Ďalšie vlády podporili Zmluvu o obchodovaní so zbraňami – Arms Trade Treaty

Minulý týždeň podporilo vznik Zmluvy o obchodovaní so zbraňami ďalších 13 krajín, medzi inými aj Vatikán. Tieto stanoviská sú výsledkom rokovaní na druhom bienálnom stretnutí OSN v New Yorku, kde krajiny hodnotili pokrok v Programe akcií na zabránenie, boj a elimináciu nedovoleného obchodu s malými a ľahkými zbraňami.

Program prijalo OSN v roku 2001. Na stretnutí v New Yorku oficiálne stanovisko Slovenska nezaznelo. Kontaktným orgánom informujúcim OSN o uplatňovaní Programu v SR je Ministerstvo zahraničných vecí.

Slovenská republika sa doteraz k Zmluve o obchodovaní so zbraňami nevyjadrila. Amnesty International preto už v decembri 2004 iniciovala podpisovú akciu, v ktorej žiada premiéra Mikuláša Dzurindu, aby vláda vznik zmluvy podporila. Slovensko sa musí zaradiť medzi krajiny, ktoré chcú zabrániť nečestnému predaju zbraní. Za pol roka kampane sa zozbieralo okolo 1000 podpisov.

Od 1. augusta začne na Slovensku platiť zákon, podľa ktorého je Ministerstvo hospodárstva povinné na svojej stránke každoročne do konca apríla zverejniť výročnú správu o obchode s vojenským materiálom. AI víta prijatie zákona, ktorý určite pomôže zabrániť predaju do krajín, kde dodávky zbraní podporujú ľudské utrpenie.

Slovensko podľa oficiálnych registrov OSN predalo v roku 2002 do Ugandy pištole, viac-hlavňové raketomety RM-70 a delá. Na Srí Lanku predala SR tiež raketomety RM-70 a zreparované tanky VT 55. Obe krajiny sú už dlhodobo sužované závažným ozbrojeným násilím.

Na rozdiel od nukleárnych, chemických a biologických zbraní, nepodliehajú malé a ľahké zbrane žiadnej medzinárodnej norme, určujúcej pravidlá ich predaja.

Nová Zmluva o obchodovaní so zbraňami by bola celosvetovým právne záväzným dohovorom, ktorý by zakazoval dodávky zbraní tam, kde by podporovali porušovanie ľudských práv, ozbrojený konflikt, alebo by podkopávali rozvoj.

Zmluva by odstránila medzery v súčasných nejednotných národných zákonoch pre exporty zbraní. Jediným spoločným princípom sú v súčasnosti embargá OSN či EÚ. Tie však často prichádzajú prineskoro, alebo vôbec.

Iba necelých 40 krajín má zákony, ktoré kontrolujú obchodníkov so zbraňami. Pritom malé a ľahké zbrane sa stali najčastejšie používaným nástrojom na vraždenie vo všetkých interných konkfliktoch.
Sú lacnejšie ako v minulosti a oveľa ľahšie dostupné. Nevážia veľa, jednoducho sa prenášajú, ale sú smrteľné a mnohé z nich dokážu bez problémov obsluhovať aj desaťročné deti.
Ak sa súčasný trend nezastaví, v roku 2020 predčí počet úmrtí kvôli ozbrojenému násiliu počet tých, torí zomierajú na maláriu a osýpky.
Experti odhadujú, že na svete je v obehu vyše 600 miliónov malých a ľahkých zbraní.

Štatistika:

Vznik Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (Arms trade Treaty) podporujú:

posledných 13 krajín: Benin, Ghana, Guinea, Holandsko, Kolumbia, Nemecko, Nórsko, Senegal, Sierra Leona, Španielsko, Turecko, Uganda, Vatikán

ďalšie krajiny: Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Kambodža, Keňa, Kostarika, Macedónsko, Mali, Nový Zéland, Nórsko, Slovinsko, Veľká Británia

medzi krajiny, ktoré sa snažia oddialiť prijatie spoločnej Zmluvy patria hlavne: Čína, Irán, Egypt, USA