Hovorme o súhlase

Vitajte na stránkach kampane Hovorme o súhlase venovanej téme sexu so súhlasom. Na nasledujúcich riadkoch sa dozviete: 

 • čo je kampaň Hovorme o súhlase,   
 • prečo je téma sexu so súhlasom dôležitá a prečo sme sa jej v Amnesty Slovensko rozhodli venovať, 
 • ako sa môžete zapojiť a pomôcť nám dosiahnuť zmenu na Slovensku aj vy. 

Chcete sa o téme súhlasu dozvedieť v skratke alebo získať dosť vedomostí a zručností, aby ste túto tému mohli priniesť ľuďom vo vašom okolí?

Absolvujte náš 15-minútový kurz Násilie páchané na ženách: Aká je úloha súhlasu

Na konci kurzu budete schopní a schopné:

 • Rozumieť súvislosti medzi znásilnením a právom na ochranu pred mučením či iným neľudským zaobchádzaním;
 • Vysvetliť, prečo je absencia súhlasu kľúčovým prvkom pri definovaní prípadov súvisiacich so znásilnením;
 • Podniknúť kroky v rámci kampane „Hovorme o súhlase“.

Zúčastnite sa workshopu rovesníckeho vzdelávania

Ak máte medzi 15 a 24 rokov, môžete sa prihlásiť aj na dvojdňový workshop rovesníckeho vzdelávania o súhlase. Účastníci a účastníčky počas workshopu získajú potrebné vedomosti o problematike súhlasu pri sexuálnych aktivitách, naučia sa pracovať s témou súhlasu vo svojej komunite, nadobudnú znalosti a schopnosti, ktoré budú potrebovať v rámci rovesníckeho vzdelávania, a získajú materiály, vďaka ktorým si budú môcť znalosti z oblasti súhlasu naďalej rozširovať. 

Prečo sa vôbec zaoberáme témou sexu so súhlasom? 

Vieme, že život nie je rozprávka, ale v skutočnosti je to veľmi jednoduché: Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. Spýtaj sa, či to ozaj chce. Súhlas je sexy.

Rozdiel medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou sexuálnou aktivitou je prozaický: Ak so sexuálnou aktivitou súhlasia všetci zúčastnení a všetky zúčastnené, všetko je v poriadku. Mlčať alebo nevysloviť „nie“ nie je to isté ako udeliť súhlas. „Nedostatočne“ vyjadriť odpor alebo sa „vyzývavo“ obliecť tiež nie je pozvánka ani prejav vôle. Znásilnenie nedefinuje prítomnosť násilia alebo vyhrážok, ale absencia vôle venovať sa sexuálnym aktivitám. 

Prejaviť súhlas so sexuálnou aktivitou neznamená podpísať zmluvu, ale prejav vôle musí byť jasný a nadšený. Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o téme súhlasu a telesnej autonómie však podporujú a normalizujú existenciu znásilnenia, sexuálneho, sexualizovaného a rodovo podmieneného násilia v našej spoločnosti. V dôsledku týchto škodlivých fenoménov sa váha zodpovednosti a viny často kladie na plecia ľudí, ktorí sa stali terčom sexuálneho násilia, kým páchatelia sú ospravedlňovaní a vyviňovaní. 

Prečo by ste sa touto témou mali zaoberať vy? 

Pretože sexuálne násilie je šokujúco rozšírené a priamo zasahuje milióny ľudí v Európskej únii, predovšetkým ženy a dievčatá. 

 • V EÚ žije minimálne 9 miliónov žien a dievčat, ktoré zažili znásilenie alebo inú formu sexuálneho násilia.
 • V priemere 1 z 20 žien vo veku nad 15 rokov zažila vo svojom živote znásilnenie.
 • V priemere 1 z 10 žien vo veku nad 15 rokov zažila vo svojom živote určitú formu sexuálneho násilia.
 • Iba 14 z 31 európskych krajín, (11 z 27 krajín EÚ) vo svojich zákonoch definuje sex bez súhlasu ako znásilnenie. Najnovšie prijali zmenu zákona v Španielsku.

Ľudia sa boja nahlásiť znásilnenie zo strachu, že im neuveria. Od nahlásenia ich odrádza aj stigma, ktorá sa k tomuto negatívnemu zážitku viaže. 

Viac informácií zo Slovenska a Európy získate v tomto článku.

