérii. Tento novoprijatý zákonník stanovuje trest smrti za zločiny ako cudzoložstvo a zavádza kruté, neľudské a ponižujúce tresty, napríklad bičovanie či amputácie.
Všetky spomínané tresty sú v rozpore s medzinárodnými ľudsko-právnymi štandardami, ktoré Vaša krajina ratifikovala. Z tohto dôvodu Vašu vládu úctivo vyzývam, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie rešpektovania medzinárodného práva v celej Nigérii, čo zahŕňa aj dodržiavanie zákazu mučenia a krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu. Nigérijská vláda by taktiež mala urobiť už definitívnu bodku za trestom smrti.
Nigérijská vláda musí tiež zabezpečiť, aby nikto nebol zákonne diskriminovaný len z dôvodu jeho/jej náboženského presvedčenia, pohlavia alebo sociálneho statusu.
Tiež vyzývam Federálnu vládu Republiky Nigéria, aby zabezpečila, že Amina Lawal, ktorá bola v Bakori (v štáte Katsina) odsúdená na smrť ukameňovaním, nebude za žiadnych okolností popravená. Amina má právo na spravodlivý súdny proces, vrátane práva na odvolanie.

S úctou,

Listy adresujte:
His Excellency Olusegun Obasanjo
President of the Republic
The Presidency
Federal Secretariat
Phase II, Shehu Shagari Way
Abuja
Nigeria
Fax: 234 9 523 21 36

His Excellency Kanu Godwin Agabi
Minister of Justice
Ministry of Justice
New Federal Secretariat, complex Shehu Shagari Way
Abuja
Nigeria
Federal Capital Territory
Fax: 234 9 523 52 08
email: [email protected]