Dopad zvýšeného počtu pátracích a záchranných operácií v Stredozemnom mori

Opatrenia Európskej únie z apríla 2015 na posilnenie pátracích a záchranných kapacít v Stredozemnom mori viedli k podstatnému zníženiu úmrtnosti migrantov a migrantiek, utečencov a utečenkýň, ktorí podnikajú túto nebezpečnú cestu do Európy. Zatiaľ čo začiatkom roka zomrel každý 16-ty človek, po opatreniach prijatých európskymi lídrami 23. apríla tohto roku poklesla úmrtnosť na 1 zo 427 ľudí.

Napriek tomu Amnesty International upozorňuje, že terajší rozsah  námorných a vzdušných síl by mal zostať na rovnakej úrovni a čo najbližšie k miestam, v ktorých utečenci a utečenkyne, migranti a migrantky najviac potrebujú pomoc, a to pokiaľ súčasné migračné trendy zostanú na rovnakej úrovni. Akýkoľvek odsun zdrojov alebo zmena ich pozícií naruší momentálne úspešnú záchranu životov.

Amnesty International taktiež vyzýva európskych lídrov, aby sa venovali systémovým príčinám, ktoré vedú migrantov a migrantky, utečenov a utečenkyne k riskantnej ceste po mori, a to napríklad otvorením väčšieho počtu bezpečných a legálnych ciest do Európy.

Mimoriadne zasadnutie Európskej rady 23. apríla: nové zdroje na pátranie a  záchranu

V čase, keď sa uskutočnila mimoriadna schôdza Európskej rady v Bruseli 23. apríla 2015 Amnesty International vyzvala európske vlády, aby neodkladne spustili medzištátnu humanitárnu operáciu poverenú záchranou ľudských životov v Stredozemnom mori, a to rozmiestnením námorných a vzdušných síl, ktoré majú dohliadať nad hlavnými migračnými trasami.

Hlavy štátov EÚ odsúhlasili zvýšenie pátracích a záchranných kapacít na záchranu životov až po oneskorenom priznaní si vážnosti situácie v Stredozemnom mori. Konkrétne sa rozhodli “urýchlene posilniť operácie EÚ Triton a Poseidon minimálne strojnásobením finančných zdrojov v roku 2015 a 2016, ako aj posilnením počtu jednotiek, čím umožnili zvýšenie pátracích a záchranných možností v rámci mandátu operácie FRONTEX”.

Vo svojej Európskej migračnej agende z 13. mája 2015 Európska komisia potvrdila odhodlanie prijať urýchlené opatrenia na záchranu životov na mori a uviedla, že “pátracie a záchranné akcie budú posilnené, aby dosiahli úroveň zákroku predošlej talianskej operácie ‘Mare Nostrum’”. Čo je tiež dôležité, Európska komisia  dodala, že “je potrebné, aby táto vítaná solidarita bola zachovaná po celú dobu migračného návalu”.

26. mája zaviedol Frontex nový operačný plán pre operáciu Triton so zvýšeným rozpočtom, navýšenými zdrojmi a rozšírenou funkčnou oblasťou, ktorá sa zväčšila z pôvodných 30 námorných míľ (približne 55km) od pobrežia Talianska a Malty na 138 námorných míľ (približne 255km) južne od Sicílie, čo je približne 70 námorných míľ južne od ostrova Lampedusa. Frontex v júni 2015 napísal Amnesty International, že počas vrcholu letnej sezóny od mája do septembra Triton rozmiestni 6 hliadkových plavidiel, 12 lodí, tri lietadlá a dve helikoptéry. Zároveň sa niekoľko vlád rozhodlo rozmiestniť námorné a vzdušné sily mimo operácie Triton, v rámci národných humanitárnych operácií na pomoc utečencom a migrantom v ohrození.

Dopad dodatočných námorných zdrojov – pokles úmrtnosti 

Zatiaľ čo medzi 1. januárom a 26. aprílom roku 2015 sa utopilo alebo zmizlo 1721 z celkového počtu 27 722 ľudí, ktorí sa pokúsili preplaviť cez Stredozemné more (1 zo 16, alebo 6,2%), v posledných mesiacoch sa úmrtnosť podarilo dramaticky znížiť.

Medzi 27. aprílom – odkedy sa k operácii Triton pridala prvá navyše dodaná loď – a 29. júnom 2015, sa pokúsilo cez Stredozemné more preplaviť 42297 ľudí, 99 ľudí z tohto počtu je považovaných za mŕtvych alebo nezvestných, čo zmenšuje úmrtnosť na 1 zo 427, alebo 0,23%.  Oproti mesiacom spred krízového stretnutia Európskej rady 23. apríla je to obrovské zlepšenie situácie. Amnesty International uvítala sériu opatrení prijatých a implementovaných európskymi lídrami ako aj odhodlanie Európskej komisie dosiahnuť zmeny nevyhnutné na záchranu životov na mori.

Pokiaľ bude migrácia pokračovať v takýchto vysokých počtoch, Amnesty International vyzýva európskych lídrov, aby zachovali súčasnú úroveň nasadenia námorných a vzdušných jednotiek tak blízko líbyjských teritoriálnych vôd, aby mohli pohotovo pomáhať utečencom a utečenkyniam, migrantom a migrantkám, ktorí sú na mori v ohrození.

Aj keď sa trasa cez Stredozemné more do Európy stala bezpečnejšou, stále zostáva mimoriadne nebezpečnou. Ľudia ďalej zomierajú a veľké pátracie a záchranné akcie sú stále nevyhnutné po celú dobu prílivu veľkého množstva ľudí po tejto nebezpečnej trase. Ako odpoveď na stále rastúcu globálnu utečeneckú krízu by mala Európska únia otvoriť pre utečencov a utečenkyne viac bezpečných a legálnych ciest do Európy. Členské štáty by mali začať s podstatným navýšením presídľovacích miest  a humanitárnych prijatí utečencov a utečenkýň.

Fakty o poklese úmrtí

Odovzdanie S.O.S. apelu

Dňa 16.7.2015 sme na Úrade vlády odovzdali petíciu k utečeneckej kampani SOS Európa, v ktorej sa spolu v celej Európe vyzbieralo viac ako 500 tisíc podpisov. Ďakujeme všetkým, ktorí ste ju podpísali a tak spoločne našim predstaviteľom pred plánovaným stretnutím Rady ministrov EÚ pre zahraničné veci 20.7. ukázali, že nám záleží na situácii utečencov a utečenkýň a záchrane ich životov.