Kuvajt musí zamietnuť navrhované homofóbne „lekárske vyšetrenia“ na imigrujúcich robotníkoch

Návrh zaviesť povinné „lekárske vyšetrenia“, pre imigrujúcich robotníkov, považovaných za „homosexuálov“ alebo transrodových ľudí, ktorý by obmedzil ich vstup do Kuvajtu a ostatných krajín Gulfského zálivu, je poburujúci a mal by byť okamžite zamietnutý, hovorí Amnesty International. 

„Tento návrh zapríčiní iba ďalšiu stigmatizáciu ľudí, už aj tak trpiacich extrémne vysokým stupňom diskriminácie a zlého zaobchádzania na úrovni ich skutočnej alebo vnímanej sexuálnej orientácie, či rodovej identity,“ dodáva Philip Luther, riaditeľ Amnesty International pre oblasť Blízkeho východu a severnej Afriky.

„Namiesto pretrvávajúcej diskriminácie lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí by mali autority v Kuvajte zabezpečiť, že títo ľudia nebudú obťažovaní a nebude s nimi zle zaobchádzané; takisto by mali zrušiť zákony, ktoré kriminalizujú sexuálny vzťah medzi plnoletými osobami na základe vzájomného súhlasu.“

Podľa nového návrhu, predloženého 7. októbra Dr. Yousufom Mendkarom, členom správnej rady Verejného zdravia Kuvajtského ministerstva zdravotníctva, bude každému, kto bude po podstúpení „lekárskeho vyšetrenia“ považovaný za „homosexuála“, transrodového človeka a/alebo crossdressera, zabránený vstup do krajiny.

O návrhu sa bude diskutovať na stretnutí Centrálnej komisie programu pre vypovedanie pracovných síl z krajiny Gulfskej kooperačnej rady (GCC), v Ománe 11. Novembra.

Imigrujúci robotníci z krajín južnej a juhovýchodnej Ázie sú nútení podstúpiť lekársky posudok, ak žiadajú o pracovné povolenie v Kuvajte alebo iných Gulfských štátoch. V prípade prejdenia tohto návrhu bude tento lekársky posudok zahŕňať aj spomínané „lekárske vyšetrenie“.

„Autority v Kuvajte a iných Gulfských štátoch musia odmietnuť akékoľvek návrhy o zavedenie týchto diskriminujúcich „lekárskych vyšetrení“ k „posúdeniu“ sexuálnej orientácie alebo rodovej identity ľudí vstupujúcich do krajiny,“ hovorí Philip Luther.

„Je to urážka základného ľudského práva na súkromie a zdôrazňuje neustále prenasledovanie jedincov z dôvodu ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.“ (pozn.: presnejšie by bolo uviesť „skutočnej či vnímanej sexuálnej orientácie, trans* statusu alebo rodového prejavu“)

V Kuvajte sú sexuálne vzťahy medzi plnoletými osobami rovnakého pohlavia na základe vzájomného súhlasu ilegálne a môžu byť potrestané uväznením na 10 rokov.

Podľa kuvajtského trestného zákonníka je trestným činom aj tzv. „napodobňovanie ľudí opačného pohlavia“, za ktorý hrozí finančná pokuta alebo trest odňatia slobody až do výšky jedného roka.

Za uplynulé roky Amnesty International zdokumentovalo narastajúce násilie proti lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym (LGBTI) ľuďom v Kuvajte. Tieto správy zahŕňajú obťažovanie, svojvoľné zatýkanie, zneužívanie, mučenie a sexuálne napádanie.

„Tento druh zaobchádzania predstavuje jasné porušovanie princípu antidiskrimácie, uznanej v početných ľudskoprávnych dohodách, ktorých je Kuvajt zmluvnou stranou,“ dodáva Philip Luther.