Ľudské práva na Slovensku 2007 – Vzrástol počet oblastí ich porušovania

AI vo svojej Výročnej správe o stave ľudských práv v roku 2007, ktorá dokumentuje situáciu v 150 krajinách sveta, poukázala v časti venovanej Slovensku na nerovnoprávne postavenie Rómov v prístupe k vzdelaniu, bývaniu, zdravotnej starostlivosti a iným službám, ako aj pretrvávajúcim predsudkom a nepriateľstvu. Organizácia upozorňuje, že úrady neprijali adekvátne opatrenia po útokoch na cudzincov a príslušníkov národnostných menšín. Predmetom znepokojenia tiež zostáva akceptovanie „diplomatických záruk“ ako garancie proti mučeniu a inému neľudskému zaobchádzaniu. 

Mnohí Rómovia boli v roku 2007 naďalej uväznení v bludnom kruhu marginalizácie a chudoby. Rómske deti boli často nesprávne umiestňované do špeciálnych škôl a tried pre deti s mentálnym postihnutím či poruchami učenia, kde sa učili podľa zredukovaných učebných osnov. V niektorých regiónoch navštevovali rómske deti segregované rómske základné školy. „Vláda Slovenskej republiky musí prijať zodpovednosť a presadzovať, chrániť a zabezpečiť právo rómskych detí na vzdelanie. Musí tiež zaistiť, aby sa segregácia a existencia schátralých osád stali minulosťou”, uviedol Branislav Tichý, riaditeľ AI Slovensko. Správa AI sa ďalej venuje prípadom nedobrovoľného vysťahovávania Rómov a tiež nútených sterilizácií troch rómskych žien, ktoré sa mali udiať v období medzi 1999 a 2002.

Okrem pretrvávajúcich rasovo a etnicky motivovaných útokov v minulom roku vyjadrila organizácia obavy aj nad nízkym počtom úspešných žiadateľov o azyl. Správa AI uvádza, že v období medzi januárom a septembrom 2007 bol na Slovensku udelený azyl iba ôsmim osobám z celkového počtu 2 259 žiadateľov.

Postup slovenskej polície kritizuje správa v súvislosti s prípadom kazašskej novinárky, Balli Marzec. Po tom, čo novinárka neuposlúchla výzvu policajta, aby ukončila svoj protest počas oficiálnej návštevy kazašského prezidenta na Slovensku, ktorý však prebiehal v súlade so zákonom, ju policajti odvliekli do policajného vozidla, pričom jej spôsobili fyzické zranenia, vrátane vnútorného krvácania.

Časť Výročnej správy AI o Slovensku sa tento rok rozšírila o kapitolu porušovania ľudských práv v rámci „vojny proti terorizmu“. AI upozorňuje na zlyhanie vlády SR, ktoré spočívalo v prijatí tzv. diplomatických záruk zo strany Alžírska v prípade vydania Mustafu Labsiho do tejto krajiny. „Slovenské autority by nemali zakladať svoje rozhodnutia na základe neformálnych sľubov alžírskej vlády. Alžírsko doteraz nikdy nemalo problém porušovať svoje medzinárodné záväzky,“ hovorí Branislav Tichý. Organizácia vlani opakovane upozorňovala na skutočnosť, že vydanie Mustafu Labsiho do Alžírska by bolo porušením medzinárodného práva zo strany SR. Slovensko sa totiž zaviazalo nevydať žiadnu osobu do krajiny, kde by jej malo hroziť mučenie či iné neľudské zaobchádzanie.