Irán: splní nový prezident sľub týkajúci sa ľudských práv?

Vo svojom prvom prejave nový iránsky prezident Hassan Rúhání prehlásil, že nikdy nezabudne na sľuby, ktoré dal iránskemu ľudu. Amnesty bude sledovať jeho aktivity.

Víťazstvo duchovného Hassana Rúháního (64) v iránskych prezidentských voľbách ponúka podľa Amnesty International novú príležitosť postaviť sa proti porušovaniu ľudských práv v zemi. Hassan Rouhání je považovaný za umierneného a pragmatického človeka. Počas volebnej kampane opakovane prisľúbil, že zlepší zúfalú situáciu týkajúcu sa ľudských práv v Iráne a v nasledujúcich mesiacoch za ne ponesie zodpovednosť.

Rúhání oznámil zámer vydať „chartu občianskych práv“, ktorá by ukotvila rovnosť všetkých občanov bez ohľadu na rasu, náboženstvo a pohlavie. Rovnako by stanovila väčšiu slobodu pre politické strany a menšiny, ako aj právo na spravodlivý súd, slobodu zhromažďovania a právnu ochranu pre všetkých.

„Pokiaľ bude takáto charta navrhnutá a zavedená, ponúka sa príležitosť aby to bol prvný rozhodný krok na ceste k ľudským právam v Iráne,“ prehlásila Hasíba Hádž Sahráwí, zástupkyňa riaditeľa oblastnej pobočky AI pre Blízký východ a severnú Afriku.

“Ľudia však nechcú prázdne reči a sľuby, ale očakávajú konkrétne opatrenia, ako je prepustenie politických väzňov vrátane opozičných vodcov. Mená  Míra Hosejna Músavího a Mehdího Karrúbího skandovali Iránci v uliciach po oznámení výsledkov volieb,“ upresňuje.

Novo zvolený prezident vo svojom prvom verejnom prejave rovnako kritizoval segregáciu pohlaví vo  vzdelávacích zariadeniach a prisľúbil zlepšiť práva žien v Íráne. Medzi iným hovoril o možnosti navrhnúť nových zákonov týkajúcich sa práv žien, zavedenie ministerstva pre záležitosti žien a zaistenie rovnosti pohlaví vrátane rovnosti v pracovných príležitostiach.

Hassan Rúhání ďalej poukázal na dôležitosť slobody slova, kritizoval obmedzovanie internetu a zdôraznil potrebu povoliť kritiku vlády preto, aby bol dosiahnutý skutočný pokrok.

Po Rúháního volebnom víťazstve jeho stúpenci skandovali hesla v prospech opozičných vodcov Míra Hosejna Músavího a Mehdího Karrúbího. Obaja politici boli vzatí do domáceho väzenia iránskymi úradmi potom, čo vyzvali k protestom za solidaritu s protivládnym povstaním v Egypte a Tunisku v roku 2011. Ľudskoprávne organizácie a OSN opakovane žiadali o ich prepustenie.

“Zvolenie Rúháního znamená pre iránske úrady príležitosť k tomu, aby prehodnotili, ako je dôležité dodržovať vládu zákona. Mali by teraz prepustiť všetkých väzňov svedomia a skoncovať s prenasledovaním ľudskoprávnych aktivistov, novinárov a ich rodín,” prehlásila Hasíba Hádž Sahráwí.

Amnesty International vyzýva Hassana Rúháního a iránske úrady, aby spolupracovali s OSN v rámci ľudskoprávnych mechanizmov. K uskutočneniu daných sľubov by mali umožniť Zvláštnemu spravodajcovi pre situáciu v oblasti ľudských práv v Íráne návštevu zeme.