Konžská vláda dostala peniaze na demobilizáciu detských vojakov, ale nerobí ju dôsledne

Najmenej 11 000 detí v Konžskej demokratickej republike je stále vojakmi ozbrojených skupín. Podieľajú sa na zabíjaní, musia nosiť ťažké náklady, sú prieskumníkmi v najnebezpečnejších prvých líniach. Bojujú aj dievčatá, ktoré sú navyše využívané ako sexuálne otrokyne.

Amnesty International dnes zverejňuje rozsiahlu správu, v ktorej upozorňuje, že závažný dlhoročný problém verbovania detských vojakov v Konžskej demokratickej republike sa ani napriek vládnemu programu na reintegráciu detí do civilného života nezlepšil.

Väčšina dievčat, ktoré ozbrojené skupiny zverbovali alebo uniesli, je stále nezvestná. Úrady ich často mylne považujú za príbuzné dospelých bojovníkov, a nie za detské vojačky, na ktoré sa vzťahuje vládny program demobilizácie. Ani velitelia ozbrojených skupín sa často necítia povinní dievčatá prepustiť, lebo ich považujú za svoj majetok, poskytujúci vojakom sexuálne služby. V niektorých oblastiach krajiny bolo demobilizovaných len 2% dievčat, hoci je známe, že tvoria asi 40% z celkového počtu detských vojakov.

Väčšina demobilizovaných detí, ktoré sa vrátia späť do svojich komunít a rodín, nedostane od vlády žiadnu ďalšiu podporu, aby sa dokázali uplatniť v civilnom živote. Často nemajú ani základné vzdelanie. Nechápu vzťahy a život v komunite a rodine, pretože si ich nestihli osvojiť. Mnohé boli zverbované vo veľmi nízkom veku. Niektoré mali len šesť rokov.

Veľa detí potvrdilo Amnesty International, že napriek hororu, ktorým vo vojenskom živote prešli, sa obávajú, že sa budú musieť opäť pripojiť k ozbrojeným skupinám, pretože nedokážu v civile prežiť. Nemajú kde bývať ani čo jesť. Ozbrojené skupiny naďalej verbujú detských vojakov, aby v prípade zlyhania mierového procesu boli pripravení na ďalší boj. Z rovnakého dôvodu nechcú deti zo svojich radov prepúšťať.

Iba 29% detí v Konžskej demokratickej republike ukončilo základné vzdelanie. Prispieva to k ich ekonomickej a sociálnej neistote, ktorá je jedným z najpodstatnejších faktorov pri verbovaní detských vojakov. V konflikte v KDR dodnes zomrelo okolo 3,9 milióna ľudí. Každý deň zomrie asi 1 200 ľudí v dôsledku násilia, chorôb alebo hladu.

Vládny program demobilizácie asi 150 000 vojakov, vrátane 30 000 detských vojakov, je súčasťou mierového transformačného procesu, ktorý začal v júni 2003. Konžská vláda na demobilizáciu dostala medzinárodnú pomoc vo výške 200 miliónov USD. Avšak implementácia programu je marená nedostatkom politickej a vojenskej vôle, vážnymi manažérskymi a technickými problémami a pretrvávajúcim násilím. Vláda priznala, že do júna 2006 demobilizovala iba 19 000 detí.