Kedy skoncujeme s ignorovaním porušovania ľudských práv v Číne?

Amnesty International na Slovensku vyjadrila hlboké sklamanie nad skutočnosťou, že prezident Slovenskej republiky počas návštevy Číny nespomenul otázku porušovania ľudských práv.

Ide totiž o krajinu, kde ním každoročne trpia stovky tisíc ľudí. Ide o krajinu, kde občanov právo nechráni alebo chráni len veľmi slabo. Hoci ekonomické a sociálne zmeny v Číne za posledných dvadsať rokov viedli k väčšej otvorenosti krajiny, naďalej dochádza k vážnemu porušovaniu ľudských práv. Ide predovšetkým o svojvoľné zadržiavanie a väznenie, nespravodlivé súdne procesy, mučenie a nespočetne veľa popráv. Situácia v oblasti ľudských práv sa mimoriadne zhoršila za posledné dva roky v dôsledku kampane „tvrdý úder“. Prudko narástol počet rozsudkov trestu smrti aj popráv. V novembri 2002 sa ich za dva dni uskutočnilo až 46. V roku 2001 bolo vynesených 4015 rozsudkov trestu smrti a vykonaných 2468 popráv. Podľa AI sú však tieto čísla ešte podhodnotené. V dôsledku medzinárodnej „vojny proti terorizmu“ zosilneli represie proti Ujgurom, moslimom žijúcim v autonómnej oblasti Sin-ťiang. Pokračuje prenasledovanie príslušníkov organizácií vládou označených ako „heretické“ organizácií, napríklad hnutia Falun Kung, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní, mučení, a sú obeťami zlého zaobchádzania. Sloboda prejavu je vážne obmedzovaná – politickí aktivisti, ochrancovia ľudských práv, stúpenci reforiem a používatelia internetu sú prenasledovaní a zatýkaní na základe vágne definovaného zákona o „štátnom tajomstve“. Obmedzované sú aj práva robotníkov – predovšetkým právo na slobodu prejavu a zhromažďovania. Prenasledovaní sú najmä odborári a protestujúci robotníci. Napriek tomu, že v roku 2002 boli prepustení niektorí tibetskí mnísi, ich prenasledovanie pokračuje. V prvých mesiacoch roku 2001 bolo v prevýchovných táboroch zadržiavaných 310 tisíc ľudí. Ich počet po apríli 2001, keď bola zahájená kampaň „tvrdý úder“ zrejme ešte stúpol. Pri plnom rešpekte voči obchodným záujmom Slovenskej republiky, Amnesty International na Slovensku upozorňuje, že prezident ako najvyšší predstaviteľ krajiny by mal hájiť aj princípy a zásady, ku ktorým sa daná krajina hlási. Jeho vystupovanie počas návštevy Čínskej ľudovej republiky tak zo Slovenska robí krajinu, ktorá ignoruje porušovanie ľudských práv.