Podľa online prieskumu, ktorý pre Amnesty Slovensko vypracovala agentúra Focus v roku 2021, vníma sex bez súhlasu ako znásilnenie aj slovenská verejnosť. Výsledky prieskumu verejnej mienky z mája 2022 naznačujú, že úloha súhlasu pri sexuálnych aktivitách je na Slovensku aj naďalej dôležitou témou. Až 89 % opýtaných si myslí, že sex bez súhlasu je znásilnením a nútenie partnera*ky k sexuálnemu styku považuje za nesprávne až 98 % opýtaných. Na systematické zmeny v podobe úpravy legislatívy a ďalšie nevyhnutné kroky však stále čakáme.

Čo na to slovenská legislatíva?  

Podľa zákona 300/2005 Z. z. – Trestný zákon § 199 ods. 1 sa v slovenskom právnom poriadku znásilnenie definuje takto: „Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.“  

Táto právna definícia nespomína súhlas, vôľu, spôsobilosť udeliť súhlas, ani psychologický nátlak. Ako však uvádzame už vyššie, znásilnenie nedefinuje prítomnosť násilia alebo vyhrážok, ale absencia dobrovoľnosti. (Definícia taktiež prehliada skutočnosť, že trestný čin znásilnenia nezažívajú len ženy.)

Čo chceme dosiahnuť? 

Chceme žiť v spoločnosti, v ktorej nedochádza k znásilneniam a iným formám sexuálneho násilia, v spoločnosti, kde každý človek plne chápe dôležitosť súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách, rešpektuje a váži si práva iných, vrátane práva na telesnú autonómiu. Naším cieľom je tzv. „kultúru znásilnenia“ nahradiť kultúrou súhlasu a rešpektu. 

Ako to chceme dosiahnuť? 

Vôľa podieľať sa na sexe či sexuálnej aktivite by mala byť prejavená priamo a dobrovoľne, bez nátlaku. Táto téma ale často prináša rôzne, a neraz náročné, otázky a emócie. Dobrým spôsobom, ako im porozumieť a spracovať ich, je otvorene sa o nich rozprávať. 

Práve rozhovor – tvárou v tvár, cez telefón, chat alebo akýmkoľvek iným spôsobom – nám všetkým dokáže pomôcť rozpoznať a rešpektovať pocity druhých. Preto aj my v Amnesty Slovensko spájame sily s miliónmi ľudí, ktorí v Európe hovoria nie sexuálnemu a sexualizovanému násiliu. 

Chceme sa pokúsiť odhaliť a pochopiť, prečo pri rozhovoroch o sexe cítime strach, hanbu, zmätok, túžbu, odpor, hnev alebo vzrušenie. 

Zvyšovať povedomie o škodlivých mýtoch a stereotypoch, zmeniť zastaralé zákony o znásilnení a sexuálnom násilí a pomôcť ľuďom, ktorí zažili znásilnenie alebo sexuálne násilie, dosiahnuť spravodlivosť dokážeme iba vtedy, ak budeme o tejto téme verejne a vytrvalo hovoriť. V konečnom dôsledku musí byť jasné, že sex je v poriadku iba ak je konsenzuálny –⁠ neexistujú tu žiadne šedé zóny ani prípustné výnimky. 

Pripojte sa ku konverzácii o sexe so súhlasom (#hovormeosuhlase, #suhlasjesexy) a pomôžte nám dosiahnuť zmenu. Bez vás to nepôjde! 

Čo pre vás znamená sex so súhlasom? 

 • Vytvárajte a zdieľajte príspevky na sociálne siete. Inšpirujte ľudí vo svojom okolí, aby sa zapojili do konverzácie o sexe so súhlasom. Vo vašom príspevku (meme, fotografii, kresbe, reele či videu) sa môžete venovať pocitom, hraniciam, motivácii či konsenzuálnemu sexu. Vytvorte jednoduché meme, napríklad obrázok s myšlienkou alebo otázkou o tom, čo pre vás znamená alebo ako podľa vás vyzerá prejavenie súhlasu so sexom. Použite hashtag #suhlasjesexy alebo #hovormeosuhlase a tagnite @amnesty_international_slovakia – dajte svetu vedieť, že aj vy si myslíte, že súhlas je sexy. 
 • Vyzvite ľudí a organizácie, aby sa k nám pridali. Poznáte umelcov a umelkyne, ktoré by mohli mať záujem zapojiť sa do kampane? Máte kreatívnych priateľov a priateľky, príbuzných, učiteľky alebo poznáte organizácie, ktoré by sa mohli zapojiť? Dajte im vedieť, že aj oni a ony môžu byť súčasťou kampane #hovormeosuhlase. 
 • Sledujte hashtag #LetsTalkAboutYes a #hovormeosuhlase, lajkujte, komentujte a zdieľajte obsah venovaný téme sexu so súhlasom a prispejte do online konverzácie o téme. 

