Izrael a okupované územia: Kolektívny trest je porušením

“Úmyselné útoky Izraela na infraštruktúru a majetok civilistov v pásme Gazy porušujú medzinárodné humanitné právo a predstavujú vojnový zločin,” upozorňuje Amnesty International.

Izrael musí teraz podniknúť okamžité opatrenia na odstránenie dlhodobých škôd a na vlastné náklady zabezpečiť elektrickú energiu a vodu pre palestínskych civilistov v zasiahnutých oblastiach. Ako okupačná moc má Izrael záväzok chrániť základné ľudské práva palestínskych obyvateľov.

Zámerné zničenie rozvodov elektrickej energie a vody, mostov, ciest a ďalšej infraštruktúry je porušením štvrtej Ženevskej konvencie. Pre 1,5 milióna obyvateľov pásma Gazy znamenajú dlhodobú humanitárnu krízu. Škody sa odhadujú na niekoľko miliónov amerických dolárov a vyžiadajú si mesiace opráv.

Zničené mosty a cesty v súčasnosti spomalili, ale neznemožnili pohyb obyvateľstva. Vážne obmedzenie pohybu však budú predstavovať počas obdobia dažďov.

Únos vojaka Gilada Shalita a vražda Eliyahu Asheri spáchané palestínskymi ozbrojenými skupinami porušujú základné princípy medzinárodného práva. Gilad Shalit musí byť okamžite a bez zranenia prepustený!

Obe strany konfliktu sa musia vyvarovať akcií, ktoré porušujú medzinárodné právo a poskytnúť odškodnenia za spáchané škody. Podľa Ženevských konvencií má povinnosť konať aj medzinárodné spoločenstvo.

Ženevské konvencie zakazujú kolektívne tresty ako aj akékoľvek kolektívne zastrašovanie a vyhrážanie sa. Zakazujú tiež ničenie súkromného a verejného majetku, ak nie je úplne nevyhnutné pre vykonanie vojenskej operácie.