Grécko legalizovalo manželstvá pre všetkých

Vo štvrtok 15. februára legalizovali v Grécku manželstvá pre všetkých a adopciou detí kvír pármi. Koordinátorka kampaní Amnesty International Grécko, Despina Paraskeva-Veloudogianni, považuje prijatie zákona za dôležitý míľnik v boji proti homofóbii a transfóbii.

„Tento zákon je ťažko vybojovaným víťazstvom pre všetkých, ktorí sa zaň zasadzovali. Páry rovnakého pohlavia [resp. kvír páry] a ich deti bude vďaka nemu vidieť a získajú práva, ktoré im boli dlho upierané.

Grécko sa stalo 21. európskou krajinou, ktorá zaviedla manželstvá pre všetkých. Hoci zákon prinesie veľmi významné zmeny, stále neprináša úplnú rovnosť pre nebiologických rodičov a neuznáva iné ako binárne rodové identity. Zákon stále neumožňuje prístup k asistovanej reprodukcii kvír párom, slobodným mužom, transrodovým a intersex osobám. Takisto nemení ustanovenie, ktoré bráni úradnej zmene rodu a mena transrodových rodičov v rodnom liste ich detí.

Grécke orgány musia prijať opatrenia na zabezpečenie rýchleho a účinného zavedenia nových právnych predpisov do praxe. Okrem toho by mali zaviesť aj ďalšie legislatívne zmeny, aby LGBTI+ osobám a rodinám zaručili úplnú rovnosť práv,“ uviedla Despina Paraskeva-Veloudogianni.

Kontext situácie

Za manželstvá pre všetkých v Grécku hlasovalo 176 z prítomných 254 poslancov a poslankýň. Zákon prijali väčšinou hlasov po intenzívnej diskusii v parlamente i mimo neho. Prijatiu zákona predchádzali mnohé verejné homonegatívne a transnegatívne prejavy verejne činných osôb.

Napriek opakovaným výzvam skupín občianskej spoločnosti, ktoré žiadajú plnú ochranu práv LGBTI+ ľudí, nedošlo k zavedeniu všetkých potrebných zmien. Zákon neupravuje „prezumpciu otcovstva“, registrované partnerstvá, asistovanú reprodukciu ani uznanie zmeny rodu rodičov v rodnom liste dieťaťa. Štátne orgány tak naďalej udržiavajú viaceré formy diskriminácie LGBTI+ ľudí.

Viac detailov nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Zistite viac o našej práci