Krajiny neprestávajú s popravami ľudí s duševnými a intelektuálnymi poruchami

Na celom svete sa v rozpore s medzinárodným právom stávajú ľudia s duševnými poruchami a poruchami intelektu obeťami trestu smrti.

Amnesty International zdokumentovala prípady ľudí s duševnými poruchami, ktorí čakajú na trest smrti alebo boli popravení v rôznych krajinách sveta, vrátane Japonska, Pakistanu a Spojených štátov amerických. Tieto krajiny musia okamžite zreformovať systém trestného práva, inak budú životy ďalších ľudí v ohrození.

„Medzinárodné štandardy týkajúce sa trestov osôb, ktoré trpia duševnými a intelektuálnymi poruchami im poskytujú významnú ochranu. Ich cieľom nie je ospravedlniť zločiny, slúžia na ohraničenie typu trestov, ktoré im môžu byť udelené,“ povedala Audrey Gaughran, riaditeľka Amnesty International pre globálne otázky.

„Sme proti trestu smrti za akýchkoľvek okolností. Je to chladnokrvný krutý, neľudský a ponižujúci trest. Krajiny, v ktorých sa trest smrti stále vykonáva musia rešpektovať medzinárodné štandardy ohľadom trestu zraniteľných osôb, až dokým úplne nezrušia trest smrti.”

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa proti trestu smrti upozorňuje Amnesty International spolu so Svetovou koalíciou proti trestu smrti na popravy osôb s duševnými poruchami alebo poruchami intelektu.

„V medzinárodných dokumentoch sa jasne uvádza, že osoby trpiace duševnými a intelektuálnymi poruchami nesmú byť odsúdené na trest smrti. Vo viacerých prípadoch sa však stáva, že tieto poruchy nie sú identifikované počas trvania trestného procesu,” dodala Audrey Gaughran.

„Krajiny, ktoré stále vykonávajú trest smrti musia nezávisle a dôkladne preskúmať prípad každého, kto čelí trestu smrti – od okamihu obvinenia, ako aj po vydaní  rozsudku.”

„Žiadame všetky krajiny, ktoré stále vykonávajú trest smrti, aby ako prvý krok k absolútnemu zrušeniu trestu smrti okamžite zaviedli moratórium na popravy. To, na čo dnes poukazujeme, zvýrazňuje nespravodlivosť tohto trestu.”

Nedávne prípady odsúdenia na trest smrti alebo vykonania popravy na osobách s mentálnymi alebo intelektuálnymi poruchami:

  • Askari Abdullah Muhammad bol 7. januára 2014 popravený na Floride za vraždu, ktorú spáchal vo väzení v roku 1980. Dlhodobo trpel duševnou poruchou a bola mu diagnostikovaná paranoidná schizofrénia. 9. septembra bol v Texase popravený Ramiro Hernandez Llanas z Mexika aj napriek výške jeho IQ, ktorá znamenala, že poprava je protiústavná. Amnesty International v súčasnosti poukazuje na prípady Franka Wallsa a Michaela Zacka, ktorí čakajú v cele smrti na Floride. Obidvaja trpia vážnou duševnou traumou a vyčerpali všetky možnosti odvolania.
  • V Japonsku už bolo niekoľko duševne chorých väzňov popravených, iní stále na trest smrti čakajú. Sedemdesiatosemročný Hakamada Iwao bol v nespravodlivom súdnom procese v roku 1968 odsúdený na trest smrti za vraždu. Je najdlhším čakateľom na popravu na svete. Kvôli rokom stráveným v izolácii sa u neho rozvinuli vážne mentálne poruchy. V marci roku 2014 bol dočasne prepustený z dôvodu možného opakovania súdneho procesu. Matusmoto Kenji, ktorý dôsledkom otravy ortuťou trpí duševnou poruchou (tzv. Minamatovou chorobou), čaká na trest smrti za vraždu od roku 1993 a môže byť popravený kedykoľvek. Následkom pobytu v cele smrti údajne tiež trpí paranojou. Jeho právnici žiadajú opakovanie procesu.
  • Mohammadovi Asgharovi diagnostikovali v roku 2010 vo Veľkej Británii paranoidnú schizofréniu. Po prevoze do Pakistanu bol v roku 2014 odsúdený na trest smrti za rúhanie.

Tlačová správa Amnesty International