INDIA/PAKISTAN: Pozemné míny môžu spôsobiť len nárast úmrtí a zmrzačenie civilného obyvateľstva

Po najnovších správach o tom, že India a Pakistan na zabezpečenie spoločnej hranice využívajú pozemné míny, vyzvala Amnesty International obe vlády, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a pridali sa k celosvetovému trendu nepoužívania týchto zbraní, spôsobujúcich nerozlišujúce škody.

Rozhodnutie vlády Pakistanu ako aj Indie je vzhľadom na vývoj, ktorý začal v roku 1997 krokom späť. V spomenutom roku bola podpísaná Ottawská zmluva o zákaze mín, ktorú medzičasom ratifikovalo 122 krajín sveta. India ani Pakistan však nie. Obe krajiny napriek pozastaveniu medzinárodného obchodu s týmto artiklom po prijatí Ottawskej zmluvy naďalej vyrábajú a pre vojenské účely skladujú pozemné míny.

Amnesty International ako členská organizácia Medzinárodnej kampane za zákaz pozemných mín apeluje na všetky vlády, aby zakázali používanie, výrobu, skladovanie, obchod, transfer ako aj export pozemných mín a aby tiež ratifikovali, implementovali a monitorovali dodržiavanie Zmluvy o zákaze pozemných mín z roku 1997.