Staňte sa aktívnym ambasádorom alebo ambasádorkou kampane: 
Stiahnite si Aktivistický manuál (zatiaľ v anglickom, čoskoro aj v slovenskom jazyku), v ktorom nájdete nápady a usmernenia, ako čo najviac ľudí motivovať, aby hovorili o konsenzuálnom sexe s ľahkosťou a rešpektom. 

V manuáli nájdete: 

1. Nástroje, vďaka ktorým dokážete do kampane zapojiť čo najviac mladých ľudí, 
2. Pokyny, ako kreatívne vytvárať obsah, ktorý rozprúdi diskusiu na sociálnych sieťach, 
3. Kapitolu „Toto je súhlas“ o tom, ako hovoriť (a premýšľať) o sexe so súhlasom, 
4. Kapitolu „Odstraňovanie bariér“ o tom, ako vyvracať mýty a vyhýbať sa stereotypom, 
5. Kapitolu „Rozširuj povedomie“ o tom, ako viesť workshopy, ktoré pomôžu rozprúdiť verejnú debatu a stimulovať tvorivosť aktivistov a aktivistiek, 
6. Informácie o tom, ako komunikovať a podporovať ľudí, ktorí zažili sexuálne násilie, 
7. Tipy na ďalšie tematické čítanie, vďaka ktorému sa o téme dozviete viac. 

Rozhovory o súhlase

Každý má vždy právo povedať nie – rozhovor so švédskou prokurátorkou Christinou Voigt

Christina Voigt patrí k popredným švédskym prokurátorkám so špecializáciou na sexuálne zločiny a násilie v partnerských vzťahoch. V rámci svojej tridsaťročnej praxe pracovala so stovkami prípadov sexuálneho násilia a znásilnenia. Ako prokurátorka zodpovedá za vedenie vyšetrovania, iniciovanie trestného stíhania a dohliada na zachovávanie zákonnosti v súdnych procesoch. Christina Voigt pôsobí na mestskej prokuratúre v Štokholme. Prečítajte si prepis telefonického rozhovoru, ktorý sme s ňou viedli 7. júna 2022.

Myslela som si, že je to moja vina, už viem, že to nie je pravda – rozhovor so Zuzanou Prostredníkovou

Zuzana Prostredníková pre magazín REFRESHER otvorene prehovorila o svojej skúsenosti so znásilnením. Opisuje, ako jej to ovplyvnilo život a hovorí, že keby sme mali riadnu sexuálnu výchovu, nemuselo by sa ľuďom stávať to, čo jej. Celý rozhovor si môžete prečítať na tomto odkaze.

Hovorme o sexuálnej výchove s Radkou Mikšík a Zuzanou Bendíkovou
(nahrávané na Instagrame LIVE vo štvrtok 25. marca 2021)

Mnohé výskumy, teória aj odborníčky a odborníci s praktickou skúsenosťou sa zhodujú v tom, že sexuálna výchova a vzdelávanie mládeže majú priaznivý vplyv – vedú k zodpovednejšiemu sexuálnemu správaniu a sú účinné v prevencii neželaných tehotenstiev aj sexuálneho obťažovania a násilia. Sexuálna výchova v školách ale dodnes nie je na Slovensku štandardom a úlohu štátu tu suplujú neziskové a súkromné organizácie, ktoré sa snažia v rámci svojich obmedzených kapacít začať veci meniť a šíriť osvetu. Bez systémovej zmeny je to však sizyfovskou úlohou. 

Čo vlastne zahŕňa sexuálna výchova a prečo je dôležitá pre deti a mládež, ako aj ich rodičov a pedagógov a pedagogičky? Prečo sa bojíme sexuálnej výchovy na školách, a ako sa tohto strachu v našej spoločnosti zbaviť? 

Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede so Zuzanou Bendíkovou a Radkou Mikšík zo @Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Tento rozhovor je súčasťou série diskusií „Hovorme o súhlase“, ktorú vám prinášame aj vďaka podpore Active Citizens Fund – Slovakia.

Prepis tohto rozhovoru si môžete prečítať tu.

Hovorme o spravodlivosti s Barborou Burajovou
(nahrávané na Facebooku LIVE v utorok 23. marca 2021)

Ženy na Slovensku, ktoré naberú odvahu nahlásiť znásilnenie a pustiť sa do náročného procesu boja za spravodlivosť, často čelia ďalšej stigmatizácii a spochybňovaniu. Aj to môžu byť dôvody, pre ktoré znásilnenie na Slovensku nahlási len 11 % žien, ktoré ho zažili alebo pravidelne zažívajú. Súčasne platná právna definícia znásilnenia nezohľadňuje (chýbajúcu) vôľu podieľať sa na sexuálnych aktivitách, súhlas, ani právo na osobnú autonómiu a telesnú integritu.

