ESĽP: Mustapha Labsi nemôže byť vydaný do Alžírska

Európsky súd pre ľudské práva vydal dňa 18. júla 2008 predbežné opatrenie, podľa ktorého Mustapha Labsi nemôže byť vydaný do Alžírska. Toto opatrenie bolo vydané na základe podnetu právnej zástupkyne Mustaphu Labsiho, ktorá vyjadrila obavy, že na Slovensku nebude dodržaný riadny proces. 

V podnete pred európskym súdom právna zástupkyňa uviedla, že napriek rozhodnutiu ústavného súdu z júna tohto roku, následné vyjadrenia slovenských politikov, konkrétne predstaviteľov súčasného a bývalého ministerstva spravodlivosti, spôsobujú reálne obavy, že Mustapha Labsi bude vydaný do Alžírska bez toho, aby bol zabezpečený riadny proces na Slovensku umožňujúci využiť prípadne dostupné opravné prostriedky.

Advokátka Mária Kolíková k tomu uvádza: „Nie je dobré, ak vyjadrenia politikov smerujú k tomu, že ochrana ľudských práv nie je dôležitá, pretože je tu vyšší cieľ. V demokratickej spoločnosti je podľa môjho názoru jediným vyšším cieľom – právny štát, vrátane spravodlivého procesu a dodržania ľudských práv. Zločiny, vrátane terorizmu, je nevyhnutné stíhať. Ja som presvedčená, že je to možné aj za dodržania spravodlivého procesu a ľudských práv. Okrem toho, že je to možné, tak je to aj nevyhnutné v zdravej demokratickej spoločnosti.“

V súčasnosti bude prebiehať konanie o prípustnosti vydania Mustaphu Labsiho do Alžírska na najvyššom súde. Súd sa bude zaoberať situáciou dodržiavania ľudských práv v Alžírsku.