Maďarsko: Nový zákon predstavuje existenčnú hrozbu pre mimovládne organizácie

Tlačová správa

Nový zákon, ktorý by penalizoval mimovládne organizácie, ktoré podporujú migráciu je hlboko znepokojujúci a predstavuje neoprávnený útok na občiansku spoločnosť.

Neschopnosť organizácií pracujúcich na téme migrácie splniť požiadavky vlády by viedla k pokutám, pozastaveniu činnosti, alebo dokonca k ich rozpusteniu. Legislatívny balík, ktorý bol predložený parlamentu 13. februára, vyžaduje bezpečnostnú previerku a vládne povolenie na vykonávanie činnosti pre mimovládne organizácie, ktoré „podporujú migráciu“.

„Nenápadné pokusy o stigmatizáciu niektorých mimovládnych organizácií sa premenili na priamy útok, ktorý ohrozuje celkovú existenciu organizácií, vykonávajúcich v Maďarsku kľúčovú prácu, a to vrátane Amnesty International,“ vyjadrila sa Gauri van Gulik, riaditeľka Amnesty International pre Európu.

Zákon by dovolil vláde vytvárať tlak na mimovládne organizácie aj kvôli tím najnepodstatnejším zámienkam. V realite nemajú tieto návrhy nič spoločné s ochranou národnej bezpečnosti a hraníc, a naopak chcú len umlčať tých, ktorí pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú a sú ochotní sa nahlas vyjadriť.

Pod vplyvom vyššie uvedenej legislatívy by Maďarská vláda rozhodovala, ktoré mimovládne organizácie by mali byť označené za „podporujúce migráciu“. Mimovládne organizácie by teda na výkon svojich základných činností museli podľa zákona získať autorizáciu ministra vnútra. Medzi základne činnosti patria aj kampane, “ovplyvňovanie súdov”, príprava informačných materiálov a nábory dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s cieľom sponzorovať, organizovať, alebo inak podporovať vstup a pobyt osôb hľadajúcich medzinárodnú ochranu. Následne by  minister vnútra do bezpečnostných previerok zapojil aj národné bezpečnostné služby. Celý tento proces by mohol trvať až deväť mesiacov.

Navrhovaný zákon by vyžadoval od organizácií platiť 25 % daň z akýchkoľvek zahraničných zdrojov získaných na „podporu migrácie“. Ak by neboli schopné tieto podmienky splniť, boli by podrobené závažným sankciám, ktoré by mohli viesť k prehnanýn pokutám, bankrotu, alebo dokonca rozpusteniu danej mimovládnej organizácie.

Tieto návrhy zákonov porušujú medzinárodné záväzky Maďarska o ochrane práva na slobodu združovania sa, prejavu a pohybu.

„Vyzývame Maďarsko, aby návrhy zákonov stiahlo a európskych lídrov a líderky, ktorí a ktoré doteraz len z úzadia pozorovali, ako Maďarsko prekračuje jednu výstražnú čiaru za druhou, aby konečne začali robiť konkrétne kroky, pre zastavenie tohto útoku na občiansku spoločnosť,“ vyjadrila sa Gauri van Gulik.

„Budeme bojovať proti tomuto diskriminujúcemu a zničujúcemu zákonu na každom stupni, od ulíc až po súd, v Maďarsku aj mimo neho.“

Pozadie

Zatiaľ je nejasné, či zákon prejde bežným, alebo zrýchleným konaním.

Definícia organizácií podľa daného zákona znie takto (neoficiálny preklad): „Podľa tohto zákona sa za organizácie podporujúce migráciu označujú tie združenia a nadácie registrované v Maďarsku, ktoré sponzorujú, organizujú, alebo v inej forme podporujú príchod, alebo pobyt tých príslušníkov tretích krajín, ktorí hľadajú medzinárodnú ochranu a prichádzajú z bezpečnej tretej krajiny.“

Ustanovenia zákonov, týkajúce sa národnej bezpečnosti vyžadujú dvoj-tretinový súhlas parlamentu.

Ak by organizácia nezískala súhlas a pokračovala by vo fungovaní, čelila by trom procedurálnym krokom:

  1. Oznámenie k povinnosti byť v súlade so zákonom a zastaviť všetky neautorizované aktivity, pričom medzitým príde k pozastaveniu daňového identifikačného čísla
  2. Pokuta až do výšky 5 800 eur za každé porušenie zákona
  3. Pri neschopnosti pokutu zaplatiť, súd organizáciu rozpustí

Nový návrh prichádza po Zákone o transparentnosti organizácií financovaných zo zahraničia, ktorý vstúpil v platnosť v júni 2017. Zákon prikazuje, že organizácie, ktoré získavajú financie mimo Maďarska sa musia registrovať na príslušných úradoch. Ak by toto nesplnili, zákon ustanovuje pokuty a trestné sankcie. Viaceré mimovládne organizácie, vrátane Amnesty International Maďarsko, sa po prijatí zákona vyjadrili, že svoje fungovanie ním riadiť nebudú.