Filipíny: Duterteho 100 dní masakrov

100 dní od nástupu prezidenta Filipín Rodriga Duterteho si vlna nezákonných zabití vyžiadala viac než 3000 životov. Podľa Amnesty International to ničí pokrok v oblasti ľudských práv v krajine.

„Pre prvých 100 dní v úrade Rodriga Duterteho je príznačné štátom odobrené násilie na skutočne šokujúcej úrovni.  Brutálne zásahy voči tým, ktorí sú údajne zapojení do zločinov spojených s drogami viedli k masakrám na uliciach a k potlačeniu základných ľudských práv, vrátane práva na život a na spravodlivý proces,“ povedal Rafendi Djamin, riaditeľ Amnesty International pre juhovýchodnú Áziu a Pacifik.

„Odkedy bol zvolený, prezident Duterte aktívne vytvára prostredie, v ktorom môže hocikto zabiť, alebo byť zabitý, v mene „vojny proti  drogám“. Tieto masové zabitia musia okamžite prestať a všetci, ktorí sú zodpovední na akejkoľvek úrovni musia byť postavení pred spravodlivosť.“

Prezident Duterte prisľúbil, že pozabíja desiatky tisícov ľudí – a pri jednej príležitosti dokonca milióny ľudí, ktorí sú zapojení do obchodu s drogami. Aktívne podporuje zabíjanie samotných užívateľov drog, a tiež ponúka obrovské odmeny tým, ktorí odovzdajú drogových magnátov – živých alebo mŕtvych. Prelievanie krvi, ktoré vypuklo, zasiahlo okrem údajných zločincov aj nevinných ľudí, vrátane päťročného dievčatka, ktoré bolo zastrelené dvomi mužmi na motocykloch a mnohých ďalších, ktorých zabili kvôli „pomýleniu si totožnosti“. Mnohé zo zabití vykonali neznámi páchatelia a existujú vierohodné dôkazy o napomáhaní polície pri týchto zabitiach.

Amnesty International vyzýva, aby bolo opäť obnovené vyšetrovanie týchto mimosúdnych zabití senátom, ktoré bolo prerušené 3. októbra 2016. Zároveň žiada o nezávislé, nestranné a transparentné vyšetrovanie všetkých zabití  od 30. júna 2016, ktoré nebude podliehať vplyvu polície.

Zabíjanie a beztrestnosť

Amnesty International opakovane varovala, že výroky prezidenta Duterteho povoľujú polícii, samozvaným skupinám aj bežnej verejnosti beztrestne zabíjať. Vydal a zverejnil „zoznamy ľudí, ktorých treba zabiť“ – sú na nich mená ľudí, ktorí sú údajne spájaní s používaním alebo obchodovaním s drogami – a naznačil, že ich vražda políciou alebo civilnými aktérmi nebude potrestaná.

Tieto zoznamy menujú sudcov, členov Kongresu, policajných a vojenských príslušníkov a častokrát ich bez akýchkoľvek dôkazov spájajú s obchodom s drogami. Amnesty International je hlboko znepokojená, že životy ľudí uvedených na zoznamoch sú v nebezpečenstve.

„Je povinnosťou filipínskych úradov chrániť ľudí, nie označovať ich za terče. Nedávne správy o tom, ako špeciálne policajné tímy vykonávajú mimosúdne popravy ľudí podozrivých z používania alebo predávania drog sú veľmi znepokojujúce. Smrteľné komandá nikdy nemôžu dosiahnuť spravodlivosť,“ dodal Rafendi Djamin.

„Vyzývame filipínske úrady, aby prestali so všetkými nezákonnými popravami a prestali šíriť nenávisť a násilie. Ak to prezident Duterte myslí skutočne vážne s bojom proti zločinu, musí sa venovať jeho základným príčinám, ako je rozšírená chudoba a nezamestnanosť.“  

Pozadie:

Náčelník filipínskej polície Ronald dela Rosa povedal senátorom, že podľa údajov prišlo do 20. septembra 2016 o život pri policajných operáciách proti ilegálnym drogám viac ako 1500 ľudí. Zároveň bolo v tom čase vyšetrovaných viac než 2000 vrážd spáchaných neznámymi páchateľmi. Celkový počet zabití sa vyšplhal na viac ako 3500, to znamená 33 zabití za deň, odkedy nastúpil prezident Duterte do úradu.

Aby odôvodnil takzvanú vojnu proti drogám, prezident Duterte prehlásil, že sa z Filipín stáva „narko-štát“. Je len málo dôkazov, ktoré by to potvrdzovali. Podľa Agentúry OSN pre drogy a zločin (UNODC) užíva v porovnaní s celosvetovým priemerom drogy na Filipínach len málo ľudí. Podľa zistení UNODC protidrogové operácie založené na použití sily zvyšujú riziká spájané s užívaním drog bez toho, aby znížili používanie drog.

Podpíšte našu petíciu adresovanú prezidentovi Dutertemu, aby ukončil mimosúdne zabitia tým, že okamžite odsúdi mimosúdne popravy a vyzve k nezávislému a nestrannému prešetreniu všetkých zabití!