Mihail zomrel, pretože si jeho vrahovia mysleli, že je gay

Uplynulo päť rokov od vraždy Mihaila Stojanova. Jeho páchatelia sú stále na slobode. Apelujte na bulharské úrady, aby boli jeho vrahovia postavení pred súd.

30. septembra 2008 Michail Stojanov, študent lekárskej fakulty, opustil domov. Povedal matke, že bude onedlho späť, bohužiaľ sa už nikdy nevrátil. Michail bol brutálne zavraždený v Borisových záhradách, najväčšom parku v Sofii. Podľa očitých svedkov ho napadli muži, ktorí chceli “vyčistiť park od gayov”. Jeho telo bolo plné modrín od hlavy až k päte. Bol napadnutý a zabitý, pretože si jeho vrahovia mysleli, že je gay.

Jeho vrahovia doteraz neboli postavení pred súd. Dvaja muži síce boli obvinení z úmyselnej vraždy, vyšetrovateľ ale obvinenie zamietol z dôvodu chýb v texte a kvôli nesúladom s trestným poriadkom.

Trestné činy z nenávisti sú závažnou formou diskriminácie s ktorou sa bulharskej justícii nedarí vyrovnať. Prípady bitia, znásilnenia a vrážd LGBTI ľudí zostávajú nevyšetrené a páchatelia za ne často nie sú stíhaní. Aj napriek medzinárodným záväzkom právny aparát Bulharska nie je efektívny v boji proti homofóbnym a transfobným zločinom z nenávisti. Súčasný trestný zákonník chráni proti násiliu, ktoré je motivované etnickým pôvodom či náboženským vierovyznaním, motív sexuálnej orientácie, pohlavnej identity či zdravotného postihnutia ale neuvádza. Homofóbne a transfobné zločiny môžu byť stíhané v najlepšom prípade ako výtržníctvo.

Apelujte na prokurátora Dragomira Yanchevova a vyzvite ho aby vyšetril Mihailovu smrť.

Prokurátor/Prosecutor

Dragomir Yanchev

Sofia City Prosecutor’s Office

2 Vitosha Boulevard

1061 Sofia

BULGARIEN

Vážený pán prokurátor,

píšem vám v súvislosti s vraždou Mihaila Stojanova, ktorá bola spáchaná 30. septembra 2008. Chcel/ a by som vyjadriť svoje hlboké znepokojenie nad tým, že páchatelia zodpovední za jeho smrť zatiaľ neboli postavení pred súd a obaja podozriví boli prepustení na kauciu. Mihail bol brutálne zabitý len preto, že útočníci verili, že je gay. Aj ďalší jednotlivci v Bulharsku sa stali obeťou násilia iba z dôvodov ich skutočnej alebo domnelej sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. To je vážny zločin a forma diskriminácie, ktorú je potrebné urýchlene.

 

Žiadam vás o okamžité obnovenie vyšetrovania, vydanie opraveného obvinenia proti dvom podozrivým zadržaným počas vyšetrovania prípadu vraždy Mihail Stojanova. Tiež Vás žiadam vás, aby ste zaistili, že homofóbne motívy budú zahrnuté do súdneho konania.

S pozdravom …

 

Dear Prosecutor,

 

I am writing to you in regards to the murder of Mr. Mihail Stoyanov perpetrated on 30 September 2008. I would like to express my deep concern that the perpetrators responsible for Mihail’s death have not yet been brought to justice and that the two identified suspects have been released on bail. Mihail was brutally killed merely because his attackers believed he was gay. Other individuals have been targeted for violence in Bulgaria solely because of their real or perceived sexual orientation or gender identity. This is a horrific crime and a form of discrimination that needs to be urgently addressed by authorities.

 

I am calling on you to promptly follow up on the results of the investigation and issue an indictment, with the necessary corrections, against the two suspects identified during the investigation carried out in the case of the death of Mihail Stoyanov. I am also calling on you to ensure that the homophobic motive is duly acknowledged during the trial and reflected in the final sentence, should the two suspects be found guilty.

 

Yours Sincerely…

[emailpetition id=”12″]