Hyundai CE musí preťať svoje spojenie s vojnovými zločinmi v Masafer Yatta

Spoločnosť Hyundai Construction Equipment (Hyundai CE) musí podniknúť okamžité kroky, aby zabránila používaniu svojich zariadení pri demoláciách v oblasti Masafer Yatta na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Amnesty International spolu s organizáciou Democracy for the Arab World Now zdokumentovala päť prípadov, v ktorých izraelské sily využívali na zničenie palestínskeho majetku v Masafer Yatta bagre vyrobené spoločnosťou Hyundai CE. V tejto oblasti okupovaného Západného brehu Jordánu čelí bezprostrednému ohrozeniu násilným odsunom vyše 1 150 Palestínčanov a Palestínčaniek. Predmetné demolácie už viedli k vysídleniu najmenej 15 ľudí vrátane šiestich detí a podľa štvrtého Ženevského dohovoru predstavujú vojnové zločiny.

Amnesty International informovala Hyundai CE o svojich zisteniach a požiadala vedenie spoločnosti, aby vysvetlilo, aké opatrenia prijalo s cieľom zabrániť izraelským silám v používaní ťažkej techniky značky Hyundai na porušovanie ľudských práv v Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach. Spoločnosť Hyundai CE odpovedala, že sa „nezapojila do izraelských aktivít súvisiacich s budovaním osád“, ale neposkytla žiadne podrobnosti. Spoločnosť nereagovala ani na obavy organizácie Amnesty International týkajúce sa používania zariadení od spoločnosti Hyundai CE izraelskou armádou pri demoláciách v Masafer Yatta.

Izraelské sily búrajú palestínske domy pomocou bagrov Hyundai CE

„Palestínčania a Palestínčanky v Masafer Yatta žijú v neustálom strachu – upierajú zrak na horizont, či neprichádza izraelská armáda a bagre, ktoré znamenajú koniec života, aký doteraz poznali. Niektorí obyvatelia a obyvateľky už videli, ako izraelská armáda búra domy ich susedom či ničí základy miestnej infraštruktúry – a to ťažkými strojmi, na ktorých sa vyníma logo Hyundai,“ hovorí Mark Dummett, vedúci oddelenia Amnesty International pre podnikanie a ľudské práva.

Dummet dopĺňa, že Hyundai CE musí bezodkladne konať a ukončiť využívanie svojej ťažkej techniky pri násilných odsunoch palestínskeho obyvateľstva a nezákonných demoláciách palestínskych domov: „Tieto porušenia ľudských práv pomáhajú udržiavať izraelský režim apartheidu a predstavujú zločiny podľa medzinárodného práva – žiadna firma by z nich nemala profitovať a nemala by s nimi byť spájaná. Vyzývame Hyundai CE, aby prerušila všetky vzťahy so svojím výhradným izraelským distribútorom EFCO až dovtedy, kým EFCO neprijme konkrétne opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa produkty spoločnosti Hyundai CE nepoužívali pri rozsiahlom porušovaní ľudských práv.“

Spoločnosť Hyundai CE musí prijať opatrenia na zmiernenie škôd, s ktorými je v dôsledku uvedených skutočností spojená. Amnesty International navrhuje, aby spoločnosť preskúmala svoje ľudskoprávne usmernenia a zverejnila plán, v ktorom načrtne konkrétne kroky vedúce k ukončeniu používania zariadení Hyundai CE pri nezákonných činnostiach a porušovaní ľudských práv.

Izraelský najvyšší súd v máji 2022 zamietol petíciu obyvateľstva Masafer Yatta, a tým umožnil izraelským orgánom, aby pristúpili k demolácii deviatich osád a dedín v oblasti. Následkom tohto rozhodnutia je jeden z najväčších násilných odsunov, ku ktorým došlo na Okupovaných palestínskych územiach od roku 1967. V januári 2023 izraelské orgány informovali miestne obyvateľstvo, že čoskoro bude vysťahované.

„Firmy ako Hyundai musia podniknúť kroky potrebné na to, aby neboli spolupáchateľmi vojnových zločinov. Izraelskej vláde a ďalším obchodným spoločnostiam musia vyslať jednoznačný signál, že ľudskoprávne zásady nie sú len prázdnymi slovami, ale majú praktické dôsledky,“ uviedol v súvislosti s čistkami pôvodného obyvateľstva Masafer Yatta vedúci advokácie pre Izrael/Palestínu v Democracy for the Arab World Now, Adam Shapiro.

Zodpovednosť firiem

V Hlavných zásadách OSN pre oblasť podnikania a ľudských práv sa uvádza, že firmy majú povinnosť rešpektovať ľudské práva všade, kde pôsobia. To znamená, že musia podniknúť kroky na prevenciu, riešenie, zmiernenie a nápravu každého porušenia ľudských práv, ku ktorému dôjde v súvislosti s ich aktivitami, produktmi alebo službami, a to aj v prípade, že do porušovania ľudských práv nie sú priamo zapojené. Firmy majú tiež povinnosť zabezpečiť, aby distribútori predávali ich produkty a služby len zákazníkom, ktorí dodržiavajú ľudské práva. Táto povinnosť sa na ne vzťahuje bez ohľadu na presné znenie zmlúv, v tomto prípade tých, ktoré spájajú Hyundai CE, EFCO a izraelskú armádu.

Počas ozbrojených konfliktov vrátane vojenskej okupácie musia aj firmy dodržiavať medzinárodné humanitárne právo. Podľa štvrtého Ženevského dohovoru je násilný presun obyvateľstva, rovnako ako nezákonné ničenie majetku, vojnovým zločinom. Nútené presídľovanie, ktoré je súčasťou rozsiahlych a systematických útokov na civilné obyvateľstvo, je Medzinárodným trestným súdom považované za zločin proti ľudskosti. Voči firmám, ktoré vedome poskytujú praktickú pomoc pri aktivitách, ktoré de facto vedú k páchaniu vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, môže byť vyvodená trestná zodpovednosť za napomáhanie a spoluúčasť pri páchaní týchto zločinov.

Búranie v Masafer Yatta zároveň predstavuje porušenie práva na primeranú životnú úroveň vrátane práva na bývanie. Ako okupačná mocnosť na Okupovaných palestínskych územiach je Izrael povinný rešpektovať a chrániť tieto práva.

„Opakujeme našu výzvu štátom, firmám aj ďalším aktérom, ktorí majú vplyv na izraelskú politiku, aby využili všetky politické a diplomatické nástroje, ktoré majú k dispozícii, na zastavenie demolačných aktivít v oblasti Masafer Yatta a ukončenie násilných presunov Palestínčanov a Palestínčaniek,“ uzatvára Dummett.

Pozadie prípadu

V osemdesiatych rokoch minulého storočia vyhlásili izraelské orgány veľkú oblasť Masafer Yatta za „uzavretú vojenskú zónu“ s odôvodnením, že toto územie potrebujú na vykonávanie vojenského výcviku. Palestínske rodiny, ktoré v tejto oblasti žijú celé generácie, odvtedy čelia neustálej hrozbe demolácie ich domovov a núteného vysídlenia, ako aj útokom izraelských osadníckych skupín a obťažovaniu zo strany izraelskej armády.

Viac informácií nájdete: 


Prečítajte si viac o našej práci