Kritická situácia na poľsko-bieloruských hraniciach

V lesoch na bieloruských hraniciach s Poľskom, Lotyšskom a Litvou je v súčasnosti v neľudských podmienkach uviaznutých mnoho ľudí na úteku. Bieloruské štátne orgány zabezpečujú presun ľudí smerom k EÚ, predovšetkým k poľským hraniciam. Pravdepodobným dôvodom sú sankcie EÚ voči krajine a snaha donútiť EÚ prevziať plnú zodpovednosť za zhoršujúcu sa humanitárnu krízu. Poľská pohraničná stráž týchto ľudí násilne tlačí späť do Bieloruska, pričom bieloruská pohraničná stráž im zabraňuje opustiť pohraničnú oblasť a vrátiť sa späť do krajiny.

Niekoľko z nich už v dôsledku katastrofálnej situácie zomrelo. Rýchlo klesajúce teploty vyvolávajú obavy, že dôjde k mnohým ďalším úmrtiam.

Poľsko, Lotyšsko a Litva vyhlásili výnimočný stav, čím znemožnili mimovládnym organizáciám, novinárom a novinárkam prístup do pohraničných oblastí. Z tohto dôvodu je mimoriadne náročné získať o situácii presné informácie. Vyhlásenie výnimočného stavu je však v tejto situácii neprimeraným opatrením, ktoré nezodpovedá medzinárodným ľudskoprávnym štandardom. Všetky dotknuté krajiny by mali novinárkam a humanitárnym pracovníkom umožniť prístup do pohraničných oblastí.

Poľsko a Bielorusko na hraniciach porušujú medzinárodné právo

Poľsko v októbri tohto roka prijalo zákon, ktorým legalizuje násilné navracanie ľudí na úteku za štátnu hranicu. Všetky žiadosti o azyl od ľudí, ktorí sa do krajiny nedostali legálnymi cestami, zároveň považuje za irelevantné a štátnym zložkám ich umožňuje ignorovať. Nútené navracanie (potenciálnych) žiadateľov a žiadateliek o azyl bez individuálneho posúdenia ich žiadostí je však podľa medzinárodného práva nelegálne. Poľsko musí okamžite prestať násilne vytláčať ľudí späť do Bieloruska, umožniť im žiadať o azyl a každú žiadosť individuálne posúdiť. Poľsko, Bielorusko aj všetky krajiny Európskej únie majú zároveň povinnosť dodržiavať právo na azyl v súlade so Ženevským dohovorom.

Bieloruská pomoc ľuďom na úteku nie je nezištný akt ľudskosti

Je možné sa domnievať, že bieloruská ochota pomáhať ľuďom na úteku pri presune smerom k hraniciam EÚ je reakciou na sankcie, ktoré únia uvalila voči represívnemu bieloruskému režimu. Politický kontext však neospravedlňuje výnimky z medzinárodných záväzkov ani prijatie neprimeraných núdzových opatrení.

Bieloruská vláda dlhodobo tvrdo zasahuje proti médiám a mimovládnym organizáciám v krajine. V dôsledku toho neexistuje žiadny nezávislý dohľad nad činnosťou vlády a šírenie nezávislých informácií je tvrdo potláčané. Bielorusko zároveň nie je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ľudských právach. Získať prístup do pohraničnej oblasti pre novinárky, humanitárnych pracovníkov a nezávislé pozorovateľky a pozorovateľov je takmer nemožné.

Úloha Európskej komisie

Európska komisia musí napadnúť vyhlásenie výnimočného stavu v Poľsku, Lotyšsku a Litve i legislatívne zmeny, ktorými sa tieto krajiny EÚ snažia legalizovať obmedzovanie prístupu k azylovému konaniu. Komisia musí vyvinúť tlak na príslušné krajiny EÚ, aby umožnili účinnú a transparentnú kontrolu poskytovania azylu v súlade s európskou legislatívou. Okrem toho by komisia mala uľahčiť celý rad solidárnych opatrení vrátane možnosti pre osoby zasiahnuté touto krízou odísť do iných krajín EÚ.

Európska komisia musí napadnúť vyhlásenie výnimočného stavu v Poľsku, Lotyšsku a Litve i legislatívne zmeny, ktorými sa tieto krajiny EÚ snažia legalizovať obmedzovanie prístupu k azylovému konaniu.

Čo sa stalo s pôvodnou 32-člennou skupinou ľudí z Afganistanu

Amnesty International zverejnila 30. septembra závery digitálneho výskumu situácie 32 Afgancov a Afganiek na úteku, ktorí a ktoré uviazli v pohraničnej oblasti Usnarz Górny medzi Poľskom a Bieloruskom. Skupina 27 mužov, 4 žien a jedného 15-ročného dievčaťa uviazla na hranici v auguste bez prístupu k strave, čistej vode, prístrešiu a liekom.

Amnesty International pomocou satelitných snímok, fotografií a 3D rekonštrukcie zistila, že skupina sa koncom augusta v noci presunula z Poľska do Bieloruska. Tento presun sa javí ako nezákonný nútený návrat. Časť ľudí sa pokúsila prekročiť hranicu s Poľskom, následne ich však násilne zatlačili naspäť do Bieloruska.

Amnesty International situáciu naďalej monitoruje a o ďalšom vývoji vás budeme informovať.

Páčil sa vám tento príspevok?