Naopak, pri nahlásení znásilnenia príslušné orgány preverujú, či útočník použil násilie alebo hrozbu násilia a či sa človek, ktorého znásilnili, „dostatočne“ bránil.

Ako toto všetko vplýva na spravodlivé rozhodovanie súdov? Majú ľudia, ktorí zažili sexuálne násilie, šancu dosiahnuť spravodlivosť? A ako súdy rozhodujú v prípade veľmi rozšíreného sexuálneho násilia v partnerských vzťahoch?

Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede s právničkou Barborou Burajovou z Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

Tento rozhovor je súčasťou série diskusií „Hovorme o súhlase“, ktorú vám prinášame aj vďaka podpore Active Citizens Fund – Slovakia.

Prepis tohto rozhovoru si môžete prečítať tu.

Hovorme o podpore s Ivanou Klimentovou
(nahrávané na Instagrame LIVE v utorok 30. marca 2021)

O dostupnosti, možnostiach a bariérach v službách pre ženy so skúsenosťou so sexualizovaným násilím a znásilnením sa budeme rozprávať s Ivanou Klimentovou PhD. Diskusiu moderuje riaditeľ Amnesty Slovensko Rado Sloboda.

Ivana Klimentová sa niekoľko rokov venuje problematike násilia páchaného na ženách a vo svojej dizertačnej práci analyzovala súčasný systém sociálnej pomoci a poradenstva. Bola členkou výskumného tímu Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý ako prvý analyzoval dostupnosť, možnosti a bariéry služieb pre ženy so skúsenosťou so sexuálnym násilím a znásilnením. Pracovala v rôznych typoch sociálnych služieb, vrátane poradní, bezpečných ženských domov a zariadení núdzového bývania. V terapeutickej práci pôsobí dodnes. 

Tento rozhovor je súčasťou série diskusií „Hovorme o súhlase“, ktorú vám prinášame aj vďaka podpore Active Citizens Fund – Slovakia.

Prepis tohto rozhovoru si môžete prečítať tu.

Hovorme o zneužívaní s Katarínou Danovou
(nahrávané na Instagrame LIVE v sobotu 13. marca 2021)

Solidarita je dôležitá súčasť boja proti rodovo podmienenému násiliu. Ak chceme byť úspešní v prevencii, počúvajme ženy, ktoré zažívajú sexuálne násilie. Veriť im a podporiť ich v zápase za spravodlivosť, ak sa tak rozhodnú. V ďalšej live diskusii o súhlase sme sa preto rozprávali s Katarínou Danovou, jednou z autoriek zbierky esejí Bez súhlasu. Katarína odvážne píše a hovorí o svojej vlastnej skúsenosti so sexuálnym násilím a zneužívaním a ďalej sa angažuje v boji proti “kultúre znásilnenia”. V diskusii Hovorme o zneužívaní priblížila, čo prežívajú ženy a dievčatá, keď sa stanú terčom sexuálneho násilia. 

Aj tento rozhovor sú súčasťou série Hovorme o súhlase, ktorú vám prinášame aj vďaka podpore @ACF_Slovakia.

Prepis tohto rozhovoru si môžete prečítať tu.

Hovorme o sexe so súhlasom s Johannou Nejedlovou (nahrávané na Instagrame LIVE v piatok 5. marca 2021)

Hovoriť o sexe, o znásilnení, o svojich vzťahoch či hraniciach v intimite nie je ľahké, ale sú to ťažké konverzácie, ktoré musíme viesť. Sexuálne násilie je prítomné všade okolo nás: v partnerských vzťahoch a rodinách, v školách, baroch a kluboch. Deje sa pod rúškom stigmy a škodlivých mýtov. Výsledkom je, že prehliadame epidémiu sexuálneho násilia. Čo proti tomu môžeme robiť? Ako to napraviť a zabrániť prehlbovaniu „kultúry znásilnenia“? Aj o týchto témach sme sa rozprávali so zakladateľkou a riaditeľkou českej organizácie Konsent Johannou Nejedlovou.

Aj tento rozhovor sú súčasťou série Hovorme o súhlase, ktorú vám prinášame aj vďaka podpore @ACF_Slovakia.

Prepis tohto rozhovoru si môžete prečítať tu.

