Izrael upevňuje apartheid, pre Palestínčanov to znamená ohrozenie života

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
1. februára 2023

Izraelské orgány musia odstrániť systém apartheidu, ktorý spôsobuje toľké utrpenie a krviprelievanie, uviedla dnes Amnesty International. Odkedy organizácia spustila svoju rozsiahlu kampaň proti apartheidu, uplynul presne rok, počas ktorého izraelské sily zabili takmer 220 Palestínčanov a Palestínčaniek, z toho 35 len v januári 2023. Nezákonné zabíjanie pomáha udržiavať izraelský režim apartheidu a predstavuje zločiny proti ľudskosti, rovnako ako administratívne zadržiavanie, násilný presun obyvateľstva a ďalšie pretrvávajúce závažné porušovanie medzinárodného práva a ľudských práv zo strany izraelských orgánov. 

Séria smrtiacich útokov v posledných dňoch zvýraznila naliehavú potrebu vyvodiť zodpovednosť za páchanie týchto zločinov. Dňa 26. januára izraelské sily uskutočnili raziu na palestínsky utečenecký tábor v Dženíne na okupovanom Západnom brehu Jordánu, kde zabili 10 ľudí vrátane 61-ročnej ženy. Dňa 27. januára palestínsky strelec zabil 7 izraelských civilistov a civilistiek v izraelskej osade Neve Jaakov v okupovanom východnom Jeruzaleme. V reakcii na tento útok izraelské orgány zintenzívnili kolektívne tresty voči Palestínčanom a Palestínčankám, rozsiahle masové zatýkanie a vyhrážky demoláciou ich domov. 

„Zdrvujúce udalosti z minulého týždňa opäť ukázali, aká smrteľná cena sa platí za režim apartheidu. Neschopnosť medzinárodného spoločenstva vyvodiť voči izraelským orgánom zodpovednosť za apartheid a iné zločiny im dáva voľnú ruku pri každodennom útlaku, segregácii a kontrole Palestínčanov a Palestínčaniek a pomáha udržiavať smrtiace násilie. Apartheid je zločin proti ľudskosti, a sledovať, ako sa páchatelia rok čo rok vyhýbajú spravodlivosti, je skutočne mrazivé. 

Izrael sa už dlho pokúša umlčať zistenia o apartheide cielenými očierňujúcimi kampaňami a medzinárodné spoločenstvo sa touto taktikou necháva zastrašiť. Kým sa neodstráni apartheid, nie je žiadna nádej na ochranu životov civilistov a civilistiek a žiadna nádej na spravodlivosť pre smútiace rodiny v Palestíne a Izraeli,“ uviedla Agnès Callamard, generálna tajomníčka Amnesty International. 

V režime apartheidu majú izraelské orgány pod kontrolou prakticky každý aspekt života Palestínčaniek a Palestínčanov; prostredníctvom územnej fragmentácie a právnej segregácie ich vystavujú každodennému útlaku a diskriminácii. Palestínsku populáciu na Okupovaných palestínskych územiach (OPÚ) rozdeľujú do vzájomne odlúčených enkláv, Palestínčanov a Palestínčanky žijúce v pásme Gazy udržiavajú v izolácii od zvyšku sveta prostredníctvom nezákonnej blokády, ktorá spôsobila humanitárnu krízu a je formou kolektívneho trestu. 

Každodenné dôkazy apartheidu

Amnesty International vydala 1. februára 2022 výskumnú správu, v ktorej objasňuje, ako Izrael presadzuje inštitucionalizovaný systém útlaku a nadvlády nad Palestínčanmi a Palestínčankami všade, kde má pod kontrolou ich práva: v Izraeli, na Okupovaných palestínskych územiach aj vo svete tým, že vysídleným palestínskym utečencom a utečenkám odopiera právo na návrat. Správa ukázala, ako sa v Izraeli prijímajú zákony, politiky a rozhodnutia o praktických krokoch so spoločným cieľom zachovať, resp. vytvárať židovskú demografickú prevahu a maximalizovať kontrolu nad územím a zdrojmi v prospech židovských Izraelčanov a Izraelčaniek na úkor Palestínčaniek a Palestínčanov. 

Rok 2022 sa následne stal jedným z najfatálnejších rokov pre Palestínčanov a Palestínčanky na okupovanom Západnom brehu Jordánu prinajmenšom od roku 2005. Izraelské sily tu počas uplynulého roka zabili približne 153 Palestínčanov a Palestínčaniek vrátane desiatok detí, najmä v súvislosti so zintenzívnenými vojenskými raziami a hromadným zatýkaním. Podľa zistení výskumu Amnesty International počas leteckého útoku na pásmo Gazy v auguste 2022 izraelské sily zabili 33 Palestínčanov a Palestínčaniek vrátane 17 civilistov a civilistiek a rakety vypálené palestínskymi ozbrojenými skupinami zabili najmenej 7 civilistov a civilistiek. 

Popri tom sa v roku 2022 už šiesty rok po sebe zvýšil počet prípadov násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom a Palestínčankám. Tieto útoky zahŕňali fyzické napadnutia, poškodzovanie majetku a ničenie olivových hájov. Existuje rozsiahla dokumentácia o tom, že izraelské orgány toto násilie schvaľujú a uľahčujú, a to aj tým, že zatýkajú Palestínčanov, na ktorých osadníci útočia, poskytujú osadníkom ozbrojený sprievod alebo sa jednoducho len nečinne prizerajú tomu, ako osadníci Palestínčanov bijú a ničia im majetok. Táto kultúra beztrestnosti povzbudzuje osadníkov k ďalšiemu násiliu, čo sa ukázalo aj na množstve útokov zaznamenaných v ostatných dňoch.  

