Mexiko: Sexuálne násilie bežne využívané na získanie “priznaní”

Amnesty International uskutočnila v Mexiku výskum, počas ktorého sa rozprávala so sto zatknutými ženami. Odhalila, že sú rutinne sexuálne zneužívané bezpečnostnými silami a políciou, ktoré týmto spôsobom vynucujú ich priznanie. Viac priznaní znamená viac vyriešených prípadov a lepšie čísla v boji proti bujnejúcemu organizovanému zločinu.

Amnesty International vyspovedala 100 žien zadržiavaných vo federálnych väzniciach, ktoré sa sťažovali mučenie alebo iné zlé zaobchádzanie. Všetky povedali, že počas zatknutia alebo vyšetrovania zažili zo strany mestskej, štátnej alebo federálnej polície, alebo členov armády a námorníctva nejakú formu sexuálneho obťažovania alebo psychického zneužívania. 72 žien povedalo, že boli sexuálne zneužité počas zatknutia alebo v nasledujúcich hodinách. 33 uviedlo, že boli znásilnené.

66 žien povedalo, že zneužitie ohlásilo sudcovi alebo inej autorite. Vyšetrovanie sa však začalo v len 22 prípadoch. Amnesty International nevie o jedinom obvinení, ktoré by vyšlo z týchto vyšetrovaní.

“Príbehy týchto  žien prinášajú totálne šokujúci obraz toho, koľko mučenia sa odohráva v Mexiku voči ženám, dokonca aj na tamojšie pomery. Sexuálne násilie ako forma mučenia sa, zdá sa, stalo rutinnou súčasťou vyšetrovania,” uviedla Erika Guevara-Rosasová, riaditeľka Amnesty International pre americký kontinent.

“ V takzvanej `vojne proti drogám` sú najzraniteľnejšie ženy z marginalizovaných sociálnych skupín sú. Autority ich väčšinou vidia ako ľahký cieľ, pretože sa častokrát snažia ukázať, že sú schopné posadiť ľudí za mreže, namiesto toho, aby hľadali skutočných páchateľov.”

Väčšina žien, s ktorými sa Amnesty International rozprávala, potvrdili, že boli počas zadržiavania a vyšetrovania sexuálne zneužité, bité, dostali elektrické šoky, alebo sa ich dotýkali. Väčšinu z nich obvinili z organizovaného zločinu alebo z prečinov súvisiacich s drogami. Mnohé v médiach prezentovali ako “kriminálničky” hneď po tom, ako boli prinútené “priznať” sa k zločinu. Väčšina pochádza z nízko-príjmových skupín obyvateľstva a nemôžu si dovoliť efektívnu právnu ochranu.

26-ročnú matku štyroch detí Mónicu 12. februára 2013 znásilnili šiesti policajti, dostala elektrické šoky do genitálií, dusili ju plastovou taškou a hlavu jej namočili do vedra s vodou. Stalo sa to v meste Torreón v štáte Coahuila na severe Mexika. Polícia sa ju snažila prinútiť priznať sa k členstvu v kriminálnom gangu. Musela sa tiež pozerať na to, ako mučili jej brata a manžela.

Po mučení vzala polícia Mónicu, jej brata a manžela na úrad federálneho generálneho prokurátora. Mónicin manžel zomrel po ceste v jej náručí na následky mučenia. Nakoniec musela Mónica podpísať “priznanie”, že je členkou drogového kartelu.

Napriek tomu, že mexická Národná komisia pre ľudské práva (CNDH) v auguste 2014 potvrdila, že Mónica bola mučená, žiaden z páchateľov nebol potrestaný. Mónica je stále vo väzení a čaká na výsledok súdneho procesu. V apríli 2016 CNDH vydala odporúčanie, aby bolo začaté v tomto prípade trestné vyšetrovanie.

Nedostatok spravodlivosti

Dáta od lokálnych a národných úradov ombudsmanov ukázali, že len v roku 2013 bolo po celej krajine podaných viac ako 12 000 oznámení o mučení a inom zlom zaobchádzaní. 8 943 možných obetí boli muži a 3 618 boli ženy. V rozmedzí rokov 2013 a 2014 sa počet sťažností na mučenie podaných federálneho generálnemu prokurátorovi zdvojnásobil. Otvorených vyšetrovaní bolo len veľmi málo.

Mexické policajné orgány, prokurátori a súdy stále zlyhávajú vo vyšetrovaní, trestnom stíhaní a potrestaní znásilnenia alebo iného vážneho sexuálneho násilia ako formy prinútenia zo strany oficiálnych predstaviteľov. Správy o mučení a inom zlom zaobchádzaní sú prešetrené len zriedka a páchatelia sú ešte zriedkavejšie postavení pred spravodlivosť. Z tisícov sťažností na mučenie prezentovaných na federálnej úrovni od roku 1991 vyústilo len 15 do usvedčení.

