Čína: Právnik Gao je na slobode, ale s obmedzeniami

Amnesty International uvítala prepustenie Gaa Zhishenga, prominentného právnika obhajujúceho ľudské práva v Číne, z väzenia po trojročnom podmienečnom treste. Jeho pobyt na slobode však nie je bez obmedzení, keďže v súlade s pôvodným rozsudkom má svoje politické práva pozastavené po dĺžku jedného roka.

Gao Zhisheng bol prepustený 7. augusta na konci trojročného podmienečného výkonu trestu. Jeho brat ho bol vyzdvihnúť po prepustení z väzenia. Gaova žena, Geng He, ktorá sa nachádza v Spojených štátoch tweetovala o snahách dovolať sa manželovmu bratovi v deň jeho prepustenia. Povedala, že Gaov brat sa s jej manželom stretol, ale potom sa telefonické spojenie prerušilo. Geng He pokračovala v snahách dovolať sa, ale spojenie bolo prerušované. Neskôr dokázala zavolať svojej sestre, u ktorej sa jej manžel nachádza a chvíľu sa s ním rozprávala. Z rozhovoru sa jej zdalo, že Gaov hlas bol nezaujatý a že znel inak než predtým.

Bratia sa teraz nachádzajú v Urumqi. Podľa Geng He má Gao uvoľnené horné aj dolné zuby, čo ju privádza  k názoru, že bol v zadržaní mučený alebo sa s ním zle zaobchádzalo. Jeho brat sa vyjadril, že s ním zostane pár dní v Urumqi, aby mu zabezpečil liečbu.

V súlade s Čínskym trestným právom a pôvodným rozsudkom nemôže Gao Zhisheng jeden rok využívať svoje politické práva. To znamená, že je pod prísnym dozorom, musí sa hlásiť na polícii a nesmie vycestovať z Urumqi bez povolenia. Nesmie tiež vydávať, publikovať alebo rozširovať komentáre, literatúru, audio a vizuálne produkty v Číne alebo v zahraničí, ktoré okrem iného poškodzujú národnú česť alebo záujmy alebo sú pre spoločnosť inak škodlivé. Ak tieto pravidlá poruší, môže ho čakať ďalší trest alebo môže byť dokonca vyšetrovaný ohľadom trestnej zodpovednosti. Vzhľadom na históriu prípadu (násilné zmiznutie, mučenie) je znepokojivé, že policajní príslušníci majú určitú voľnosť pri vykonávaní týchto ďalších trestov.

Amnesty International vyzýva na zrušenie všetkých obmedzení slobody pohybu a vyjadrovania Gaa Zhishenga.