Hovorme o rodovej rovnosti s Adrianou Mesochoritisovou (nahrávané na Instagrame LIVE v piatok 5. marca 2021)

S riaditeľkou organizácie Možnosť voľby Adrianou Mesochoritisovou sme hovorili o sexuálnom násilí na Slovensku a o tom, že znásilnenie je úzko spojené s rodovo podmieneným a tzv. domácim násilím, a zároveň má zásadný vplyv na možnosť uplatňovať si reprodukčné a sexuálne práva. Sexualizované násilie pramení do veľkej miery práve z rodových stereotypov, mýtov a nerovného postavenia mužov a žien v našej spoločnosti. Prečo je to tak a čo proti tomu môžeme robiť? Ako spolu súvisia naše rodové identity a „kultúra znásilnenia“?

Aj tento rozhovor sú súčasťou série Hovorme o súhlase, ktorú vám prinášame aj vďaka podpore @ACF_Slovakia.

Prepis tohto rozhovoru si môžete prečítať tu.

Hovorme o sexuálnom násilí s Veronikou Valkovičovou (nahrávané na Instagrame LIVE v sobotu 20. februára 2021)

Panuje na Slovensku kultúra znásilnenia? Kde je prítomná, vidíme ju, alebo prehliadame, kde všade je rozšírená? Ako sú definované hranice súhlasu v spoločnosti, kde stále panujú rodové stereotypy, škodlivé mýty a zastaralé zákony? Ako vplýva sexuálne násilie a obťažovanie na študentky a študentov, mladých ľudí na Slovensku? Aj o týchto témach sme sa na Instagrame LIVE zhovárali s výskumníčkou Veronikou Valkovičovou z Inštitútu pre výskum práce a rodiny a iniciatívy @toto_je_rovnost.

Aj tento rozhovor sú súčasťou série Hovorme o súhlase, ktorú vám prinášame aj vďaka podpore @ACF_Slovakia.

Prepis tohto rozhovoru si môžete prečítať tu.

Hovorme o znásilnení v partnerských vzťahoch s Tatianou Brnovou
(nahrávané na Instagrame LIVE v stredu 17. marca 2021)

Desaťtisíce žien na Slovensku zažívajú tzv. domáce násilie. ⁠Sexuálne násilie je súčasťou týrania, ktoré ženy zažívajú v násilných partnerských vzťahoch (často opakovane). Prispieva k tomu aj mýtus, že sex je manželská či partnerská povinnosť. Znásilnenie je však aj zbraňou násilníkov v partnerských vzťahoch – jednak je to ďalší spôsob, ako týrať a ponižovať ženu, ale môže ísť aj o prostriedok, ako jej vynúteným tehotenstvom zabrániť v rozchode. Kto týmto ženám pomáha, a dokážu sa dostať k spravodlivosti? ⁠Aj o týchto témach sme sa rozprávali s Tatianou Brnovou z OZ Žena v tiesni, ktoré poskytuje poradenstvo, sociálne služby a krízovú intervenciu ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch.

Aj tento rozhovor sú súčasťou série Hovorme o súhlase, ktorú vám prinášame aj vďaka podpore @ACF_Slovakia.

Prepis tohto rozhovoru si môžete prečítať tu.

Hovorme o súhlase v LGBTI+ komunite so Zarou Kromkovou
(nahrávané na Instagrame LIVE v stredu 18. marca 2021)

Keď sa hovorí o sexuálnom násilí a znásilnení, mnoho ľudí si prestaví heterosexuálnu cis-ženu, ktorá zažíva násilie zo strany heterosexuálneho cis-muža. V realite sa však sexuálne násilie týka všetkých ľudí, vrátane LGBT+ ľudí, ktorí môžu sexuálne násilie zažívať od iných LGBT+, ale aj od heterosexuálnych ľudí. 

Ako vníma skúsenosti LGBT+ ľudí s násilím poradkyňa a komunitná pracovníčka poradenského centra? A ako túto skúsenosť ovplyvnila pandémia?

Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede so Zarou Kromkovou, ktorá pôsobí ako pracovníčka komunitného a poradenského centra pre LGBT+ ľudí @prizmakosice a už niekoľko rokov sa venuje aktivizmu za práva transrodových ľudí na Slovensku. 

Aj tento rozhovor sú súčasťou série Hovorme o súhlase, ktorú vám prinášame aj vďaka podpore @ACF_Slovakia.

Prepis tohto rozhovoru si môžete prečítať tu.

Tlačová správa Hovorme o súhlase: Zákony o znásilnení na Slovensku sú zastaralé