Dobré správy z Indonézie: Zákon o sexuálnom násilí je prelomovým krokom vpred

Indonézska Snemovňa reprezentantov v utorok 12. apríla 2022 prijala dlhoočakávaný zákon o sexuálnom násilí. Výkonný riaditeľ Amnesty International Indonézia, Usman Hamid, o legislatívnej úprave povedal: „Na tento krok sa čakalo už veľmi dlho. Ide o významný pozitívny posun v oblasti ochrany práv preživších sexuálneho násilia, ktorý prispeje k úsiliu štátu riešiť problém sexuálneho násilia v Indonézii.“ 

Hamid tiež pripomenul, že tento historický moment nastal len vďaka vytrvalosti a intenzívnej práci organizácií občianskej spoločnosti, predovšetkým skupín, ktoré bojujú za ochranu práv žien, ako aj samotných preživších sexuálneho násilia a ich rodín, ktoré sa už takmer desať rokov nepretržite snažia zvyšovať povedomie o naliehavosti tohto problému. 

Hamid zároveň upozornil, že hoci Amnesty tento zákon víta, považuje ho len za prvý krok správnym smerom. Ako veľmi nešťastné vníma rozhodnutie zákonodarného zboru odstrániť z návrhu zákona články týkajúce sa znásilnenia: „Naliehavo žiadame vládu a Snemovňu reprezentantov, aby zabezpečili, že v návrhu revízie Trestného zákona budú články týkajúce sa znásilnenia v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a štandardmi týkajúcimi sa znásilnenia a súhlasu.“ 

Doplňujúce informácie 

Návrh zákona o sexuálnom násilí, ktorý Snemovňa reprezentantov Indonézskej republiky prijala 12. apríla 2022, sa stal prvým právnym predpisom takéhoto charakteru v dejinách Indonézie. Doposiaľ indonézske právo uznávalo ako formy sexuálneho násilia iba znásilnenie a pohlavné zneužívanie maloletých. 

Podanie návrhu zákona proti sexuálneAmu násiliu prvýkrát iniciovala Národná komisia pre násilie páchané na ženách (Komnas Perempuan) v roku 2012. Prípravu návrhu dokončila v roku 2016 v spolupráci s Nadáciou právnej pomoci Indonézskeho združenia žien za spravodlivosť (LBH APIK) a Fórom poskytovateľov služieb (FPL) a následne bol návrh zákona predložený v Snemovni reprezentantov. 

Rokovanie o návrhu zákona sa zastavilo kvôli odporu konzervatívnych skupín, z ktorých niektoré tvrdili, že tento návrh „podporuje cudzoložstvo“, keďže nekriminalizuje sexuálne vzťahy mimo manželstva. V roku 2020 bol návrh na krátky čas vyradený zo zoznamu prioritných právnych úprav a v roku 2021 ho na tento zoznam opäť zaradili. 

Konečný návrh zákona zavádza deväť rôznych druhov trestných činov sexuálneho násilia: sexuálne obťažovanie (fyzické aj nefyzické), nútenú antikoncepciu, nútenú sterilizáciu, nútené manželstvo, sexuálne mučenie, sexuálne vykorisťovanie, sexuálne otroctvo a kybernetické sexuálne násilie. 

V predchádzajúcich návrhoch zákona boli zahrnuté aj znásilnenie a nútená interrupcia, avšak z konečného návrhu zákona boli odstránené s cieľom predísť jeho prekrytiu s návrhom inej novely Trestného zákona, ktorú v súčasnosti ešte stále prerokúva zákonodarný orgán.