EÚ: Dopad dohody s Tureckom na ľudské práva je príliš vysoký na to, aby mohla slúžiť ako model pre iné únkrajiny

Kvôli dohode medzi EÚ a Tureckom sú tisícky ľudí na úteku, migrantov a migrantiek ponechaní v otrasných a nebezpečných podmienkach. Podľa Amnesty International táto dohoda nesmie slúžiť ako model pre iné krajiny.

Dohoda, ktorej cieľom je vrátiť žiadateľov a žiadateľky o azyl do Turecka na základe domnienky, že Turecko je pre nich bezpečnou krajinou spôsobila, že tisícky ľudí sú vystavení otrasným a nebezpečným podmienkam na gréckych ostrovoch. V novej výskumnej správe “Plán pre zúfalstvo” Amnesty International tiež zdokumentovala nezákonné návraty žiadateľov a žiadateliek o azyl do Turecka, čo je v rozpore s ich právami ukotvenými v medzinárodnom práve.

Podpíšte výzvu predsedovi vlády Ficovi, aby pomohol ľuďom na úteku v Grécku! 

“Dohoda medzi EÚ a Tureckom je katastrofou pre tisícky ľudí, ktorí zostali uväznení v nebezpečnom, zúfalom, a, podľa všetkého, nekonečnom limbe na gréckych ostrovoch,” povedala Gauri van Guliková, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre Európu.

“Je absolútne neúprimné, že sa európski lídri chvália dohodou medzi EÚ a Tureckom ako úspechom, zatiaľ čo zatvárajú oči pred nesmierne závažným dopadom dohody na tých, ktorí musia znášať dôsledky.”

 

 Nachádzajú sa v otrasných podmienkach

 

Od vstupu dohody do platnosti začali byť všetci ľudia na úteku, migranti a migrantky zadržiavaní v centrách. Hoci tam v súčasnosti nepanuje prísny zadržiavací režim, ľudia v táboroch stále nemôžu z ostrovov odísť. Následkom toho musia mesiace prežívať v otrasných podmienkach v preplnených táboroch, bez teplej vody, v slabých hygienických podmienkach a s nedostatkom zdravotnej starostlivosti.

Podmienky na ostrovoch nie sú len ponižujúce, ale takisto ohrozujú zdravotný stav a životy ľudí na úteku, žiadateľov a žiadateliek o azyl, migrantov a migrantiek. 24. novembra 2016 vybuchla v tábore Moria na ostrove Lesbos plynová bomba na varenie, a zabila 66-ročnú ženu z Iraku a 6- ročné dieťa z vedľajšieho stanu.

Ťažkosti, ktoré spôsobujú zlé podmienky v táboroch na ostrovoch znásobuje aj strach ľudí o svoju vlastnú bezpečnosť. Zlé podmienky v táboroch, neistota, ktorej čelia ľudia na úteku, migranti a migrantky ohľadom svojej budúcnosti, neľahké vzťahy s miestnym obyvateľstvom – to všetko prispieva k zvyšovaniu napätia, ktoré sa z času na čas pretaví do násilia. Ľudia na úteku sa takisto stali obeťami nenávistných útokov v tábore Souda na ostrove Chios.

BKD, 17- ročná osoba na úteku z Aleppa opísala útok:

“Keď sa to stalo, báli smer sa o naše životy a utekali sme z tábora…Ľudia kričali, deti plakali…toto už v našich životoch nepotrebujeme…”

Nedostatok bezpečnosti na gréckych ostrovoch zasahuje obzvlášť ženy – často sú nútené žiť v táboroch a využívať rovnaké hygienické zariadenia ako muži. Sťažovali sa napríklad na nedostatok hygienických zariadení len pre ženy, alebo, kde existujú, na nedostatok dvier či osvetlenia. Niekoľko žien povedalo Amnesty International, že boli svedkyňami alebo samé zažili ústne či fyzické sexuálne obťažovanie či domáce násilie.

Presuňte ľudí bližšie, nie späť do Turecka

 

Základným kameňom dohody je návrat každej osoby, ktorá nepríde pravidelným spôsobom na grécke ostrovy, späť do Turecka. Toto sa spolieha na domnienku, že Turecko je bezpečnou krajinou pre žiadateľov a žiadateľky o azyl.

Hoci doteraz nebol na základe domnienky, že Turecko je bezpečnou krajinou do Turecka z Grécka navrátený nikto, Amnesty International zdokumentovala prípady niekoľkých žiadateľov a žiadateliek o azyl, ktorí boli vrátení bez toho, aby dostali šancu požiadať o azyl, alebo sa mohli odvolať voči ich návratu. Toto je v rozpore s medzinárodným právom.

“Dokým Turecko nie je bezpečnou krajinou, musí EÚ pracovať s gréckymi úradmi a okamžite presunúť žiadateľov a žiadateľky o azyl na pevninu do Grécka. Európske vlády by im mali sprístupniť relokáciu do ostatných krajín EÚ,” dodala Gauri van Guliková.

“Nikto nesmie zomrieť od chladu na prahu Európy. Lídri, ktorí tvrdia, že dohoda medzi EÚ a Tureckom by sa mala stať základom pre nové dohody s krajinami ako je Líbya, Sudán, Niger by sa mali pozrieť na otrasné dôsledky. Toto sa nesmie opakovať.”

Podpíšte výzvu predsedovi vlády Ficovi, aby pomohol ľuďom na úteku v Grécku!