Napriek neobyčajne vysokému počtu sťažností na sexuálne násilie páchané na ženách armádnymi silami armáda Amnesty International písomne oznámila, že v rokoch 2010 až 2015 nebol ani jeden vojak vyradený zo služby pre znásilnenie alebo sexuálne násilie. Námorníctvo uviedlo, že len štyria jeho členovia boli v rovnakom období prepustení zo služby. Jeden člen námorníctva, ktorý bol odsúdený a uväznený za sexuálne zneužitie, bol prepustený zo služby len dočasne, čo mu umožňuje vrátiť sa naspäť do práce po prepustení z väzenia.

“Zlyhanie v uskutočnení riadneho vyšetrovania a postavení zodpovedných pred spravodlivosť vysiela nebezpečný signál, že znásilňovanie žien alebo iné formy sexuálneho násilia používané na vynútenie priznania sú tolerované a vlastne dovolené. Mexické autority, zdá sa, sa rozhodli držať tento problém v tajnosti,” uviedla Erika Guevara-Rosasová.

Ženy nemajú takmer žiadnu zdravotnú a psychologickú starostlivosť. 49 zo 100 žien, s ktorými sa Amnesty International rozprávala, ohodnotili zdravotnú starostlivosť, ktorá im bola poskytnutá po zatknutí ako “zlú” alebo “veľmi zlú”, 19 ju ohodnotilo ako “priemernú”. Navyše, federálne úrady nie sú schopné rýchlo a adekvátne forenzne vyšetriť ženy, ktoré sa stali obeťou mučenia alebo iného zlého zaobchádzania. Väčšina z nich nedostane po takomto incidente primerané vyšetrenie alebo starostlivosť.

V Mexiku je dôkazné bremeno na obeti, ktorá musí dokázať mučenie alebo iné zlé zaobchádzanie, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Mexické zákony síce v zákonoch dávajú túto úlohu autoritám, ale sudcovia dávajú prednosť dôkazom predneseným verejným žalobcom, a to bez zisťovania legálnosti dôkazov. Súdy stále využívajú dôkazy získaných mučením a iným zlým zaobchádzaním.

CNDH, orgán ústavne poverený vykonávaním úlohy ochrany a presadzovania ľudských práv, vydal v posledných rokoch tucty odporúčaní týkajúcich sa problematiky mučenia a iného zlého zaobchádzania. Tento počet je v porovnaní s počtom sťažností, ktoré úrad prijal veľmi nízky. V rokoch 2010 až 2015 CNDH prijal 7 048 správ o mučení a inom zlom zaobchádzaní, avšak vydal len 62 odporúčaní. Často neposkytuje obetiam informácie týkajúceho sa vyšetrovania ich prípadu.

Nebezpečné tajnosti

Počas výskumu mexické úrady odmietli Amnesty International prístup ku kľúčovým informáciám. Ministerstvo vnútra tiež zablokovalo pracovníkom Amnesty International prístup k mnohým ženám vo väzení a v niektorých prípadoch im zamietlo vstup do väznice. Navyše predstavitelia armády a námorníctva odmietli žiadosti Amnesty International o stretnutie.

“Namiesto skrývania tisícok správ o mučení a inom zlom zaobchádzaní by mali úrady venovať svoju energiu na zabezpečenie toho, aby bolo mučenie zastavené raz a navždy, aby boli zodpovední postavení pred spravodlivosť, a aby obete dostali adekvátne odškodnenie,” uviedla Erika Guevara-Rosasová.

Príležitosť  na krok vpred

Úrady musia okamžite konať a venovať sa problému sexuálneho násilia a mučenia žien. Nedávno bola na Ministerstve vnútra vytvorená federálna “zvláštna jednotka” na boj proti sexuálnemu násiliu páchanému na ženách. Tento mechanizmus spája úrady zodpovedné za prevenciu s tými, ktoré sú zodpovedné za vyšetrovanie mučenia. Avšak počas deviatich mesiacov svojej existencie táto skupina neurobila žiadny pokrok ani v jedinom z troch prípadov, ktorým sa venovala. Jednotka musí uskutočniť konkrétne kroky vo vyšetrovaní prípadov, ktoré má na stole.

Mexický kongres sa v súčasnosti zaoberá návrhom zákona o mučení, ktorý mal byť prerokovaný už dávno. Hoci do dokumentu boli zapracované pozitívne prvky, zákonodarcovia musia pridať relevantné ustanovenia na posilnenie pravidla vylúčenia nezákonne získaného dôkazu. Toto pravidlo prikazuje vylúčiť zo súdneho procesu dôkazy získané mučením alebo iným zlým zaobchádzaním, okrem procesov s údajným páchateľom mučenia alebo iného zlého zaobchádzania, keď takýto dôkaz potvrdzuje, že k mučeniu došlo.

Viac informácií na túto tému:

Výskum Prežívanie smrti: Mučenie žien v Mexiku políciou a armádouhttps://www.amnesty.org/en/documents/amr41/4237/2016/en/

 

Tlačová správa Mexiko: Prudký nárast počtu oznámení mučenia odhaľuje prehlbujúcu sa krízu ľudských práv: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/mexico-spike-in-torture-reports-reveals-deepening-human-rights-crisis/

Blog Tvárou v tvár tomu, ktorý ju mučilhttps://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/11/face-to-face-with-her-former-torturer-in-mexico/

Fakty: Mučenie v Mexikuhttps://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/11/torture-mexico-facts/