FAIR PLAY pokračuje aj v tomto roku

Článok napísal Martin Sýkora

Vzdelávací projekt FAIR PLAY – Študenti za rovnoprávnosť začal v septembri už svoj druhý rok pôsobenia na Slovensku. Tento školský polrok pôsobíme v Bratislave na dvoch školách. Prvou školou je Stredná odborná škola chemická vo Vlčom Hrdle, kde sa nami spolupracuje trieda 2.A. Druhou školou je opäť Evanjelické gymnázium na Vranovskej, ktoré si FAIR PLAY vyskúšalo už minulý rok. Do projektu sa zapojil celý druhý ročník, teda triedy 2.A a 2.B. To spolu s Chemickou odbornou školou predstavuje 75 študentov.

Tohtoročný cyklus projektu začal v októbri úvodnými stretnutiami, ktoré mali za úlohu priblížiť študentom a študentkám nielen samotný projekt, ale aj prácu Amnesty International a tematiku ľudských práv. Okrem iných vecí si študenti a študentky mohli vypočuť zakladateľský príbeh Amnesty International, ale aj vyskúšať aktivitu, kde sa mohli vžiť do kože predstaviteľov rôznych vrstiev spoločnosti.

Druhé stretnutie predstavovala Živá knižnica, ktorá sa už mnohokrát osvedčila ako výborný nástroj pre búranie predsudkov. Výber živých kníh bol naozaj pestrí a pokrýval najrôznejšie témy od života ľudí bez domova cez homosexualitu a utečeneckú problematiku až ku téme bahájskeho náboženstva, ktoré bolo pred knižnicou veľkou neznámou nielen pre študentov a študentky, ale aj pre lektorky. Ako je už zvykom, aj teraz zožala Živá knižnica obrovský úspech a potvrdila svoju oprávnenú popularitu medzi stredoškolákmi a stredoškoláčkami. Okrem Živej knižnice sme zisťovali aj záujem o organizáciu Maratónu písania listov a výsledkami sme boli veľmi milo prekvapení. V každej triede sa prihlásila väčšina študentov a študentiek.

Tretie stretnutie predstavovalo tréning na organizáciu Maratónu písania listov na školách. V Evanjelickom lýceu si mládež zvolila prípady dievčat z Burkiny Faso a Costasa z Grécka. Akcia by mala prebiehať od 7. decembra do 9. decembra a konať sa bude aj počas Dňa otvorených dverí na danej škole. Na SOŠ chemická vo Vlčom hrdle si študenti a študentky vybrali prípady dievčat z Burkiny Faso  a karikaturistu Zunara z Malajzie. Maratón na tejto škole sa uskutoční 14. decembra.

FAIR PLAY sa skončí záverečnými stretnutiami, kde budú mať všetci zúčastnení príležitosť zhodnotiť pôsobenie Amnesty International na škole počas projektu. Tieto stretnutia sa uskutočnia v druhej polovici decembra. To však neznamená koniec projektu. V nasledujúcom polroku je FAIR PLAY späť.