Najteplejší rok v histórii svedčí o závažnosti klimatickej krízy

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
9. JANUÁRA 2024

Podľa správy agentúry Európskej únie Copernicus bol rok 2023 globálne najteplejším rokom v histórii. Rapídne otepľovanie planéty môže znamenať, že medzinárodné spoločenstvo nedokáže naplniť klimatické záväzky Parížskej konferencie, čo ohrozí ľudské práva miliónov ľudí. Na zistenia EÚ reagovala poradkyňa Amnesty International pre klimatickú politiku Ann Harrison.

„Tento alarmujúci rekord ukazuje, že globálne otepľovanie sa rapídne zrýchľuje. To má stále vážnejšie následky na ľudské práva. Vzhľadom na najvyššie zaznamenané hodnoty skleníkových plynov v atmosfére je čoraz jasnejšie, že sme vstúpili do veľmi znepokojujúceho obdobia klimatickej nestability,“ uviedla Harrison.

Podľa Harrison otepľovanie zhoršuje vlny horúčav a sucha, zvyšuje počet lesných požiarov aj objem nárazových zrážok a spôsobuje intenzívnejšie búrky. To môže mať podľa odborníčky ničivý vplyv na životné prostredie, biodiverzitu a marginalizované skupiny obyvateľstva.

Klimatické záväzky Parížskej konferencie týmto tempom nedokážeme naplniť

Len za osem rokov od podpísania Parížskej klimatickej dohody sa nárast priemernej globálnej teploty – ktorú cenzus dohody stanovil na 1,5 °C do konca 21. storočia – takmer naplnil. Po prekročení tejto hranice môžeme očakávať najhoršie následky zmeny klímy.

Podľa Harrison musia vlády „urýchlene podporiť spravodlivý prechod na obnoviteľné zdroje energie. Až príliš často však [vlády] porušujú svoje predchádzajúce klimatické záväzky alebo z nich zľavujú a vyhýbajú sa svojim ľudskoprávnym povinnostiam. Vplyv korporácií na domáce a globálne rozhodovanie vedie k tomu, že ľudské práva väčšiny sú obetované v prospech ziskov hŕstky mocných.

K najväčšmi zasiahnutým patria skupiny pôvodného obyvateľstva. Hoci sa samy často vynikajúco starajú o ochranu životného prostredia, práve ich neprimerane zasahujú klimatické zmeny a [neekologické] čerpanie energetických zdrojov. Dôvodom [tohto paradoxu] je, že veľká časť fosílnych palív, ktoré sú na Zemi ešte k dispozícii, sa nachádza práve na ich územiach, ktoré zdedili od svojich predkov, dopĺňa Harrison.

Občianska spoločnosť, ochotné vlády, multilaterálne organizácie, vedkyne a klimatickí aktivisti musia podľa Harrison siahnuť po všetkých dostupných nástrojoch, aby zastavili nebezpečný vplyv aktérov zarábajúcich na fosílnych palivách a primäli vlády zastaviť financovanie a využívanie fosílnych palív.

Priemerná globálna teplota v roku 2023 dosiahla úroveň o rekordných 1,48 ºC viac ako v predindustriálnom období

Z globálnej klimatickej správy agentúry Copernicus vyplýva, že priemerná globálna teplota v roku 2023 dosiahla rekordných 14,98 ºC. To je o 1,48 ºC viac ako v predindustriálnom období. Záznamy agentúry Copernicus siahajú iba do roku 1850. Vedecký tím programu však predpokladá, že rok 2023 bol najteplejším 12-mesačným obdobím za uplynulých 100 000 rokov. Program Copernicus je súčasťou vesmírneho programu EÚ zameraného na pozorovanie Zeme.

Očakáva sa, že efekt atmosférického fenoménu El Niňo, ktorý podľa všetkého zintenzívnil prehrievanie planéty v uplynulom roku, bude pretrvávať aj v roku 2024. Klimatická kríza ohrozuje právo na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie, ako aj mnohé ďalšie ľudské práva vrátane práva na život, zdravie, primerané bývanie a primeranú životnú úroveň.

Zistite viac o našej práci