Narastajúca homofóbia v Subsaharskej Afrike je nebezpečná a musí prestať

Homofóbne útoky a šikanovanie sa v Subsaharskej Afrike stávajú čoraz viditeľnejšie. Je to znakom toho, že homofóbia naberá nebezpečne na sile, uvádza Amnesty International vo svojej novej správe

Správa AI “Keď sa láska stáva zločinom: Kriminalizácia homosexuálneho správania sa v Subsaharskej Afrike” poukazuje na to, ako sa „homosexuálne akty“ naprieč celou Afrikou čoraz viac kriminalizujú, a ako sa mnohé vlády snažia zavádzať  tresty alebo sprísňujú už existujúce zákony, napríklad zavádzaním trestu smrti.

„Tieto útoky – niekedy smrtiace – musia skončiť. Nikto nesmie byť zbitý alebo zavraždený kvôli tomu, kto sa mu páči alebo s kým má intímny vzťah“ hovorí Widney Brownová , riaditeľka sekcie Amnesty International pre medzinárodné právo a politiku. „V mnohých prípadoch sú tieto útoky na jednotlivcov a skupiny podnecované kľúčovými politikmi a náboženskými vodcami, ktorí by mali svoju pozíciu využívať na boj proti diskriminácii a podporovať rovnosť.“

Súčasná situácia

Homosexualita, často charakterizovaná ako „neprirodzené telesné akty“ alebo „akty, ktoré sú proti prírode“ je v súčasnosti zločinom v 38 krajinách Subsaharskej Afriky.

Za posledných päť rokov sa v Južnom Sudáne a Burundi zaviedli nové zákony kriminalizujúce homosexuálne správanie. V Ugande, Libérii a Nigérii v súčasnosti existujú návrhy zákonov prerokovávaných v parlamente, ktorých prijatie by znamenalo zvyšovanie súčasných trestov.

Správa sleduje súčasnú legislatívu na celom kontinente, ako aj negatívne vplyvy týchto zákonov na LGBTI ľudí v Afrike. Jednotlivé obete nám rozprávali o svojom každodennom zápase o prežitie v podmienkach diskriminácie a zastrašovania. Správa zahŕňa  prípady z Ugandy, Kene, Južnej Afriky a Kamerunu.

Situácia v Kamerune, Keni, Jar a Ugande

V Kamerune sú ľudia bežne zatýkaní, keď ich niekto orgánom udá ako gejov alebo lesbičky – na základe ich výzoru alebo len na základe domnienky, nie dôkazov. Niektorí jedinci obvinení z homosexuálneho správania bývajú väznení aj tri roky bez obvinenia alebo súdneho procesu. Bývalí zadržaní z Kamerunu povedali AI, že boli vo väzení bití a podrobovaní bolestivým vyšetreniam ako napríklad núteným vyšetreniam konečníka.

V Keni viaceré osoby AI povedali, že ich polícia niekedy zastrašovala, že ich na základe ustanovení trestného zákonníka týkajúcich sa homosexuálnych vzťahov zatkne, aby si tak vynútila úplatky. Vydierači tiež využívajú platnosť týchto zákonov, aby mohli žiadať peniaze alebo tovar ako výmenu za to, že neodhalia skutočné alebo dokonca len vymyslené súkromné detaily médiám, okoliu a polícii.

„Už len existencia týchto zákonov kriminalizujúcich homosexuálne vzťahy – bez ohľadu na to, či je presadzovaná alebo nie – vysiela škodlivý odkaz, že lesbičky, gayovia, bisexuáli a transsexuáli sú kriminálnici a nemajú žiadne práva,“ hovorí Widney Brownová.

Návrh zákona namierený voči LGBTI ľuďom v Ugande  bol od roku 2009 mnohokrát opätovne predkladaný parlamentu, čo sa často prelínalo s obdobiami veľkých protestov proti zvyšujúcim sa cenám palív a potravín. Návrh zákona chce zaviesť trest smrti za ‘prehnanú’ homosexualitu a kriminalizovať v krajine každého, kto nenahlási prípady porušovania ustanovení návrhu zákona.

V mnohých prípadoch mediálne správy tiež víria a podnecujú nepriateľský postoj k ľuďom. V roku 2010 sa na titulke časopisu Rolling Stone v Ugande objavila fotografia aktivistu za práva LGBTI ľudí Davida Kato vedľa titulku „Obeste ich“. Mesiac na to bol zavraždený vo vlastnom dome.

V Juhoafrickej republike Amnesty International zdokumentovala vysoký počet znásilnení a vrážd členov LGBTI komunity, a to aj napriek tomu, že homosexuálne správanie sa tu nie je kriminalizované a krajina sa pýši jednou z najprogresívnejších ústav na svete, ktorá podporuje práva LGBTI osôb. Medzi júnom a novembrom 2012 bolo zavraždených prinajmenšom sedem ľudí, z toho päť lesbičiek. Vyzerá to tak, že išlo o cielené násilie zamerané proti ich sexuálnej orientácii alebo rodovej identite.

Národní a náboženskí vodcovia v Afrike často označujú „homosexuálne akty“ za západný import cudzí africkej kultúre. Väčšina zákonov kriminalizujúcich homosexuálnu aktivitu v Afrike je ale priamym produktom kolonializmu, a je to práve nábožensky založená pravica v západných krajinách ako USA, ktorá v Afrike aktívne financuje a podporuje homofóbiu.

V niektorých afrických krajinách politickí lídri útočia na sexuálnu orientáciu, aby odviedli pozornosť od svojho porušovania ľudských práv, ktoré často znamená stúpajúcu diskrimináciu a násilie páchané na ženách, korupciu a nedostatok slobody v médiách.

„So silnejúcimi hlasmi volajúcimi po uznaní musia africké štáty prestať popierať, že homofóbia je ľudskoprávnym problémom a priznať, že práva LGBTI sú neoddeliteľnou súčasťou boja za ľudské práva. Je ich povinnosťou chrániť ich, nie stíhať.“

Celú správu si môžete prečítať tu: https://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR01/001/2013/en/9f2d91b7-bc0e-4ea7-adae-7e51ae0ce36f/afr010012013en.pdf