Demonštácia proti násiliu a za ľudské práva v Líbyi

V pondelok 21. marca sa uskutočnil protest proti násiliu a na podporu ľudských práv v Líbyi. Aktivisti a aktivistky Amnesty International Slovensko sa zhromaždili pred Líbyjskou ambasádou na bratislavskej Révovej ulici o 16:30.

Cieľom zhromaždenie bolo vyjadriť vážne znepokojenie nad počínaním líbyjskej vlády voči civilistov a eskalujúcim násilím. Účastníci a účastníčky si zároveň pripomenuli zapálením sviečok a symbolickou minútou ticha pamiatku tých čo zahynuli. Zástupcovia Amnesty International Slovensko sa zároveň pokúsili stretnúť s diplomatickými zástupcami Líbye na Slovensku a odovzdať im list požadujúci zastavenie násilností a plné rešpektovanie všetkých ľudských práv v Líbyi, títo však nereagovali a tak bol vhodený do poštovej schránky. Na zhromaždení sa zúčastnili viacerí zástupcovia a zástupkyne médií.

Podľa názoru Amnesty International plukovník al-Kaddáfí musí ihneď zastaviť svoje bezpečnostných sily a ukončiť zabíjanie, zamedziť násilných zmiznutiam osôb a ďalšiemu porušovaniu ľudských práv. Mal zverejniť mená všetkých tých, ktorých jeho sily zadržiavajú a umožniť prístup medzinárodným pozorovateľom aby bolo zaistené, že je s nimi zaobchádzané v súlade s medzinárodným právom.

Všetky strany konfliktu musia zabezpečiť, aby civilistom, ktorí chcú opustiť krajinu toto bolo okamžite povolené a bol zabezpečený bezpečný prechod do bezpečia. Za týmto účelom by všetky strany konfliktu mali umožniť vytvorenie humanitárnych koridorov (bezpečnej cesty k odchodu z krajiny), a uľahčiť prepravu dodávok pomoci a humanitárnych pracovníkov.