Zdá sa, že po streleckom útoku v osade Neve Jaakov izraelské úrady podnecujú ďalšie násilie voči Palestínčanom, keďže oznámili, že majú v pláne urýchliť vydávanie zbrojných preukazov, „aby mohli tisíce ďalších občanov a občianok nosiť zbrane“. Premiér Benjamin Netanjahu, ktorý sa už predtým zaviazal masívne rozšíriť nelegálne osady v mnohých oblastiach Okupovaných palestínskych území, zopakoval, že vláda plánuje „posilniť osady“

Všetky izraelské osady na OPÚ sú podľa medzinárodného práva nezákonné a dlhodobá izraelská politika umiestňovania svojho civilného obyvateľstva na okupované územia predstavuje vojnový zločin

Intenzívnejšie rozširovanie nezákonných osád vystaví nespočetné množstvo ďalších Palestínčanov a Palestínčaniek riziku násilného odsunu – zločinu proti ľudskosti, ktorého sa izraelské orgány dopúšťajú systematicky. Nedávnym príkladom je rozhodnutie izraelského najvyššieho súdu z mája 2022, ktoré dalo zelenú násilnému odsunu viac ako 1 150 Palestínčaniek a Palestínčanov z Masafer Yatta na Západnom brehu Jordánu. V minulom roku izraelské úrady rozšírili aj svoje plány na zbúranie neuznanej palestínskej beduínskej dediny Ras Jrabah v izraelskom regióne Negev/Naqab a vysídlenie jej 500 obyvateliek a obyvateľov. V januári 2023 dali už po 212. raz zbúrať beduínsku dedinu Al-Araqib. Správa Amnesty International o apartheide ukázala, ako sa v Negeve/Naqabe a naprieč Okupovanými palestínskymi územiami vykonáva násilné vysťahovanie v záujme dosiahnutia demografických cieľov Izraela. 

Narastá medzinárodný konsenzus

V súvislosti s týmto porušovaním ľudských práv a medzinárodného práva čoraz viac svetových aktérov uznáva, že izraelské orgány páchajú apartheid. Palestínčania a Palestínčanky už dlho vyzývajú medzinárodné spoločenstvo, aby chápalo izraelský režim ako apartheid; v čele takejto advokácie v OSN stoja palestínske organizácie ako napríklad Al-Haq. 

Snaha o uznanie izraelského apartheidu nabrala na intenzite v roku 2022, keď dvaja osobitní spravodajcovia OSN dospeli k záveru, že izraelské orgány páchajú apartheid. Počet štátov v Rade OSN pre ľudské práva, ktoré hovoria o apartheide zo strany Izraela, sa zdvojnásobil z deviatich v roku 2021 na 18 v roku 2022. K štátom, ktoré vyjadrili obavy nad tým, že izraelské zaobchádzanie s Palestínčanmi predstavuje apartheid, patria aj Juhoafrická republika a Namíbia, ktoré majú s apartheidom vlastné skúsenosti. Na ukončenie izraelského apartheidu vyzvalo aj niekoľko medzinárodných a izraelských ľudskoprávnych organizácií vrátane Human Rights Watch, Amnesty International, B’Tselem a Yesh Din. 

Izraelské orgány vynaložili veľké úsilie na potláčanie a zdiskreditovanie obvinení z apartheidu. Obzvlášť závažné dôsledky to malo pre palestínskych obrancov a obrankyne ľudských práv – v auguste minulého roka izraelské orgány vykonali vojenské razie v kanceláriách siedmich popredných palestínskych mimovládnych organizácií po tom, ako ich postavili mimo zákona tým, že ich označili za „teroristické subjekty“. V decembri odobrali povolenie na pobyt v Jeruzaleme Salahovi Hammourimu, terénnemu výskumníkovi organizácie na ochranu práv väzňov Addameer, a po deviatich mesiacoch v administratívnej väzbe ho deportovali do Francúzska.

Pohŕdanie medzinárodným právom  

V máji 2023 bude Rada OSN pre ľudské práva v rámci univerzálneho periodického hodnotenia (UPH) skúmať stav ľudských práv v Izraeli. Amnesty International písomne vyzvala izraelské orgány, aby sa zapojili do tohto procesu, avšak tie sa zatiaľ procesu preskúmania nepodrobili. Izraelské orgány ignorovali väčšinu odporúčaní z predošlého cyklu UPH v roku 2018, ktoré predložili hodnotiace štáty a schválila Rada OSN pre ľudské práva. Odporúčania zahŕňali ukončenie diskriminácie Palestínčanov a Palestínčaniek, zrušenie obmedzení pohybu, ukončenie praxe administratívneho zadržiavania a zabezpečenie vyvodzovania zodpovednosti za nezákonné použitie sily. Medzinárodné spoločenstvo napríklad vyzvalo v roku 2018 Izrael, aby ukončil rozšírenú prax administratívneho zadržiavania, ten v súčasnosti zadržiava viac ako 860 Palestínčanov a Palestínčaniek bez obvinenia či súdneho procesu, čo je najvyšší počet za posledných 15 rokov. 

„Skutočnosť, že izraelské orgány dlhodobo pohŕdajú záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva a odporúčaní medzinárodného spoločenstva, má pre Palestínčanky a Palestínčanov naďalej tragické dôsledky.  

Žiadny štát by nemal mať možnosť beztrestne porušovať medzinárodné právo vrátane záväzných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Vyzývame štáty, aby ukončili všetky formy podpory porušovania ľudských práv a medzinárodného práva zo strany Izraela a aby prerušili roky svojej nečinnosti, ktorou sa stali jeho spolupáchateľmi, tým, že budú brať izraelské orgány na zodpovednosť,“ zdôraznila Agnès Callamard.

Viac informácií nájdete: 


Prečítajte si viac o našej práci