Maratón písania listov: LGBTI ľudia v Bielorusku čelia diskriminácii a násiliu!

Ihar Cichanjuk bol v januári 2013, po neúspešnom pokuse o registráciu nevládnej organizácie na podporu LGBTI komunity Human Rights Centre Lambda, vyšetrovaný políciou, zbitý a vyhrážali sa mu. Za útok nebol nikto potrestaný. Amnesty International je presvedčená, že odmietnutie registrovať neziskovú organizáciu a následné násilie voči nemu prebehlo iba kvôli jeho odlišnej sexuálnej orientácii.

Požadujte riadne a nezávislé prešetrenie zlého zaobchádzania s Iharom Cichanjukom na policajnej stanici a otrestanie pacháteľov týchto činov aj tých, ktorí za ne nesú zodpovednosť. Podpíšte list, ktorý za Vás odošleme generálnemu prokurátorovi:

Vážený pán generálny prokurátor:

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v mene Amnesty International Slovensko a vyjadriť moje hlboké znepokojenie nad prípadom Ihara Cichanjuka, ktorý bol vyšetrovaný, zbitý a ohrozovaný policajnými úradníkmi v januári 2013 po neúspešnej snahe o registráciu mimovládnej organizácie LGBTI Human Rights Centre Lambda v Bielorusku.
 
Amnesty International je pevne presvedčená, že odmietnutie registrácie mimovládnej organizácie, po ktorom nasledovali násilné útoky, bolo založené výlučne na snahe obmedziť právo na prejavenie sexuality a nediskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás, pán premiér, s úctou žiadam o zabezpečenie nasledovného:
 
•   náležité a nezávislé prešetrenie údajného zlého zaobchádzania s Iharom Cichanjukom na policajnej stanici,
•   zabezpečenie spravodlivého procesu pre tých, ktorí sú za tieto činy zodpovední.

 

Ďakujem za venovanie Vašej pozornosti tejto dôležitej téme.

S úctivým pozdravom,

[[petition-20]]