Nočné úteky detí na severe Ugandy

V severnej Ugande žije okolo 30 000 „nočných detských utečencov“. Bez sprievodu dospelých odchádzajú zo svojich domovov na vidieku a noci trávia v meste.

Spia v areáloch nemocníc, na verejných miestach, v tom lepšom prípade v táboroch pre vnútorne presídlených. Hlavne mimovládne organizácie sa im tu snažia poskytnúť bezpečné a čisté miesto na prespanie, pitnú vodu, hygienické zariadenia, základné lekárske a konzultačné služby.
Každý večer podnikajú deti aj niekoľkokilometrové pochody, pretože sa snažia nájsť bezpečie pred útokmi a únosmi, ktoré pácha Armáda božieho odporu.
„Skrývame sa, pretože sa bojím, že ma znovu unesú. Vtedy som mala osem rokov a nechcem, aby sa to stalo aj mojim súrodencom,“ vysvetľuje štrnásťročné dievča, ktoré so štyrmi súrodencami denne absolvuje niekoľko kilometrov, aby sa dostali do relatívne bezpečného úkrytu v tábore päť kilometrov od mesta Gulu.

Amnesty International upozorňuje, že fenomén „nočných utečencov“ začal už v roku 2003, avšak doteraz neboli proti nemu podniknuté žiadne efektívne opatrenia. Práve naopak: situácia sa stále zhoršuje. Má závažný dopad na vývoj detí, ich vzdelávanie, aj na rodinný a komunitný život.

Ozbrojený konflikt v severnej Ugande trvá už takmer dve desaťročia. Od roku 1987 v severnej Ugande operuje ozbrojená skupina Josefa Kónusa pod názvom Armáda božieho odporu (Lord´s Resistance Army, LRA). Zameriava sa hlavne na civilné obyvateľstvo. Zabíja, mučí, unáša, vypaľuje dediny, útočí na školy a nemocnice. LRA odrezáva civilistom uši, nosy a odsekáva im ruky.
Konflikt je poznačený nesmiernym detským utrpením. Od začiatku bolo unesených okolo 25 000 detí, ktoré sú zneužívané ako detskí vojaci, sexuálne otrokyne alebo sluhovia. Podľa UNICEF asi 7500 z unesených sú dievčatá, z ktorých okolo 1000 počas zajatia otehotnelo. Počet zabitých detí sa nedá zistiť.
Uganda ratifikovala Dohovor o právach dieťaťa v roku 1990 a jeho Opčný protokol, ktorý zakazuje využívať deti v priamych bojových akciách, prijala v roku 2002. Je preto povinná okamžite implementovať odporúčania OSN, zabezpečiť deťom útočište a ochranu pre únosmi, zabíjaním a mučením.