FAIR PLAY pokračuje aj v školskom roku 2016/2017

Vzdelávací projekt FAIR PLAY – Študenti za rovnoprávnosť v septembri začne svoj tretí ročník na slovenských školách. Projekt je zameraný na ľudské práva a prevenciu rasizmu, diskriminácii a extrémizmu a začal v Českej republike v školskom roku 2013/2014, odkiaľ sa rozšíril aj na Slovensko.

Na Slovensku projekt prebieha v Bratislave, Žiline a v ich blízkom okolí. FAIR PLAY ponúka bezplatne vzdelávacie a tréningové aktivity, ktoré posilňujú schopnosť študentov vnímať živé spoločenské problémy prostredníctvom ľudských práv, umožňujú im konfrontovať ich predsudky a vedú ich k organizácii vlastných študentských akcií. Projekt je určený pre prvé a druhé ročníky stredných škôl, ktoré majú záujem venovať sa týmto témam a podporiť svojich študentov a študentky v ľudskoprávnych aktivitách.

DSC00591

Prierezovými témami projektu sú osobnostná a sociálna výchova, výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach a multikultúrna výchova.

Projekt bude prebiehať v prvom aj druhom polroku.

Viac informácií o projektových aktivitách.

Návod ako sa do projektu prihlásiť nájdete na tomto odkaze.

Viac informácií o minulých ročníkoch FAIR PLAY nájdete v Záverečnej správe za rok 2013/2014 a v Záverečnej správe za rok 2014/2015.