Migračný pakt EÚ znižuje ochranu ľudí hľadajúcich azyl

Členské štáty EÚ sa 9. júna 2023 dohodli na rokovacej pozícii k paktu o migrácii a azyle, (nazývaný aj migračný pakt EÚ), ktorý by znížil štandardy ochrany ľudí prichádzajúcich na hranice Európskej únie. Na výsledok rokovania reagovala Eve Geddie, riaditeľka kancelárie Amnesty International pre Európsku úniu:

„Ľudia hľadajúci bezpečie v Európskej únii majú právo na dôstojné a citlivé prijatie. Týmto paktom by európski lídri a líderky zaviedli na európskych hraniciach postupy, ktorými by vedome spôsobovali utrpenie, vrátane niekoľkomesačného zadržiavania ľudí v uzavretých zariadeniach umiestnených v pohraničí. Okrem toho by orgány mohli posielať ľudí hľadajúcich bezpečie do ktorejkoľvek krajiny, o ktorej usúdia, že je bezpečná.

S touto dohodou sa zo solidarity stáva prázdny pojem. Európska únia by na jej základe umožňovala svojim členským štátom vzdať sa solidarity tým, že by platili do spoločného fondu, z ktorého by sa následne platilo krajinám mimo Európy za prijatie ľudí hľadajúcich bezpečie. Krajinám na vonkajších hraniciach EÚ tak chýba spoľahlivá opora v ostatných členských štátoch.

Amnesty International dúfala, že dôjde k reforme založenej na solidarite a plnom rešpektovaní práv ľudí hľadajúcich azyl a migrujúcich. Európsky parlament musí využiť nadchádzajúce rokovania na to, aby zabránil zakotveniu dohody v súčasnej podobe v právnych predpisoch EÚ, a zabezpečiť humánny a dlhodobo udržateľný prístup k migrácii.“

Viac informácií:

Reakcia Amnesty International na návrh európskeho paktu o migrácii a azyle

Spoločné vyhlásenie mimovládnych organizácií k paktu o migrácii a azyle

Zistite viac o našej práci