Naše kampane

V Amnesty International Slovensko sa venujeme mnohým témam a prípadom porušovania ľudských práv. Od nášho vzniku v roku 1994 sme žiadali spravodlivosť pre stovky nespravodlivo väznených obrancov a obrankýň ľudských práv, ukončenie diskriminácie vo vzdelávaní rómskych detí a odučili tisíce hodín ľudskoprávneho vzdelávania na školách.

V roku 2021 sme spustili kampaň na popularizáciu súhlasu v partnerských a sexuálnych vzťahoch s názvom Hovorme o súhlase. Venujeme sa tiež právam ľudí pracujúcich v zdravotníctve a na ďalších exponovaných pozíciách počas pandémie COVID-19. Od mája 2021 pracujeme spolu s Amnesty International Rakúsko na právach ľudí, prevažne Sloveniek a ďalších žien z východnej Európy, ktoré poskytujú 24-hodinovú starostlivosť v Rakúsku a pracujeme tiež na viacerých medzinárodných prípadoch.

V neposlednom rade sa v spolupráci s viacerými lokálnymi organizáciami venujeme obrane reprodukčných práv na Slovensku, predovšetkým prístupu k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Aktuálne sa venujeme 3 hlavným kampaniam a viacerým individuálnym prípadom.

Hovorme o súhlase

Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. Podľa online prieskumu, ktorý pre Amnesty Slovensko vypracovala agentúra Focus, vníma sex bez súhlasu ako znásilnenie aj slovenská verejnosť. Až 93 % ľudí na Slovensku považuje sex bez súhlasu za znásilnenie. Na systematické zmeny v podobe úpravy legislatívy a ďalšie nevyhnutné kroky však stále čakáme. V Amnesty International žiadame zmenu a ochranu všetkých ľudí pred sexuálnym násilím a obťažovaním. Cieľom kampane Hovorme o súhlase je podporiť zmenu právnej definície znásilnenia a posilniť verejnú diskusiu o úlohe súhlasu v sexuálnych vzťahoch. Ak nám chcete pomôcť dostať tému súhlasu medzi viac ľudí, môžete tak urobiť TU.

Maratón písania listov

Maratón písania listov (Write for Rights) je najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete. Amnesty International usporadúva túto udalosť už vyše 20 rokov, tradične v období okolo Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Ľudia na celom svete v priebehu niekoľkých týždňov píšu a odosielajú milióny listov solidarity a petícií, ktorými žiadajú spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných ľudí. Vďaka početným výzvam adresovaným vládam a úradom na celom svete vytvárame medzinárodný tlak, ktorý nemôžu len tak ignorovať. Aj vďaka tomu sa nám v každom treťom z prípadov, ktorým sa venujeme, podarí presadiť zásadnú zmenu.

Spoločne za spravodlivé podmienky v 24-hodinovom opatrovateľstve

Ľudia poskytujúci 24-hodinovú starostlivosť vykonávajú dôležitú prácu, ktorá je nenahraditeľná pre jednotlivcov aj celú spoločnosť. Ľuďom, ktorí sa už o seba nedokážu sami postarať, poskytujú nepretržitú opateru a nesú obrovskú zodpovednosť za ich zdravie a život. Napriek tomu však 24-hodinové opatrovateľky a opatrovatelia často pracujú v neistých, nespravodlivých a stresujúcich podmienkach. Rakúsko musí zaviesť také legislatívne normy a predpisy, ktoré opatrovateľom a opatrovateľkám zabezpečia spravodlivé pracovné podmienky. Ľudia, ktorí poskytujú 24-hodinovú starostlivosť musia požívať efektívnu ochranu pred diskrimináciou, obťažovaním a porušovaním ich základných práv. Výskumná správa Amnesty poukazuje na situáciu v oblasti ľudských práv 24-hodinových opatrovateľov a opatrovateliek v Rakúsku. Podpíšte petíciu a žiadajte s nami spravodlivé podmienky v 24-hodinovom opatrovateľstve.

Zaujímajú vás ďalšie novinky zo sveta ľudských práv? Sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo sa prihláste na odber nášho newslettera a ostaňte v obraze.